Seznam 
Zápis
PDF 261kWORD 83k
Úterý, 4. října 2016 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Změna pořadu jednání
 3.Předložení dokumentů
 4.Právní pomoc osobám podezřelým a obviněným z trestných činů a právní pomoc v řízeních týkajících se evropského zatýkacího rozkazu ***I (rozprava)
 5.Obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné zacházení nebo trestání ***I (rozprava)
 6.Slavnostní zasedání – Projev generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna k uzavření Pařížské dohody
 7.Hlasování
  
7.1.Uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu jménem Evropské unie ***
  
7.2.Žádost, aby byl Giorgios Grammatikakis zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.3.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku v návaznosti na zemětřesení, které postihlo oblast Jónských ostrovů v listopadu 2015 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.4.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2016/001 FI/Microsoft (hlasování)
  
7.5.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2016/002 SE/Ericsson (hlasování)
  
7.6.Právní pomoc osobám podezřelým a obviněným z trestných činů a právní pomoc v řízeních týkajících se evropského zatýkacího rozkazu ***I (hlasování)
  
7.7.Obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné zacházení nebo trestání ***I (konečné hlasování)
  
7.8.Dohoda o strategické spolupráci mezi Europolem a Čínou * (hlasování)
  
7.9.Budoucnost vztahů zemí AKT a EU po roce 2020 (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Makroekonomická situace v Řecku, strukturální reformy a jejich dopad i výhledy na budoucí jednání v rámci programu (rozprava)
 12.Předcházení střetům zájmů u minulých a současných komisařů – Bahamas leaks (rozprava)
 13.Opravy (článek 231 jednacího řádu)
 14.Situace v Calais (rozprava)
 15.Evropská síťová jízdenka Interrail k 18. narozeninám (rozprava)
 16.Budoucnost telekomunikací, přiměřené využívání a volání v rámci EU (rozprava)
 17.Úřad evropského veřejného žalobce a Eurojust (rozprava)
 18.Mezinárodní standardy účetního výkaznictví: IFRS 9 (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání
 20.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Změna pořadu jednání

Předsedající po konzultaci s politickými skupinami navrhl, aby bylo do hlasování, které se bude konat ve čtvrtek 6. října 2016, zařazeno 5 návrhů usnesení výboru ENVI:

—   námitka v souladu s článekm 106 jednacího řádu: uvedení osiva geneticky modifikované kukuřice Bt11 na trh (2016/2919(RSP)) (B8-1083/2016);

—   námitka v souladu s článekm 106 jednacího řádu: uvedení osiva geneticky modifikované kukuřice 1507 na trh (2016/2920(RSP)) (B8-1085/2016);

—   námitka v souladu s článekm 106 jednacího řádu: prodloužení povolení pro osivo geneticky modifikované kukuřice MON 810 (2016/2921(RSP)) (B8-1086/2016);

—   námitka v souladu s článekm 106 jednacího řádu: prodloužení povolení pro produkty z geneticky modifikované kukuřice MON 810 (2016/2922(RSP)) (B8-1084/2016);

—   námitka v souladu s článekm 106 jednacího řádu: uvedení na trh geneticky modifikované bavlny 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (2016/2923(RSP)) (B8-1088/2016).

Parlament tento návrh schválil.


3. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2015 - Evropská komise (COM(2016)0475 [01] - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2015 - Evropský parlament (COM(2016)0475 [02] - C8-0270/2016 - 2016/2152(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2015 - Evropská rada a Rada (COM(2016)0475 [03] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2015 - Soudní dvůr (COM(2016)0475 [04] - C8-0272/2016 - 2016/2154(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2015 - Účetní dvůr (COM(2016)0475 [05] - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2015 - Evropský hospodářský a sociální výbor (COM(2016)0475 [06] - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2015 - Výbor regionů (COM(2016)0475 [07] - C8-0275/2016 - 2016/2157(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2015 - Evropský veřejný ochránce práv (COM(2016)0475 [08] - C8-0276/2016 - 2016/2158(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2015 - Evropský inspektor ochrany údajů (COM(2016)0475 [09] - C8-0277/2016 - 2016/2159(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

