Indeks 
Zapisnik
PDF 258kWORD 82k
Utorak, 4. listopada 2016. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Izmjena dnevnog reda
 3.Podnošenje dokumenata
 4.Pravna pomoć za osumnjičene i optužene osobe te za tražene osobe u postupcima na temelju europskog uhidbenog naloga ***I (rasprava)
 5.Trgovina određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo postupanje ili kažnjavanje ***I (rasprava)
 6.Svečana sjednica - Govor Ban Ki-moona, glavnog tajnika Ujedinjenih naroda, o sklapanju Pariškog sporazuma
 7.Glasovanje
  7.1.Sklapanje, u ime Europske unije, Pariškog sporazuma donesenog u sklopu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama ***
  7.2.Zahtjev za ukidanje imuniteta Giorgosu Grammatikakisu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  7.3.Mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Grčkoj nakon potresa koji je pogodio Jonske otoke u studenome 2015. (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  7.4.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji – zahtjev EGF/2016/001 FI/Microsoft (glasovanje)
  7.5.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji – zahtjev EGF/2016/002 SE/Ericsson (glasovanje)
  7.6.Pravna pomoć za osumnjičene i optužene osobe te za tražene osobe u postupcima na temelju europskog uhidbenog naloga ***I (glasovanje)
  7.7.Trgovina određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo postupanje ili kažnjavanje ***I (konačno glasovanje)
  7.8.Sporazum o strateškoj suradnji između Europola i Kine * (glasovanje)
  7.9.Budućnost odnosa između AKP-a i EU-a nakon 2020. (glasovanje)
 8.Obrazloženja glasovanja
 9.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 10.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 11.Makroekonomska situacija u Grčkoj, strukturne reforme i njihov utjecaj te izgledi za buduće pregovore u okviru programa (rasprava)
 12.Izbjegavanje sukoba interesa bivših i sadašnjih povjerenika - Slučaj „Bahamas leaks” (rasprava)
 13.Ispravci (članak 231. Poslovnika)
 14.Stanje u Calaisu (rasprava)
 15.Europska Interrail propusnica za 18. rođendan (rasprava)
 16.Budućnost telekomunikacija, pravedna uporaba i pozivi unutar EU-a (rasprava)
 17.Ured europskog javnog tužitelja i Eurojust (rasprava)
 18.Međunarodni standardi financijskog izvještavanja: MSFI 9 (rasprava)
 19.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 20.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00 h.


2. Izmjena dnevnog reda

Predsjednik je predložio, nakon savjetovanja s klubovima zastupnika, da se u dnevni red u okviru glasovanja koje će se održati na dnevnoj sjednici u četvrtak 6. listopada 2016. uvrsti 5 prijedloga rezolucija Odbora ENVI:

—   Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: stavljanje na tržište sjemena genetski modificiranog kukuruza Bt11 (2016/2919(RSP)) (B8-1083/2016);

—   Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: stavljanje na tržište sjemena genetski modificiranog kukuruza 1507 (2016/2920(RSP)) (B8-1085/2016);

—   Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: obnova odobrenja za sjeme genetski modificiranog kukuruza MON 810 (2016/2921(RSP)) (B8-1086/2016);

—   Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: obnova odobrenja za proizvode od genetski modificiranog kukuruza MON 810 (2016/2922(RSP)) (B8-1084/2016);

—   Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: stavljanje na tržište genetski modificiranog pamuka 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (2016/2923(RSP)) (B8-1088/2016).

Parlament je pristao na taj prijedlog.


3. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015. - Europska komisija (COM(2016)0475 [01] - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj - financijska godina 2015. - Europski parlament (COM(2016)0475 [02] - C8-0270/2016 - 2016/2152(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj - financijska godina 2015. - Europsko vijeće i Vijeće (COM(2016)0475 [03] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015. - Sud (COM(2016)0475 [04] - C8-0272/2016 - 2016/2154(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015. - Revizorski sud (COM(2016)0475 [05] - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015. - Europski gospodarski i socijalni odbor (COM(2016)0475 [06] - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015. - Odbor regija (COM(2016)0475 [07] - C8-0275/2016 - 2016/2157(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015. - Europski ombudsman (COM(2016)0475 [08] - C8-0276/2016 - 2016/2158(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015. - Europski nadzornik za zaštitu podataka (COM(2016)0475 [09] - C8-0277/2016 - 2016/2159(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

JURI, LIBE

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015. - Europska služba za vanjsko djelovanje (COM(2016)0475 [10] - C8-0278/2016 - 2016/2160(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015. - Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) (COM(2016)0475 [11] - C8-0279/2016 - 2016/2161(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL, ITRE

- Europska komisija - Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015. - Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND) (COM(2016)0475 [12] - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015 - Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) (COM(2016)0475 [13] - C8-0281/2016 - 2016/2163(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015. - Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (OEDT) (COM(2016)0475 [14] - C8-0282/2016 - 2016/2164(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI, LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015. - Europska agencija za okoliš (AEE) (COM(2016)0475 [15] - C8-0284/2016 - 2016/2166(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015. - Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) (COM(2016)0475 [16] - C8-0285/2016 - 2016/2167(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015. - Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) (COM(2016)0475 [17] - C8-0286/2016 - 2016/2168(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

