Indeks 
Protokol
PDF 261kWORD 82k
Tirsdag den 4. oktober 2016 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Ændring af dagsordenen
 3.Modtagne dokumenter
 4.Retshjælp til mistænkte eller tiltalte i straffesager og til eftersøgte i sager angående europæiske arrestordrer ***I (forhandling)
 5.Handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden behandling eller straf ***I (forhandling)
 6.Højtideligt møde - Tale ved Ban Ki-moon, generalsekretær for De Forenede Nationer, om indgåelse af Parisaftalen
 7.Afstemningstid
  
7.1.Indgåelse på EU's vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne af FN's rammekonvention om klimaændringer ***
  
7.2.Anmodning om ophævelse af Giorgos Grammatikakis' immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.3.Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Grækenland efter jordskælvet, der ramte de Joniske Øer i november 2015 (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.4.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2016/001 FI/Microsoft (afstemning)
  
7.5.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2016/002 SE/Ericsson (afstemning)
  
7.6.Retshjælp til mistænkte eller tiltalte i straffesager og til eftersøgte i sager angående europæiske arrestordrer ***I (afstemning)
  
7.7.Handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden behandling eller straf ***I (endelig afstemning)
  
7.8.Aftale mellem Europol og Kina om strategisk samarbejde * (afstemning)
  
7.9.Fremtiden for forbindelserne AVS-EU efter 2020 (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Den makroøkonomiske situation i Grækenland, strukturreformer og virkningen heraf samt perspektiver for fremtidige forhandlinger inden for rammerne af programmet (forhandling)
 12.Undgåelse af interessekonflikter blandt tidligere og nuværende kommissionsmedlemmer - Bahamas leaks (forhandling)
 13.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231)
 14.Situationen i Calais (forhandling)
 15.Interrailkort til Europa på 18-årsfødselsdagen (forhandling)
 16.Fremtiden for telekommunikation, rimelig anvendelse og opkald inden for EU (forhandling)
 17.Europæisk anklagemyndighed og Eurojust (forhandling)
 18.International Financial Reporting Standards: IFRS 9 (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Ændring af dagsordenen

Formanden foreslog efter at have hørt de politiske grupper, at der under afstemningstiden torsdag den 6. oktober 2016 blev tilføjet følgende fem beslutningsforslag fra ENVI:

—   Indsigelse jf. artikel 106: Markedsføring af gentisk modificerede frø af majs Bt11(2016/2919(RSP)) (B8-1083/2016);

—   Indsigelse jf. artikel 106: Markedsføring af genetisk modificerede frø af majs 1507 (2016/2920(RSP)) (B8-1085/2016);

—   Indsigelse jf. artikel 106: Forlængelse af tilladelsen til markedsføring af genetisk modificerede frø af majs MON 810 (2016/2921(RSP)) (B8-1086/2016);

—   Indsigelse jf. artikel 106: Forlængelse af tilladelsen til markedsføring af produkter af genetisk modificeret majs MON 810 (2016/2922(RSP)) (B8-1084/2016);

—   Indsigelse jf. artikel 106: Markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret bomuld 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (2016/2923(RSP)) (B8-1088/2016).

Parlamentet godkendte dette forslag.


3. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Europa-Kommissionen: Årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 - Kommissionen (COM(2016)0475 [01] - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 – Europa-Parlamentet (COM(2016)0475 [02] - C8-0270/2016 - 2016/2152(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 – Det Europæiske Råd og Rådet (COM(2016)0475 [03] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 – Domstolen (COM(2016)0475 [04] - C8-0272/2016 - 2016/2154(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 – Den Europæiske Revisionsret (COM(2016)0475 [05] - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (COM(2016)0475 [06] - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europa-Kommissionen : Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 - Regionsudvalget (COM(2016)0475 [07] - C8-0275/2016 - 2016/2157(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europa-Kommissionen : Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 - Den Europæiske Ombudsmand (COM(2016)0475 [08] - C8-0276/2016 - 2016/2158(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 - Tilsynsførende for Databeskyttelse (COM(2016)0475 [09] - C8-0277/2016 - 2016/2159(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