JURI, LIBE

- Evropská komise: Roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2015 - Evropská služba pro vnější činnost (COM(2016)0475 [10] - C8-0278/2016 - 2016/2160(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2015 - Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) (COM(2016)0475 [11] - C8-0279/2016 - 2016/2161(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2015 – Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND) (COM(2016)0475 [12] - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2015 - Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (COM(2016)0475 [13] - C8-0281/2016 - 2016/2163(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2015 - Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (OEDT) (COM(2016)0475 [14] - C8-0282/2016 - 2016/2164(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, LIBE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2015 – Evropská agentura pro životní prostředí (AEE) (COM(2016)0475 [15] - C8-0284/2016 - 2016/2166(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2015 – Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) (COM(2016)0475 [16] - C8-0285/2016 - 2016/2167(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2015 – Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) (COM(2016)0475 [17] - C8-0286/2016 - 2016/2168(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

CULT

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2015 - Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (COM(2016)0475 [18] - C8-0287/2016 - 2016/2169(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2015 - Evropská agentura pro justiční spolupráci v trestních věcech (EUROJUST) (COM(2016)0475 [19] - C8-0288/2016 - 2016/2170(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2015 – Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (COM(2016)0475 [20] - C8-0289/2016 - 2016/2171(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2015 – Evropská agentura pro námořní bezpečnost (AESM) (COM(2016)0475 [21] - C8-0290/2016 - 2016/2172(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2015 - Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (COM(2016)0475 [22] - C8-0291/2016 - 2016/2173(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2015 – Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (COM(2016)0475 [23] - C8-0292/2016 - 2016/2174(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2015– Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (COM(2016)0475 [24] - C8-0293/2016 - 2016/2175(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2015 - Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (COM(2016)0475 [25] - C8-0294/2016 - 2016/2176(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2015 – Evropská agentura pro železnice (AFE) (COM(2016)0475 [26] - C8-0295/2016 - 2016/2177(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2015 – Evropská policejní akademie (CEPOL) (COM(2016)0475 [27] - C8-0296/2016 - 2016/2178(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2015 - Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX) (COM(2016)0475 [28] - C8-0297/2016 - 2016/2179(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, LIBE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2015 - Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (GNSS) (COM(2016)0475 [29] - C8-0298/2016 - 2016/2180(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2015 - Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (COM(2016)0475 [30] - C8-0299/2016 - 2016/2181(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PECH

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2015 - Evropská agentura pro chemické látky (AEPC) (COM(2016)0475 [31] - C8-0300/2016 - 2016/2182(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2015 - Zásobovací agentura Euratomu (AA) (COM(2016)0475 [32] - C8-0301/2016 - 2016/2183(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2015 - Evropský policejní úřad (Europol) (COM(2016)0475 [33] - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2015 - Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (COM(2016)0475 [34] - C8-0303/2016 - 2016/2185(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

FEMM

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2015 – Evropský orgán pro bankovnictví (ABE) (COM(2016)0475 [35] - C8-0304/2016 - 2016/2186(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2015 – Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (AEAPP) (COM(2016)0475 [36] - C8-0305/2016 - 2016/2187(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ECON

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2015 - Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (COM(2016)0475 [37] - C8-0306/2016 - 2016/2188(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2015 – Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (COM(2016)0475 [38] - C8-0307/2016 - 2016/2189(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2015 - Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (COM(2016)0475 [39] - C8-0308/2016 - 2016/2190(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2015 – Evropský inovační a technologický institut (EIT) (COM(2016)0475 [40] - C8-0309/2016 - 2016/2191(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2015 - Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (COM(2016)0475 [41] - C8-0310/2016 - 2016/2192(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2015 - Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (COM(2016)0475 [42] - C8-0311/2016 - 2016/2193(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2015 – Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy (ITER) (COM(2016)0475 [43] - C8-0312/2016 - 2016/2194(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise - Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2015 – Společný podnik - Bezpečnost letecké navigace (SESAR) (COM(2016)0475 [44] - C8-0313/2016 - 2016/2195(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2015 - Společný podnik - letecký průmysl a životní prostředí (CLEAN SKY) (COM(2016)0475 [45] - C8-0314/2016 - 2016/2196(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE, TRAN

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2015 - Biotechnologie (BBI) (COM(2016)0475 [46] - C8-0315/2016 - 2016/2197(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, REGI

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2015 – Iniciativa v oblasti inovativních léčivých přípravků (IMI) (COM(2016)0475 [47] - C8-0316/2016 - 2016/2198(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2015 – Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH) (COM(2016)0475 [48] - C8-0317/2016 - 2016/2199(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2015 - Společný podnik Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2016)0475 [49] - C8-0318/2016 - 2016/2200(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Evropská komise: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2015 - společný podnik ECSEL (COM(2016)0475 [50] - C8-0319/2016 - 2016/2201(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru – roční účetní závěrka evropského rozvojového fondu za rok 2015 (COM(2016)0485 - C8-0326/2016 - 2016/2202(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agenturám Evropské unie za rozpočtový rok 2015: výkonnost, finanční řízení a kontrola (COM(2016)0475 [52] - C8-0335/2016 - 2016/2206(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Zvláštní zpráva Účetního dvora o udělení absolutoria Komisi za rok 2015 (COM(2016)0475 [53] - C8-0338/2016 - 2016/2208(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

2) parlamentními výbory, doporučení

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie (12256/2016 - C8-0401/2016 - 2016/0184(NLE)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Giovanni La Via (A8-0280/2016)


4. Právní pomoc osobám podezřelým a obviněným z trestných činů a právní pomoc v řízeních týkajících se evropského zatýkacího rozkazu ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o prozatímní právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby zbavené osobní svobody a právní pomoci v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu [COM(2013)0824 - C7-0429/2013 - 2013/0409(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Dennis de Jong (A8-0165/2015)

Dennis de Jong uvedl zprávu.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Elissavet Vozemberg-Vrionidi za skupinu PPE, Birgit Sippel za skupinu S&D, která odmítla otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jiří Pospíšil, Helga Stevens za skupinu ECR, Louis Michel za skupinu ALDE, Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Tomáš Zdechovský, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jiří Pospíšil, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Gerard Batten, Milan Zver, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Beatrix von Storch, Monika Flašíková Beňová, Ruža Tomašić, Diane James a Andrejs Mamikins.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Notis Marias a Nicola Caputo.

Vystoupili: Věra Jourová a Dennis de Jong.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.6 zápisu ze dne 4.10.2016.


5. Obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné zacházení nebo trestání ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání [COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

Rozprava se konala dne 26. října 2015 (bod 14 zápisu ze dne 26.10.2015).
Hlasování o návrhu legislativního usnesení bylo odloženo na denním zasedání dne 27. října 2015 (bod 5.9 zápisu ze dne 27.10.2015).

Marietje Schaake uvedla zprávu.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Barbara Lochbihler (navrhovatelka výboru AFET), Santiago Fisas Ayxelà za skupinu PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Eleonora Forenza za skupinu GUE/NGL, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Tiziana Beghin za skupinu EFDD, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, a Daniel Caspary.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: David Martin, Helmut Scholz, Janusz Korwin-Mikke, Seán Kelly, Bernd Lange, Patrick Le Hyaric, Daniel Buda, Alessia Maria Mosca, Javier Couso Permuy, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Pedro Silva Pereira, Josu Juaristi Abaunz, Jude Kirton-Darling a Ana Gomes.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias a Maria Grapini.

Vystoupily: Cecilia Malmström a Marietje Schaake.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.7 zápisu ze dne 4.10.2016.

(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 11:00, pokračovalo v 12:05.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

6. Slavnostní zasedání – Projev generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna k uzavření Pařížské dohody

U příležitosti projevu generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna k uzavření Pařížské dohody se od 12:05 do 12:20 konalo slavnostní zasedání Parlamentu.

Předseda před tímto projevem učinil krátké prohlášení, ve kterém zdůraznil historický význam ratifikace této dohody Evropskou unií.


7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu jménem Evropské unie ***

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie [12256/2016 - C8-0401/2016 - 2016/0184(NLE)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Giovanni La Via (A8-0280/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

Vystoupení

- Manfred Weber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Morten Messerschmidt za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD, Marcel de Graaff za skupinu ENF, a Zoltán Balczó – nezařazený poslanec;

- Jean-Claude Juncker (předseda Komise) a Ivan Korčok Ivan Korčok (úřadující předseda Rady);

- Giovanni La Via (zpravodaj).

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0363)

Parlament udělil souhlas s uzavřením Pařížské dohody.

Podepsání dopisu o předání Radě předsedou Parlamentu byli přítomni generální tajemník OSN Pan Ki-mun, francouzská ministryně pro životní prostředí a předsedkyně COP21 Ségolène Royalová, předseda Komise Jean-Claude Juncker, úřadující předseda Rady Ivan Korčok, místopředseda Komise odpovědný za energetickou unii Maroš Šefčovič, komisař odpovědný za opatření v oblasti klimatu a energetiky Miguel Arias Cañete a zpravodaj a předseda výboru ENVI Giovanni la Via.

PŘEDSEDNICTVÍ: Adina-Ioana VĂLEAN
místopředsedkyně


7.2. Žádost, aby byl Giorgios Grammatikakis zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Giorgios Grammatikakis zbaven imunity [2016/2084(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: António Marinho e Pinto (A8-0279/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0364)

Vystoupení

Před hlasováním Ana Gomes.


7.3. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku v návaznosti na zemětřesení, které postihlo oblast Jónských ostrovů v listopadu 2015 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie [COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Georgios Kyrtsos (A8-0270/2016)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0365)


7.4. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2016/001 FI/Microsoft (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Finska – EGF/2016/001/FI/Microsoft) [COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0273/2016)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0366)


7.5. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2016/002 SE/Ericsson (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Švédska – EGF/2016/002 SE/Ericsson) [COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Esteban González Pons (A8-0272/2016)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0367)


7.6. Právní pomoc osobám podezřelým a obviněným z trestných činů a právní pomoc v řízeních týkajících se evropského zatýkacího rozkazu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o prozatímní právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby zbavené osobní svobody a právní pomoci v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu [COM(2013)0824 - C7-0429/2013 - 2013/0409(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Dennis de Jong (A8-0165/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0368)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0368)


7.7. Obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné zacházení nebo trestání ***I (konečné hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání [COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

Rozprava se konala dne 26. října 2015 (bod 14 zápisu ze dne 26.10.2015).

Hlasování bylo odloženo na denním zasedání dne 27. října 2015 (bod 5.9 zápisu ze dne 27.10.2015).

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0369)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0369)


7.8. Dohoda o strategické spolupráci mezi Europolem a Čínou * (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody ze strany Evropského policejního úřadu (Europolu) o strategické spolupráci mezi Ministerstvem veřejné bezpečnosti Čínské lidové republiky a Europolem [08364/2016 - C8-0217/2016 - 2016/0808(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0265/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH RADY

schválen (P8_TA(2016)0370)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0370)


7.9. Budoucnost vztahů zemí AKT a EU po roce 2020 (hlasování)

Zpráva o budoucnosti vztahů zemí AKT a EU po roce 2020 [2016/2053(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0371)


8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Dennis de Jong - A8-0165/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Anna Záborská a Jonathan Arnott

zpráva Marietje Schaake - A8-0267/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Stanislav Polčák a Jonathan Arnott

zpráva Norbert Neuser - A8-0263/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Anna Záborská, Jean-Luc Mélenchon a Jonathan Arnott.


9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:25, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

10. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Vystoupil Antanas Guoga, aby vznesl námitku k žádosti skupiny ALDE, na základě které má být členkou výboru IMCO místo něj jmenována Catherine Bearder (viz bod „Členství ve výborech a delegacích“) (bod 8 zápisu ze dne 3.10.2016). Předsedající vzala námitku na vědomí.

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


11. Makroekonomická situace v Řecku, strukturální reformy a jejich dopad i výhledy na budoucí jednání v rámci programu (rozprava)

Prohlášení Komise: Makroekonomická situace v Řecku, strukturální reformy a jejich dopad i výhledy na budoucí jednání v rámci programu (2016/2883(RSP))

Pierre Moscovici (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Burkhard Balz za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Peter van Dalen, Roberto Gualtieri za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lefteris Christoforou, Notis Marias za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Jean Arthuis za skupinu ALDE, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Manolis Kefalogiannis, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Laura Agea za skupinu EFDD, Gerolf Annemans za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Pablo Zalba Bidegain, Pervenche Berès, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tim Aker, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Stelios Kouloglou, Fabio De Masi, Ernest Urtasun, Steven Woolfe, Auke Zijlstra, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Georgios Epitideios, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Udo Bullmann, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Nikolaos Chountis, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marco Valli, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, Zoltán Balczó, Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Zbigniew Kuźmiuk, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Richard Howitt, Enrique Calvet Chambon, Sofia Sakorafa, Petr Mach, Barbara Kappel, Luděk Niedermayer, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Isabelle Thomas, Richard Sulík, Alexander Graf Lambsdorff a Bernard Monot.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Maria Spyraki, Miltiadis Kyrkos, Pascal Arimont, Agnes Jongerius, Dariusz Rosati, Paul Tang, Markus Ferber, který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položil Sven Giegold, Jonás Fernández, Angelika Niebler a Eva Kaili.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Nikos Androulakis, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Lampros Fountoulis, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Costas Mavrides k vedení denního zasedání (předsedající poskytla upřesnění), Georgios Epitideios, Manolis Kefalogiannis, Costas Mavrides a Stanislav Polčák.

Vystoupil Pierre Moscovici.

Rozprava skončila.


12. Předcházení střetům zájmů u minulých a současných komisařů – Bahamas leaks (rozprava)

Prohlášení Komise: Předcházení střetům zájmů u minulých a současných komisařů (2016/2893(RSP))

Prohlášení Komise: Bahamas leaks (2016/2914(RSP))

Pierre Moscovici (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE, Peter Simon za skupinu S&D, Bernd Lucke za skupinu ECR, Jean-Marie Cavada za skupinu ALDE, Dennis de Jong za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Marco Valli za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Dariusz Rosati, Evelyn Regner, Zdzisław Krasnodębski, Petr Ježek, Fabio De Masi, Pascal Durand, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Rosa Estaràs Ferragut, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Michael Theurer a Marisa Matias.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

Vystoupili: Josep-Maria Terricabras, Isabella Adinolfi, Werner Langen, Tanja Fajon, Kazimierz Michał Ujazdowski, João Ferreira, Molly Scott Cato, Olaf Stuger, Ingeborg Gräßle, Jeppe Kofod, Monica Macovei, Matt Carthy, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Victor Negrescu, Ernest Urtasun, Stanislav Polčák, Hugues Bayet, Max Andersson, Burkhard Balz, Virginie Rozière, Ana Gomes, Sergio Gaetano Cofferati a Paul Tang.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Julie Ward, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Kateřina Konečná a Igor Šoltes.

Vystoupil Pierre Moscovici.

Rozprava skončila.


13. Opravy (článek 231 jednacího řádu)

Opravy P7_TA(2014)0273(COR01) a P7_TA(2013)0115(COR03) byly oznámeny na včerejším plenárním zasedání (bod 9 zápisu ze dne 3.10.2016).

Opravy jsou prohlášeny za schválené, neboť žádná politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců nepožádali podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu, aby se o nich hlasovalo.


14. Situace v Calais (rozprava)

Prohlášení Komise: Situace v Calais (2016/2897(RSP))

Dimitris Avramopoulos (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Wim van de Camp za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Peter van Dalen za skupinu ECR, Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Mike Hookem za skupinu EFDD, Steeve Briois za skupinu ENF, Udo Voigt – nezařazený poslanec, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Malin Björk, Eva Joly, Bill Etheridge, Mylène Troszczynski a Lampros Fountoulis.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Vystoupili: Massimiliano Salini, Ana Gomes, Richard Ashworth, Dominique Riquet, Barbara Spinelli, Jérôme Lavrilleux, Cécile Kashetu Kyenge, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Tomáš Zdechovský, Sylvie Guillaume, Inés Ayala Sender, Agnes Jongerius a Gilles Pargneaux.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Krzysztof Hetman, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Marek Jurek, Ilhan Kyuchyuk, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg a Eleftherios Synadinos.

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

Rozprava skončila.


15. Evropská síťová jízdenka Interrail k 18. narozeninám (rozprava)

Prohlášení Komise: Evropská síťová jízdenka Interrail k 18. narozeninám (2016/2917(RSP))

Violeta Bulc (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Luigi Morgano za skupinu S&D, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Daniela Aiuto za skupinu EFDD, Wim van de Camp, Jutta Steinruck, Vicky Ford, Raymond Finch, José Manuel Fernandes, Ismail Ertug, Anneleen Van Bossuyt, Sabine Verheyen, István Ujhelyi, Arne Gericke, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Marian-Jean Marinescu a Eva Paunova.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Tom Vandenkendelaere, Silvia Costa, Notis Marias a Kateřina Konečná.

Vystoupila Violeta Bulc.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda

Rozprava skončila.

Vystoupil Seán Kelly k vedení rozpravy.


16. Budoucnost telekomunikací, přiměřené využívání a volání v rámci EU (rozprava)

Prohlášení Komise: Budoucnost telekomunikací, přiměřené využívání a volání v rámci EU (2016/2915(RSP))

Andrus Ansip (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Viviane Reding za skupinu PPE, Patrizia Toia za skupinu S&D, Evžen Tošenovský za skupinu ECR, Jens Rohde za skupinu ALDE, João Ferreira za skupinu GUE/NGL, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE, Margot Parker za skupinu EFDD, Krišjānis Kariņš, Miapetra Kumpula-Natri, Jens Rohde k vedení rozpravy (předsedající poskytl upřesnění), Kaja Kallas, Cornelia Ernst, Jerzy Buzek, Dan Nica, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Francesc Gambús, Anne Sander, Carlos Zorrinho a Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Lefteris Christoforou, Olga Sehnalová a Notis Marias.

Vystoupil Andrus Ansip.

Rozprava skončila.


17. Úřad evropského veřejného žalobce a Eurojust (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0000092/2016), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Radě: Úřad evropského veřejného žalobce a Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0715/2016)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0000093/2016), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Komisi: Úřad evropského veřejného žalobce a Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0716/2016)

Axel Voss (zastupující autora a jménem skupiny PPE) rozvinul otázky.

Ivan Korčok (úřadující předseda Rady)Ivan Korčok a Věra Jourová (členka Komise) odpověděli na otázky.

Vystoupili: Sylvia-Yvonne Kaufmann za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE, Jan Philipp Albrecht za skupinu Verts/ALE, Gerard Batten za skupinu EFDD, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar, Kazimierz Michał Ujazdowski, Roberta Metsola, Inés Ayala Sender, Carlos Coelho a Caterina Chinnici.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor a Notis Marias.

Vystoupili: Věra Jourová a Ivan Korčok.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Barbara Matera, Axel Voss, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Ingeborg Gräßle, Tomáš Zdechovský, Julia Pitera, Emil Radev, Barbara Kudrycka, Rachida Dati, Romana Tomc, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Therese Comodini Cachia, Traian Ungureanu a Milan Zver za skupinu PPE; Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar a Birgit Sippel za skupinu S&D; Louis Michel a Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE; Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Benedek Jávor, Bart Staes a Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE; Monica Macovei a Laura Ferrara o Úřadu evropského veřejného žalobce a Eurojustu (2016/2750(RSP)) (B8-1054/2016).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.5 zápisu ze dne 5.10.2016.


18. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví: IFRS 9 (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000115/2016), kterou pokládá Roberto Gualtieri za výbor ECON Komisi: Mezinárodní standardy finančního výkaznictví IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Pablo Zalba Bidegain (zastupující autora) rozvinul otázku.

Věra Jourová (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Theodor Dumitru Stolojan za skupinu PPE, Pervenche Berès za skupinu S&D a Seán Kelly.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupila Věra Jourová.

Návrh usnesení, který bude předložen podle čl. 128 odst. 5 jednacího řádu, bude oznámen později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.4 zápisu ze dne 6.10.2016.


19. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 589.867/OJME).


20. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:20.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Bilbao Barandica, Bours, Crowley, D'Ornano, González Peñas, Händel, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Rochefort, Sommer, Wałęsa

Právní upozornění - Ochrana soukromí