CULT

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015. - Europska agencija za lijekove (EMA) (COM(2016)0475 [18] - C8-0287/2016 - 2016/2169(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015 - Ured Europske unije za pravosudnu suradnju (EUROJUST) (COM(2016)0475 [19] - C8-0288/2016 - 2016/2170(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015. - Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) (COM(2016)0475 [20] - C8-0289/2016 - 2016/2171(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL

- Europska komisija - Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015. - Europska agencija za pomorsku sigurnost (AESM) (COM(2016)0475 [21] - C8-0290/2016 - 2016/2172(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

TRAN

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015. - Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) (COM(2016)0475 [22] - C8-0291/2016 - 2016/2173(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

TRAN

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015. - Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) (COM(2016)0475 [23] - C8-0292/2016 - 2016/2174(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015. - Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) (COM(2016)0475 [24] - C8-0293/2016 - 2016/2175(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015. - Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) (COM(2016)0475 [25] - C8-0294/2016 - 2016/2176(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015. - Europska agencija za željeznice (AFE) (COM(2016)0475 [26] - C8-0295/2016 - 2016/2177(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

TRAN

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015. - Europska policijska akademija (CEPOL) (COM(2016)0475 [27] - C8-0296/2016 - 2016/2178(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015. - Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX) (COM(2016)0475 [28] - C8-0297/2016 - 2016/2179(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, LIBE

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015. - Agencija za europski GNSS (GSA) (COM(2016)0475 [29] - C8-0298/2016 - 2016/2180(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015. - Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) (COM(2016)0475 [30] - C8-0299/2016 - 2016/2181(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PECH

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015 - Europska agencija za kemikalije (AEPC) (COM(2016)0475 [31] - C8-0300/2016 - 2016/2182(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015. - Agencija za opskrbu Euratoma (AA) (COM(2016)0475 [32] - C8-0301/2016 - 2016/2183(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015. - Europski policijski ured (EUROPOL) (COM(2016)0475 [33] - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015 - Europski institut za jednakost spolova (EIGE) (COM(2016)0475 [34] - C8-0303/2016 - 2016/2185(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

FEMM

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015. - Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (ABE) (COM(2016)0475 [35] - C8-0304/2016 - 2016/2186(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ECON

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015. - Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (AEAPP) (COM(2016)0475 [36] - C8-0305/2016 - 2016/2187(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL, ECON

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015 - Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (COM(2016)0475 [37] - C8-0306/2016 - 2016/2188(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ECON

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015. - Europska agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) (COM(2016)0475 [38] - C8-0307/2016 - 2016/2189(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015 - Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) (COM(2016)0475 [39] - C8-0308/2016 - 2016/2190(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, IMCO

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015. - Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) (COM(2016)0475 [40] - C8-0309/2016 - 2016/2191(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015. - Europski ured za azil (EASO) (COM(2016)0475 [41] - C8-0310/2016 - 2016/2192(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015. - Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (COM(2016)0475 [42] - C8-0311/2016 - 2016/2193(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015. - Međunarodna organizacija za energiju fuzije ( ITER) (COM(2016)0475 [43] - C8-0312/2016 - 2016/2194(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015. - Zajedničko poduzeće - sigurnost zračne plovidbe (SESAR) (COM(2016)0475 [44] - C8-0313/2016 - 2016/2195(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, TRAN

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015. - Zajedničko poduzeće - aeronautika i okoliš (CLEAN SKY) (COM(2016)0475 [45] - C8-0314/2016 - 2016/2196(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI, ITRE, TRAN

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015. - Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI) (COM(2016)0475 [46] - C8-0315/2016 - 2016/2197(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, REGI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015. - Inicijativa za inovativne lijekove (IMI) (COM(2016)0475 [47] - C8-0316/2016 - 2016/2198(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI, ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015. - Zajedničko poduzeće za gorive ćelije i vodik (FCH) (COM(2016)0475 [48] - C8-0317/2016 - 2016/2199(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015. - Zajedničko poduzeće Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2016)0475 [49] - C8-0318/2016 - 2016/2200(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, TRAN

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2015. - Elektroničke komponente i sustavi za vodeći položaj Europe (zajedničko poduzeće ECSEL) (COM(2016)0475 [50] - C8-0319/2016 - 2016/2201(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu - Godišnji financijski izvještaji Europskog razvojnog fonda za 2015. (COM(2016)0485 - C8-0326/2016 - 2016/2202(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2015.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor (COM(2016)0475 [52] - C8-0335/2016 - 2016/2206(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Tematska izvješća Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za 2015. (COM(2016)0475 [53] - C8-0338/2016 - 2016/2208(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

2) odbora, preporuka

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijećao sklapanju, u ime Europske unije, Pariškog sporazuma donesenog u sklopu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (12256/2016 - C8-0401/2016 - 2016/0184(NLE)) - ENVI - : Giovanni La Via (A8-0280/2016)


4. Pravna pomoć za osumnjičene i optužene osobe te za tražene osobe u postupcima na temelju europskog uhidbenog naloga ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o privremenoj pravnoj pomoći za osumnjičene ili optužene osobe lišene slobode i pravnoj pomoći u postupcima na temelju europskog uhidbenog naloga [COM(2013)0824 - C7-0429/2013 - 2013/0