JURI, LIBE

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (COM(2016)0475 [10] - C8-0278/2016 - 2016/2160(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 - Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (CEDEFOP) (COM(2016)0475 [11] - C8-0279/2016 - 2016/2161(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL, ITRE

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 - Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EUROFOUND) (COM(2016)0475 [12] - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 - Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (COM(2016)0475 [13] - C8-0281/2016 - 2016/2163(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 - Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (OEDT) (COM(2016)0475 [14] - C8-0282/2016 - 2016/2164(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, LIBE

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 - Det Europæiske Miljøagentur (AEE) (COM(2016)0475 [15] - C8-0284/2016 - 2016/2166(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 - Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (COM(2016)0475 [16] - C8-0285/2016 - 2016/2167(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 - Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) (COM(2016)0475 [17] - C8-0286/2016 - 2016/2168(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

CULT

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 - Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (COM(2016)0475 [18] - C8-0287/2016 - 2016/2169(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Europa-Kommissionen: Årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 - Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (EUROJUST) (COM(2016)0475 [19] - C8-0288/2016 - 2016/2170(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 - Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (COM(2016)0475 [20] - C8-0289/2016 - 2016/2171(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 - Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (AESM) (COM(2016)0475 [21] - C8-0290/2016 - 2016/2172(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 - Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (COM(2016)0475 [22] - C8-0291/2016 - 2016/2173(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Europa-Kommissionen : Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 - Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (COM(2016)0475 [23] - C8-0292/2016 - 2016/2174(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 - Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (COM(2016)0475 [24] - C8-0293/2016 - 2016/2175(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 - Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (COM(2016)0475 [25] - C8-0294/2016 - 2016/2176(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen : Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 - Det Europæiske Jernbaneagentur (AFE) (COM(2016)0475 [26] - C8-0295/2016 - 2016/2177(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 - Det Europæiske Politiakademi (CEPOL) (COM(2016)0475 [27] - C8-0296/2016 - 2016/2178(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 - Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) (COM(2016)0475 [28] - C8-0297/2016 - 2016/2179(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, LIBE

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 - Tilsynsmyndigheden for Det Europæiske GNSS (GSA) (COM(2016)0475 [29] - C8-0298/2016 - 2016/2180(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 - EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) (COM(2016)0475 [30] - C8-0299/2016 - 2016/2181(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PECH

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 - Det Europæiske Kemikalieagentur (AEPC) (COM(2016)0475 [31] - C8-0300/2016 - 2016/2182(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 - Euratoms Forsyningsagentur (AA) (COM(2016)0475 [32] - C8-0301/2016 - 2016/2183(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 - Den Europæiske Politienhed (Europol) (COM(2016)0475 [33] - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 - Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (COM(2016)0475 [34] - C8-0303/2016 - 2016/2185(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

FEMM

- Europa-Kommissionen : Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 – Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (ABE) (COM(2016)0475 [35] - C8-0304/2016 - 2016/2186(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON

- Europa-Kommissionen : Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 – Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (AEAPP) (COM(2016)0475 [36] - C8-0305/2016 - 2016/2187(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL, ECON

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 - Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (COM(2016)0475 [37] - C8-0306/2016 - 2016/2188(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 - Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (COM(2016)0475 [38] - C8-0307/2016 - 2016/2189(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 - Kontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (COM(2016)0475 [39] - C8-0308/2016 - 2016/2190(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, IMCO

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 - Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (COM(2016)0475 [40] - C8-0309/2016 - 2016/2191(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 - Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (COM(2016)0475 [41] - C8-0310/2016 - 2016/2192(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 - Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (EU-LISA) (COM(2016)0475 [42] - C8-0311/2016 - 2016/2193(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for De Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 - Den Internationale Fusionsenergiorganisation (ITER) (COM(2016)0475 [43] - C8-0312/2016 - 2016/2194(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 - Fællesforetagende - Lufttrafikstyring (SESAR) (COM(2016)0475 [44] - C8-0313/2016 - 2016/2195(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, TRAN

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 - Fællesforetagende - Luftfart og miljø (CLEAN SKY) (COM(2016)0475 [45] - C8-0314/2016 - 2016/2196(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, ITRE, TRAN

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union – Regnskabsåret 2015 – Biobaserede industrier (BBI) (COM(2016)0475 [46] - C8-0315/2016 - 2016/2197(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, REGI

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 - Initiativet om innovative lægemidler (IMI) (COM(2016)0475 [47] - C8-0316/2016 - 2016/2198(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, ITRE

- Europa-Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 - Fællesforetagende - Brændselsceller og brint (BCB) (COM(2016)0475 [48] - C8-0317/2016 - 2016/2199(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union – Regnskabsåret 2015 – fællesforetagendet Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2016)0475 [49] - C8-0318/2016 - 2016/2200(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, TRAN

- Europa-Kommissionen: Konsolideret årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2015 - Elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (fællesforetagendet ECSEL) (COM(2016)0475 [50] - C8-0319/2016 - 2016/2201(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten - Årsregnskab for Den Europæiske Udviklingsfond 2015 (COM(2016)0485 - C8-0326/2016 - 2016/2202(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2015: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol (COM(2016)0475 [52] - C8-0335/2016 - 2016/2206(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Revisionsrettens særberetninger om decharge for 2015 for Kommissionen (COM(2016)0475 [53] - C8-0338/2016 - 2016/2208(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

2) fra udvalgene, henstilling

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (12256/2016 - C8-0401/2016 - 2016/0184(NLE)) - ENVI udvalg - Ordfører: Giovanni La Via (A8-0280/2016)


4. Retshjælp til mistænkte eller tiltalte i straffesager og til eftersøgte i sager angående europæiske arrestordrer ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foreløbig retshjælp til mistænkte eller tiltalte, der frihedsberøves, og retshjælp i sager angående europæiske arrestordrer [COM(2013)0824 - C7-0429/2013 - 2013/0409(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Dennis de Jong (A8-0165/2015)

Dennis de Jong forelagde betænkningen.

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Elissavet Vozemberg-Vrionidi for PPE-Gruppen, Birgit Sippel for S&D-Gruppen, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Jiří Pospíšil, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Louis Michel for ALDE-Gruppen, Kostas Chrysogonos for GUE/NGL-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Kazimierz Michał Ujazdowski, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Tomáš Zdechovský, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jiří Pospíšil, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Gerard Batten, Milan Zver, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Beatrix von Storch, Monika Flašíková Beňová, Ruža Tomašić, Diane James og Andrejs Mamikins.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Notis Marias og Nicola Caputo.

Talere: Věra Jourová og Dennis de Jong.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.6 i protokollen af 4.10.2016.


5. Handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden behandling eller straf ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf [COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

Forhandlingen havde fundet sted den 26. oktober 2015 (punkt 14 i protokollen af 26.10.2015).
Afstemningen om forslaget til beslutning blev udsat på mødet den 27. oktober 2015 (punkt 5.9 i protokollen af 27.10.2015).

Marietje Schaake forelagde betænkningen.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Talere: Barbara Lochbihler (ordfører for udtalelse fra AFET), Santiago Fisas Ayxelà for PPE-Gruppen, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Eleonora Forenza for GUE/NGL-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Tiziana Beghin for EFDD-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, og Daniel Caspary.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: David Martin, Helmut Scholz, Janusz Korwin-Mikke, Seán Kelly, Bernd Lange, Patrick Le Hyaric, Daniel Buda, Alessia Maria Mosca, Javier Couso Permuy, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Pedro Silva Pereira, Josu Juaristi Abaunz, Jude Kirton-Darling og Ana Gomes.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias og Maria Grapini.

Talere: Cecilia Malmström og Marietje Schaake.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.7 i protokollen af 4.10.2016.

(Mødet udsat kl. 11.00 og genoptaget kl. 12.05)


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

6. Højtideligt møde - Tale ved Ban Ki-moon, generalsekretær for De Forenede Nationer, om indgåelse af Parisaftalen

Fra kl. 12.05 til 12.20 afholdt Parlamentet et højtideligt møde i anledning af talen ved Ban Ki-moon, generalsekretær for De Forenede Nationer, om indgåelse af Parisaftalen.

Før talen afgav formanden en kort erklæring om det historiske øjeblik, som oplevedes med Den Europæiske Unions ratifikation af denne aftale.


7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. Indgåelse på EU's vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne af FN's rammekonvention om klimaændringer ***

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer [12256/2016 - C8-0401/2016 - 2016/0184(NLE)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Giovanni La Via (A8-0280/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

Indlæg

- Manfred Weber for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Morten Messerschmidt for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen, Marcel de Graaff for ENF-Gruppen, og Zoltán Balczó, løsgænger;

- Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) og Ivan Korčok Ivan Korčok (formand for Rådet);

- Giovanni La Via (ordfører).

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0363)

Parlamentet godkendte indgåelsen af Parisaftalen.

Formanden underskrev transmissionsskrivelsen til Rådet under tilstedeværelse af Ban Ki-moon, generalsekretær for De Forenede Nationer, Ségolène Royal, fransk miljøminister og formand for COP21, Jean-Claude Juncker, formand for Kommissionen, Ivan Korčok, formand for Rådet, Maroš Šefčovič, næstformand for Kommissionen og ansvarlig for energiunionen, Miguel Arias Cañete, medlem af Kommissionen og ansvarlig for klima og energi, og Giovanni la Via, ordfører og formand for ENVI.

FORSÆDE: Adina-Ioana VĂLEAN
næstformand


7.2. Anmodning om ophævelse af Giorgos Grammatikakis' immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Giorgos Grammatikakis' immunitet [2016/2084(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: António Marinho e Pinto (A8-0279/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0364)

Indlæg

Ana Gomes, før afstemningen.


7.3. Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Grækenland efter jordskælvet, der ramte de Joniske Øer i november 2015 (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond [COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Georgios Kyrtsos (A8-0270/2016)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0365)


7.4. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2016/001 FI/Microsoft (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Finland – EGF/2016/001 FI/Microsoft) [COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0273/2016)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0366)


7.5. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2016/002 SE/Ericsson (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Sverige – EGF/2016/002 SE/Ericsson) [COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Esteban González Pons (A8-0272/2016)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0367)


7.6. Retshjælp til mistænkte eller tiltalte i straffesager og til eftersøgte i sager angående europæiske arrestordrer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foreløbig retshjælp til mistænkte eller tiltalte, der frihedsberøves, og retshjælp i sager angående europæiske arrestordrer [COM(2013)0824 - C7-0429/2013 - 2013/0409(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Dennis de Jong (A8-0165/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2016)0368)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0368)


7.7. Handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden behandling eller straf ***I (endelig afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf [COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

Forhandlingen havde fundet sted den 26. oktober 2015 (punkt 14 i protokollen af 26.10.2015).

Afstemningen var blevet udsat ved mødet den 27. oktober 2015 (punkt 5.9 i protokollen af 27.10.2015).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2016)0369)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0369)


7.8. Aftale mellem Europol og Kina om strategisk samarbejde * (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Den Europæiske Politienheds (Europols) indgåelse af aftalen om strategisk samarbejde mellem Folkerepublikken Kinas ministerium for offentlig sikkerhed og Europol [08364/2016 - C8-0217/2016 - 2016/0808(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Claude Moraes (A8-0265/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

RÅDETS UDKAST

Godkendt (P8_TA(2016)0370)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0370)


7.9. Fremtiden for forbindelserne AVS-EU efter 2020 (afstemning)

Betænkning om fremtiden for forbindelserne AVS-EU efter 2020 [2016/2053(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0371)


8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Dennis de Jong - A8-0165/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Anna Záborská og Jonathan Arnott

Betænkning: Marietje Schaake - A8-0267/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Stanislav Polčák og Jonathan Arnott

Betænkning: Norbert Neuser - A8-0263/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Anna Záborská, Jean-Luc Mélenchon og Jonathan Arnott.


9. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 13.25 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

10. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Indlæg af Antanas Guoga for at gøre indsigelse mod anmodningen fra ALDE-Gruppen om udnævnelse af Catherine Bearder til IMCO i stedet for Antanas Guoga selv (jf. punktet "Udvalgenes og delegationernes sammensætning") (punkt 8 i protokollen af 3.10.2016). Formanden tog dette til efterretning.

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


11. Den makroøkonomiske situation i Grækenland, strukturreformer og virkningen heraf samt perspektiver for fremtidige forhandlinger inden for rammerne af programmet (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Den makroøkonomiske situation i Grækenland, strukturreformer og virkningen heraf samt perspektiver for fremtidige forhandlinger inden for rammerne af programmet (2016/2883(RSP))

Pierre Moscovici (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Burkhard Balz for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter van Dalen, Roberto Gualtieri for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lefteris Christoforou, Notis Marias for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Jean Arthuis for ALDE-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Manolis Kefalogiannis, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Laura Agea for EFDD-Gruppen, Gerolf Annemans for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Pablo Zalba Bidegain, Pervenche Berès, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tim Aker, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Stelios Kouloglou, Fabio De Masi, Ernest Urtasun, Steven Woolfe, Auke Zijlstra, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Georgios Epitideios, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Udo Bullmann, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Nikolaos Chountis, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marco Valli, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, Zoltán Balczó, Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Zbigniew Kuźmiuk, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Richard Howitt, Enrique Calvet Chambon, Sofia Sakorafa, Petr Mach, Barbara Kappel, Luděk Niedermayer, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Isabelle Thomas, Richard Sulík, Alexander Graf Lambsdorff og Bernard Monot.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Talere: Maria Spyraki, Miltiadis Kyrkos, Pascal Arimont, Agnes Jongerius, Dariusz Rosati, Paul Tang, Markus Ferber, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Sven Giegold, Jonás Fernández, Angelika Niebler og Eva Kaili.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Nikos Androulakis, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Lampros Fountoulis, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Costas Mavrides, om afviklingen af mødet (formanden gav præciserende oplysninger), Georgios Epitideios, Manolis Kefalogiannis, Costas Mavrides og Stanislav Polčák.

Indlæg af Pierre Moscovici.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


12. Undgåelse af interessekonflikter blandt tidligere og nuværende kommissionsmedlemmer - Bahamas leaks (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Undgåelse af interessekonflikter blandt tidligere og nuværende kommissionsmedlemmer (2016/2893(RSP))

Redegørelse ved Kommissionen: Bahamas leaks (2016/2914(RSP))

Pierre Moscovici (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Tadeusz Zwiefka for PPE-Gruppen, Peter Simon for S&D-Gruppen, Bernd Lucke for ECR-Gruppen, Jean-Marie Cavada for ALDE-Gruppen, Dennis de Jong for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Dariusz Rosati, Evelyn Regner, Zdzisław Krasnodębski, Petr Ježek, Fabio De Masi, Pascal Durand, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Rosa Estaràs Ferragut, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Michael Theurer og Marisa Matias.

FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand

Talere: Josep-Maria Terricabras, Isabella Adinolfi, Werner Langen, Tanja Fajon, Kazimierz Michał Ujazdowski, João Ferreira, Molly Scott Cato, Olaf Stuger, Ingeborg Gräßle, Jeppe Kofod, Monica Macovei, Matt Carthy, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Victor Negrescu, Ernest Urtasun, Stanislav Polčák, Hugues Bayet, Max Andersson, Burkhard Balz, Virginie Rozière, Ana Gomes, Sergio Gaetano Cofferati og Paul Tang.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Julie Ward, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Kateřina Konečná og Igor Šoltes.

Indlæg af Pierre Moscovici.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


13. Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231)

Berigtigelserne P7_TA(2014)0273(COR01) og P7_TA(2013)0115(COR03) var blevet meddelt på plenarmødet den foregående dag (punkt 9 i protokollen af 3.10.2016).

Da der ikke af nogen politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer var blevet anmodet om, at disse berigtigelser blev sat under afstemning, jf. forretningsordenens artikel 231, stk. 4, ansås de for vedtaget.


14. Situationen i Calais (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Situationen i Calais (2016/2897(RSP))

Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Wim van de Camp for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Peter van Dalen for ECR-Gruppen, Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Mike Hookem for EFDD-Gruppen, Steeve Briois for ENF-Gruppen, Udo Voigt, løsgænger, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Malin Björk, Eva Joly, Bill Etheridge, Mylène Troszczynski og Lampros Fountoulis.

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Talere: Massimiliano Salini, Ana Gomes, Richard Ashworth, Dominique Riquet, Barbara Spinelli, Jérôme Lavrilleux, Cécile Kashetu Kyenge, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Tomáš Zdechovský, Sylvie Guillaume, Inés Ayala Sender, Agnes Jongerius og Gilles Pargneaux.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Krzysztof Hetman, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Marek Jurek, Ilhan Kyuchyuk, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg og Eleftherios Synadinos.

Indlæg af Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


15. Interrailkort til Europa på 18-årsfødselsdagen (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Interrailkort til Europa på 18-årsfødselsdagen (2016/2917(RSP))

Violeta Bulc (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Luigi Morgano for S&D-Gruppen, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Alexander Graf Lambsdorff for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Daniela Aiuto for EFDD-Gruppen, Wim van de Camp, Jutta Steinruck, Vicky Ford, Raymond Finch, José Manuel Fernandes, Ismail Ertug, Anneleen Van Bossuyt, Sabine Verheyen, István Ujhelyi, Arne Gericke, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Marian-Jean Marinescu og Eva Paunova.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Tom Vandenkendelaere, Silvia Costa, Notis Marias og Kateřina Konečná.

Indlæg af Violeta Bulc.

FORSÆDE: Alexander Graf LAMBSDORFF
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Indlæg af Seán Kelly om afviklingen af forhandlingen.


16. Fremtiden for telekommunikation, rimelig anvendelse og opkald inden for EU (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Fremtiden for telekommunikation, rimelig anvendelse og opkald inden for EU (2016/2915(RSP))

Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Viviane Reding for PPE-Gruppen, Patrizia Toia for S&D-Gruppen, Evžen Tošenovský for ECR-Gruppen, Jens Rohde for ALDE-Gruppen, João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, Michel Reimon for Verts/ALE-Gruppen, Margot Parker for EFDD-Gruppen, Krišjānis Kariņš, Miapetra Kumpula-Natri, Jens Rohde om afviklingen af forhandlingen (formanden gav præciserende oplysninger), Kaja Kallas, Cornelia Ernst, Jerzy Buzek, Dan Nica, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Francesc Gambús, Anne Sander, Carlos Zorrinho og Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lefteris Christoforou, Olga Sehnalová og Notis Marias.

Indlæg af Andrus Ansip.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


17. Europæisk anklagemyndighed og Eurojust (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-0000092/2016) af Claude Moraes for LIBE til Rådet: Den europæiske anklagemyndighed og Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0715/2016)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-0000093/2016) af Claude Moraes for LIBE til Kommissionen: Den europæiske anklagemyndighed og Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0716/2016)

Axel Voss (for forespørgeren og PPE-Gruppen) begrundede forespørgslerne.

Ivan Korčok (formand for Rådet)Ivan Korčok og Věra Jourová (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Sylvia-Yvonne Kaufmann for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen, Jan Philipp Albrecht for Verts/ALE-Gruppen, Gerard Batten for EFDD-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar, Kazimierz Michał Ujazdowski, Roberta Metsola, Inés Ayala Sender, Carlos Coelho og Caterina Chinnici.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor og Notis Marias.

Talere: Věra Jourová og Ivan Korčok.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Barbara Matera, Axel Voss, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Ingeborg Gräßle, Tomáš Zdechovský, Julia Pitera, Emil Radev, Barbara Kudrycka, Rachida Dati, Romana Tomc, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Therese Comodini Cachia, Traian Ungureanu og Milan Zver for PPE-Gruppen; Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar og Birgit Sippel for S&D-Gruppen; Louis Michel og Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen; Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Benedek Jávor, Bart Staes og Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen; samt Monica Macovei og Laura Ferrara om den europæiske anklagemyndighed og Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-1054/2016).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.5 i protokollen af 5.10.2016.


18. International Financial Reporting Standards: IFRS 9 (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000115/2016) af Roberto Gualtieri for ECON til Kommissionen: International Financial Reporting Standards: IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Pablo Zalba Bidegain (for forespørgeren) begrundede spørgsmålet.

Věra Jourová (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Theodor Dumitru Stolojan for PPE-Gruppen, Pervenche Berès for S&D-Gruppen, og Seán Kelly.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Indlæg af Věra Jourová.

Der ville senere blive givet meddelelse om det beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 128, stk. 5.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.4 i protokollen af 6.10.2016.


19. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 589.867/OJME).


20. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.20.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Bilbao Barandica, Bours, Crowley, D'Ornano, González Peñas, Händel, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Rochefort, Sommer, Wałęsa

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik