Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 259kWORD 82k
Tiistai 4. lokakuuta 2016 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Esityslistan muuttaminen
 3.Vastaanotetut asiakirjat
 4.Oikeusapu rikoksesta epäillyille ja syytetyille rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä etsityille henkilöille ***I (keskustelu)
 5.Tiettyjen sellaisten tavaroiden kauppa, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun vastaavanlaiseen kohteluun tai rankaisemiseen ***I (keskustelu)
 6.Juhlaistunto - Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin Ban Ki-moonin puhe Pariisin sopimuksen tekemisestä
 7.Äänestykset
  
7.1.Ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen tekeminen Euroopan unionin puolesta ***
  
7.2.Giorgos Grammatikakisin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.3.Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Kreikalle marraskuussa 2015 Joonian saarilla tapahtuneen maanjäristyksen jälkeen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.4.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: EGF/2016/001 FI/Microsoft (äänestys)
  
7.5.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2016/002 SE/Ericsson (äänestys)
  
7.6.Oikeusapu rikoksesta epäillyille ja syytetyille rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä etsityille henkilöille ***I (äänestys)
  
7.7.Tiettyjen sellaisten tavaroiden kauppa, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun vastaavanlaiseen kohteluun tai rankaisemiseen ***I (vote final)
  
7.8.Kiinan ja Europolin välinen strategista yhteistyötä koskeva sopimus * (äänestys)
  
7.9.AKT-maiden ja EU:n suhteiden tulevaisuus vuoden 2020 jälkeen (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Kreikan makrotaloudellinen tilanne, rakenteelliset uudistukset ja niiden vaikutukset sekä mahdollisuudet tuleviin neuvotteluihin ohjelman puitteissa (keskustelu)
 12.Entisten ja nykyisten komission jäsenten eturistiriitojen välttäminen - Bahama-vuodot (keskustelu)
 13.Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla)
 14.Calais'n tilanne (keskustelu)
 15.Interrail-kortti Eurooppaan 18 vuotta täyttäville (keskustelu)
 16.Televiestinnän, kohtuullisen käytön ja EU:n sisäisten puhelujen tulevaisuus (keskustelu)
 17.Euroopan syyttäjänvirasto ja Eurojust (keskustelu)
 18.Kansainväliset tilinpäätösstandardit: IFRS 9 (keskustelu)
 19.Seuraavan istunnon esityslista
 20.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Esityslistan muuttaminen

Puhemies ehdotti poliittisia ryhmiä kuultuaan, että torstain 6. lokakuuta 2016 äänestyksiin lisätään seuraavat viisi ENVI-valiokunnan päätöslauselmaesitystä:

—   Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: geneettisesti muunnetun maissin Bt11 siementen saattaminen markkinoille (2016/2919(RSP)) (B8-1083/2016);

—   Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: geneettisesti muunnetun maissin 1507 siementen saattaminen markkinoille (2016/2920(RSP)) (B8-1085/2016);

—   Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: geneettisesti muunnetun maissin MON 810 siementen luvan uusiminen MON 810 (2016/2921(RSP)) (B8-1086/2016);

—   Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: geneettisesti muunnetusta maissista MON 810 valmistettujen tuotteiden luvan uusiminen MON 810 (2016/2922(RSP)) (B8-1084/2016);

—   Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: geneettisesti muunnetun puuvillan 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 saattaminen markkinoille (2016/2923(RSP)) (B8-1088/2016).

Parlamentti hyväksyi tämän ehdotuksen.


3. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – varainhoitovuosi 2015 – Euroopan komissio (COM(2016)0475 [01] - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – varainhoitovuosi 2015 – Euroopan parlamentti (COM(2016)0475 [02] - C8-0270/2016 - 2016/2152(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – varainhoitovuosi 2015 – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (COM(2016)0475 [03] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – varainhoitovuosi 2015 – Euroopan unionin tuomioistuin (COM(2016)0475 [04] - C8-0272/2016 - 2016/2154(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – varainhoitovuosi 2015 – EU:n tilintarkastustuomioistuin (COM(2016)0475 [05] - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – varainhoitovuosi 2015 – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (COM(2016)0475 [06] - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – varainhoitovuosi 2015 – Alueiden komitea (COM(2016)0475 [07] - C8-0275/2016 - 2016/2157(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – varainhoitovuosi 2015 – Euroopan oikeusasiamies (COM(2016)0475 [08] - C8-0276/2016 - 2016/2158(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – varainhoitovuosi 2015 – Euroopan tietosuojavaltuutettu (COM(2016)0475 [09] - C8-0277/2016 - 2016/2159(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

JURI, LIBE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – varainhoitovuosi 2015 – Euroopan ulkosuhdehallinto (COM(2016)0475 [10] - C8-0278/2016 - 2016/2160(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – varainhoitovuosi 2015 – Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (CEDEFOP) (COM(2016)0475 [11] - C8-0279/2016 - 2016/2161(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL, ITRE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – varainhoitovuosi 2015 – Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EUROFOUND) (COM(2016)0475 [12] - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten :

EMPL

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2015 - Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) (COM(2016)0475 [13] - C8-0281/2016 - 2016/2163(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2015 - Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (OEDT) (COM(2016)0475 [14] - C8-0282/2016 - 2016/2164(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI, LIBE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2015 – Euroopan ympäristökeskus (AEE) (COM(2016)0475 [15] - C8-0284/2016 - 2016/2166(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2015 – Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) (COM(2016)0475 [16] - C8-0285/2016 - 2016/2167(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2015 – Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT) (COM(2016)0475 [17] - C8-0286/2016 - 2016/2168(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

CULT

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2015 - Euroopan lääkevirasto (EMA) (COM(2016)0475 [18] - C8-0287/2016 - 2016/2169(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2015 - Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (EUROJUST) (COM(2016)0475 [19] - C8-0288/2016 - 2016/2170(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2015 – Euroopan koulutussäätiö (ETF) (COM(2016)0475 [20] - C8-0289/2016 - 2016/2171(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2015 – Euroopan meriturvallisuusvirasto (AESM) (COM(2016)0475 [21] - C8-0290/2016 - 2016/2172(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2015 - Euroopan lentoturvallisuusvirasto (AESA) (COM(2016)0475 [22] - C8-0291/2016 - 2016/2173(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2015 – Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) (COM(2016)0475 [23] - C8-0292/2016 - 2016/2174(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2015 – Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) (COM(2016)0475 [24] - C8-0293/2016 - 2016/2175(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2015 - Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) (COM(2016)0475 [25] - C8-0294/2016 - 2016/2176(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2015 – Euroopan rautatievirasto (AFE) (COM(2016)0475 [26] - C8-0295/2016 - 2016/2177(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2015 – Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) (COM(2016)0475 [27] - C8-0296/2016 - 2016/2178(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2015 - Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (FRONTEX) (COM(2016)0475 [28] - C8-0297/2016 - 2016/2179(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, LIBE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2015 - Euroopan GNSS-virasto (GSA) (COM(2016)0475 [29] - C8-0298/2016 - 2016/2180(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan unionin komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2015 - Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA) (COM(2016)0475 [30] - C8-0299/2016 - 2016/2181(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PECH

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2015 - Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) (COM(2016)0475 [31] - C8-0300/2016 - 2016/2182(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2015 – Euratomin hankintakeskus (AA) (COM(2016)0475 [32] - C8-0301/2016 - 2016/2183(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2015 - Euroopan poliisivirasto (EUROPOL) (COM(2016)0475 [33] - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2015 - Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) (COM(2016)0475 [34] - C8-0303/2016 - 2016/2185(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

FEMM

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2015 – Euroopan pankkiviranomainen (ABE) (COM(2016)0475 [35] - C8-0304/2016 - 2016/2186(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ECON

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2015 – Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (AEAPP) (COM(2016)0475 [36] - C8-0305/2016 - 2016/2187(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL, ECON

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2015 - Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (AEMF) (COM(2016)0475 [37] - C8-0306/2016 - 2016/2188(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ECON

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2015 – Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) (COM(2016)0475 [38] - C8-0307/2016 - 2016/2189(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2015 - Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) virasto (COM(2016)0475 [39] - C8-0308/2016 - 2016/2190(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, IMCO

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2015 – Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) (COM(2016)0475 [40] - C8-0309/2016 - 2016/2191(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2015 – Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) (COM(2016)0475 [41] - C8-0310/2016 - 2016/2192(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2015 - Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA) (COM(2016)0475 [42] - C8-0311/2016 - 2016/2193(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2015 – Fuusioenergia-alan kansainvälinen organisaatio (ITER) (COM(2016)0475 [43] - C8-0312/2016 - 2016/2194(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2015 – Yhteisyritys - Lentoturvallisuus (SESAR) (COM(2016)0475 [44] - C8-0313/2016 - 2016/2195(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, TRAN

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2015 – Yhteisyrityksen perustaminen - ilmailu ja ympäristö (CLEAN SKY) (COM(2016)0475 [45] - C8-0314/2016 - 2016/2196(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE, TRAN

- Euroopan komissio – Varainhoitovuotta 2015 koskeva Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös- biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI) (COM(2016)0475 [46] - C8-0315/2016 - 2016/2197(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, REGI

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2015 – Yhteisyrityksen perustaminen Innovatiiviset lääkkeet -aloitetta varten (IMI) (COM(2016)0475 [47] - C8-0316/2016 - 2016/2198(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2015 – Polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteisyritys (FCH) (COM(2016)0475 [48] - C8-0317/2016 - 2016/2199(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös – Varainhoitovuosi 2015 - Shift2Rail-yhteisyritys (SHIFT2RAIL) (COM(2016)0475 [49] - C8-0318/2016 - 2016/2200(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, TRAN

- Euroopan komissio: Euroopan unionin tilinpäätös - varainhoitovuosi 2015 - Elektroniset komponentit ja järjestelmät Euroopan johtoasemaa varten -yhteisyritys (ECSEL) (COM(2016)0475 [50] - C8-0319/2016 - 2016/2201(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle: Euroopan kehitysrahaston tilinpäätös - Varainhoitovuosi 2015 (COM(2016)0485 - C8-0326/2016 - 2016/2202(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvioiden toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015: toiminta, varainhoito ja sen valvonta (COM(2016)0475 [52] - C8-0335/2016 - 2016/2206(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle varainhoitovuonna 2015 (COM(2016)0475 [53] - C8-0338/2016 – 2016/2208(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

2) parlamentin valiokunnilta, suositus

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (12256/2016 - C8-0401/2016 - 2016/0184(NLE)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Giovanni La Via (A8-0280/2016)


4. Oikeusapu rikoksesta epäillyille ja syytetyille rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä etsityille henkilöille ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ensivaiheen oikeusavusta rikoksesta epäillyille tai syytetyille henkilöille, jotka ovat menettäneet vapautensa, sekä oikeusavusta eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä [COM(2013)0824 - C7-0429/2013 - 2013/0409(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Dennis de Jong (A8-0165/2015)

Dennis de Jong esitteli mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Elissavet Vozemberg-Vrionidi PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Jiří Pospíšil, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta, Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kazimierz Michał Ujazdowski, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Tomáš Zdechovský, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jiří Pospíšil, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Gerard Batten, Milan Zver, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Beatrix von Storch, Monika Flašíková Beňová, Ruža Tomašić, Diane James ja Andrejs Mamikins.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Notis Marias ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Dennis de Jong.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.10.2016, kohta 7.6.


5. Tiettyjen sellaisten tavaroiden kauppa, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun vastaavanlaiseen kohteluun tai rankaisemiseen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 muuttamisesta [COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

Keskustelu käytiin 26. lokakuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 26.10.2015, kohta 14).
Lainsäädäntöpäätöslauselmasta toimitettavaa äänestystä lykättiin 27. lokakuuta 2015 pidetyssä istunnossa (istunnon pöytäkirja 27.10.2015, kohta 5.9).

Marietje Schaake esitteli mietinnön.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Barbara Lochbihler (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Santiago Fisas Ayxelà PPE-ryhmän puolesta, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Eleonora Forenza GUE/NGL-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis ja Daniel Caspary.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: David Martin, Helmut Scholz, Janusz Korwin-Mikke, Seán Kelly, Bernd Lange, Patrick Le Hyaric, Daniel Buda, Alessia Maria Mosca, Javier Couso Permuy, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Pedro Silva Pereira, Josu Juaristi Abaunz, Jude Kirton-Darling ja Ana Gomes.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias ja Maria Grapini.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Marietje Schaake.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.10.2016, kohta 7.7.

(Istunto keskeytettiin klo 11.00 ja sitä jatkettiin klo 12.05.)


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

6. Juhlaistunto - Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin Ban Ki-moonin puhe Pariisin sopimuksen tekemisestä

Parlamentti kokoontui klo 12.05 - 12.20 juhlaistuntoon Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin Ban Ki-moonin Pariisin sopimuksen tekemisestä pitämän puheen johdosta.

Puhemies antoi ennen puhetta lyhyen julkilausuman, jossa hän totesi, että tämän sopimuksen ratifiointi Euroopan unionin puolesta on historiallinen hetki.


7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. Ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen tekeminen Euroopan unionin puolesta ***

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [12256/2016 - C8-0401/2016 - 2016/0184(NLE)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Giovanni La Via (A8-0280/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

Puheenvuorot:

- Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Morten Messerschmidt ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta, Marcel de Graaff ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Zoltán Balczó;

- Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) ja Ivan Korčok (neuvoston puheenjohtaja);

- Giovanni La Via (esittelijä).

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0363)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä Pariisin sopimuksen tekemiselle.

Puhemies allekirjoitti saatekirjeen neuvostolle Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin Ban Ki-moonin, Ranskan ympäristöministerin ja COP21-kokouksen puheenjohtajan Ségolène Royalin, komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin, neuvoston puheenjohtajan Ivan Korčokin, energiaunionista vastaavan varapuheenjohtajan Maroš Šefčovičin, ilmastotoimista ja energia-asioista vastaavan komission jäsenen Miguel Arias Cañeten ja esittelijän ja ENVI-valiokunnan puheenjohtajan Giovanni la Vian läsnä ollessa.

Puhetta johti
varapuhemies Adina-Ioana VĂLEAN


7.2. Giorgos Grammatikakisin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Giorgos Grammatikakisin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2016/2084(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: António Marinho e Pinto (A8-0279/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0364)

Puheenvuorot:

Ana Gomes ennen äänestystä.


7.3. Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Kreikalle marraskuussa 2015 Joonian saarilla tapahtuneen maanjäristyksen jälkeen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta [COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Georgios Kyrtsos (A8-0270/2016)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0365)


7.4. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: EGF/2016/001 FI/Microsoft (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Suomen hakemus – EGF/2016/001 FI/Microsoft) [COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0273/2016)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0366)


7.5. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2016/002 SE/Ericsson (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Ruotsin hakemus – EGF/2016/002 SE/Ericsson) [COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Esteban González Pons (A8-0272/2016)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0367)


7.6. Oikeusapu rikoksesta epäillyille ja syytetyille rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä etsityille henkilöille ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ensivaiheen oikeusavusta rikoksesta epäillyille tai syytetyille henkilöille, jotka ovat menettäneet vapautensa, sekä oikeusavusta eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä [COM(2013)0824 - C7-0429/2013 - 2013/0409(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Dennis de Jong (A8-0165/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2016)0368)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0368)


7.7. Tiettyjen sellaisten tavaroiden kauppa, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun vastaavanlaiseen kohteluun tai rankaisemiseen ***I (vote final)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 muuttamisesta [COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

Keskustelu käytiin 26. lokakuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 26.10.2015, kohta 14).

Äänestystä lykättiin 27. lokakuuta 2015 pidetyssä istunnossa (istunnon pöytäkirja 27.10.2015, kohta 5.9).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2016)0369)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0369)


7.8. Kiinan ja Europolin välinen strategista yhteistyötä koskeva sopimus * (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Euroopan poliisivirastolle (Europol) Kiinan kansantasavallan yleisen turvallisuuden ministeriön ja Europolin välistä strategista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen [08364/2016 - C8-0217/2016 - 2016/0808(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Claude Moraes (A8-0265/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

NEUVOSTON ESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0370)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0370)


7.9. AKT-maiden ja EU:n suhteiden tulevaisuus vuoden 2020 jälkeen (äänestys)

Mietintö AKT-maiden ja EU:n suhteiden tulevaisuudesta vuoden 2020 jälkeen [2016/2053(INI)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0371)


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Dennis de Jong - A8-0165/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Anna Záborská ja Jonathan Arnott

Mietintö Marietje Schaake - A8-0267/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Stanislav Polčák ja Jonathan Arnott

Mietintö Norbert Neuser - A8-0263/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Anna Záborská, Jean-Luc Mélenchon ja Jonathan Arnott.


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.25 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

10. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Antanas Guoga käytti puheenvuoron ilmaistakseen vastalauseensa ALDE-ryhmän pyyntöön Catherine Bearderin nimittämisestä IMCO-valiokuntaan hänen paikalleen (ks.kohta "Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano") (istunnon pöytäkirja 3.10.2016, kohta 8). Puhemies merkitsi puheenvuoron tiedoksi.

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


11. Kreikan makrotaloudellinen tilanne, rakenteelliset uudistukset ja niiden vaikutukset sekä mahdollisuudet tuleviin neuvotteluihin ohjelman puitteissa (keskustelu)

Komission julkilausuma: Kreikan makrotaloudellinen tilanne, rakenteelliset uudistukset ja niiden vaikutukset sekä mahdollisuudet tuleviin neuvotteluihin ohjelman puitteissa (2016/2883(RSP))

Pierre Moscovici (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Burkhard Balz PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Peter van Dalen, Roberto Gualtieri S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lefteris Christoforou, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Jean Arthuis ALDE-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Manolis Kefalogiannis, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta, Gerolf Annemans ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Pablo Zalba Bidegain, Pervenche Berès, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tim Aker, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Stelios Kouloglou, Fabio De Masi, Ernest Urtasun, Steven Woolfe, Auke Zijlstra, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Georgios Epitideios, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Udo Bullmann, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Nikolaos Chountis, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marco Valli, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, Zoltán Balczó, Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Zbigniew Kuźmiuk, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Richard Howitt, Enrique Calvet Chambon, Sofia Sakorafa, Petr Mach, Barbara Kappel, Luděk Niedermayer, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Isabelle Thomas, Richard Sulík, Alexander Graf Lambsdorff ja Bernard Monot.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Puheenvuorot: Maria Spyraki, Miltiadis Kyrkos, Pascal Arimont, Agnes Jongerius, Dariusz Rosati, Paul Tang, Markus Ferber, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Sven Giegold, Jonás Fernández, Angelika Niebler ja Eva Kaili.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Nikos Androulakis, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Lampros Fountoulis, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Costas Mavrides istunnon etenemisestä (puhemies täsmensi asiaa), Georgios Epitideios, Manolis Kefalogiannis, Costas Mavrides ja Stanislav Polčák.

Pierre Moscovici käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


12. Entisten ja nykyisten komission jäsenten eturistiriitojen välttäminen - Bahama-vuodot (keskustelu)

Komission julkilausuma: Entisten ja nykyisten komission jäsenten eturistiriitojen välttäminen (2016/2893(RSP))

Komission julkilausuma: Bahama-vuodot (2016/2914(RSP))

Pierre Moscovici (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta, Peter Simon S&D-ryhmän puolesta, Bernd Lucke ECR-ryhmän puolesta, Jean-Marie Cavada ALDE-ryhmän puolesta, Dennis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Dariusz Rosati, Evelyn Regner, Zdzisław Krasnodębski, Petr Ježek, Fabio De Masi, Pascal Durand, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Rosa Estaràs Ferragut, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Michael Theurer ja Marisa Matias.

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Puheenvuorot: Josep-Maria Terricabras, Isabella Adinolfi, Werner Langen, Tanja Fajon, Kazimierz Michał Ujazdowski, João Ferreira, Molly Scott Cato, Olaf Stuger, Ingeborg Gräßle, Jeppe Kofod, Monica Macovei, Matt Carthy, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Victor Negrescu, Ernest Urtasun, Stanislav Polčák, Hugues Bayet, Max Andersson, Burkhard Balz, Virginie Rozière, Ana Gomes, Sergio Gaetano Cofferati ja Paul Tang.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Julie Ward, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Kateřina Konečná ja Igor Šoltes.

Pierre Moscovici käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


13. Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla)

Oikaisuista P7_TA(2014)0273(COR01) ja P7_TA(2013)0115(COR03) ilmoitettiin eilisessä täysistunnossa (istunnon pöytäkirja 3.10.2016, kohta 9).

Koska poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei ole pyytänyt, että asiasta äänestetään, nämä oikaisut katsotaan hyväksytyiksi työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohdan mukaisesti.


14. Calais'n tilanne (keskustelu)

Komission julkilausuma: Calais'n tilanne (2016/2897(RSP))

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Wim van de Camp PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Peter van Dalen ECR-ryhmän puolesta, Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Mike Hookem EFDD-ryhmän puolesta, Steeve Briois ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Udo Voigt, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Malin Björk, Eva Joly, Bill Etheridge, Mylène Troszczynski ja Lampros Fountoulis.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Puheenvuorot: Massimiliano Salini, Ana Gomes, Richard Ashworth, Dominique Riquet, Barbara Spinelli, Jérôme Lavrilleux, Cécile Kashetu Kyenge, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Tomáš Zdechovský, Sylvie Guillaume, Inés Ayala Sender, Agnes Jongerius ja Gilles Pargneaux.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Krzysztof Hetman, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Marek Jurek, Ilhan Kyuchyuk, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg ja Eleftherios Synadinos.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. Interrail-kortti Eurooppaan 18 vuotta täyttäville (keskustelu)

Komission julkilausuma: Interrail-kortti Eurooppaan 18 vuotta täyttäville (2016/2917(RSP))

Violeta Bulc (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Luigi Morgano S&D-ryhmän puolesta, Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta, Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Daniela Aiuto EFDD-ryhmän puolesta, Wim van de Camp, Jutta Steinruck, Vicky Ford, Raymond Finch, José Manuel Fernandes, Ismail Ertug, Anneleen Van Bossuyt, Sabine Verheyen, István Ujhelyi, Arne Gericke, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Marian-Jean Marinescu ja Eva Paunova.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Tom Vandenkendelaere, Silvia Costa, Notis Marias ja Kateřina Konečná.

Violeta Bulc käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Seán Kelly käytti puheenvuoron keskustelun johtamisesta.


16. Televiestinnän, kohtuullisen käytön ja EU:n sisäisten puhelujen tulevaisuus (keskustelu)

Komission julkilausuma: Televiestinnän, kohtuullisen käytön ja EU:n sisäisten puhelujen tulevaisuus (2016/2915(RSP))

Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Viviane Reding PPE-ryhmän puolesta, Patrizia Toia S&D-ryhmän puolesta, Evžen Tošenovský ECR-ryhmän puolesta, Jens Rohde ALDE-ryhmän puolesta, João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta, Michel Reimon Verts/ALE-ryhmän puolesta, Margot Parker EFDD-ryhmän puolesta, Krišjānis Kariņš, Miapetra Kumpula-Natri, Jens Rohde keskustelun johtamisesta (puhemies antoi asiaa koskevia täsmennyksiä), Kaja Kallas, Cornelia Ernst, Jerzy Buzek, Dan Nica, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Francesc Gambús, Anne Sander, Carlos Zorrinho ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Lefteris Christoforou, Olga Sehnalová ja Notis Marias.

Andrus Ansip käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. Euroopan syyttäjänvirasto ja Eurojust (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-0000092/2016) – Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta neuvostolle: Euroopan syyttäjänvirasto ja Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0715/2016)

Suullisesti vastattava kysymys (O-0000093/2016) – Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopan syyttäjänvirasto ja Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0716/2016)

Axel Voss (laatijan sijainen ja PPE-ryhmän puolesta) esitteli kysymykset.

Ivan Korčok (neuvoston puheenjohtaja)Ivan Korčok ja Věra Jourová (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar, Kazimierz Michał Ujazdowski, Roberta Metsola, Inés Ayala Sender, Carlos Coelho ja Caterina Chinnici.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Ivan Korčok.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Barbara Matera, Axel Voss, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Ingeborg Gräßle, Tomáš Zdechovský, Julia Pitera, Emil Radev, Barbara Kudrycka, Rachida Dati, Romana Tomc, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Therese Comodini Cachia, Traian Ungureanu ja Milan Zver PPE-ryhmän puolesta; Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar ja Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta; Louis Michel ja Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta; Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Benedek Jávor, Bart Staes ja Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta; Monica Macovei ja Laura Ferrara Euroopan syyttäjänvirastosta ja Eurojustista (2016/2750(RSP)) (B8-1054/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.10.2016, kohta 8.5.


18. Kansainväliset tilinpäätösstandardit: IFRS 9 (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000115/2016) – Roberto Gualtieri ECON-valiokunnan puolesta komissiolle: Kansainväliset tilinpäätösstandardit: IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Pablo Zalba Bidegain (laatijan sijainen) esitteli kysymyksen.

Věra Jourová (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Theodor Dumitru Stolojan PPE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta ja Seán Kelly.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias.

Věra Jourová käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävästä päätöslauselmaesityksestä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.10.2016, kohta 5.4.


19. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 589.867/OJME).


20. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.20.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Bilbao Barandica, Bours, Crowley, D'Ornano, González Peñas, Händel, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Rochefort, Sommer, Wałęsa

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö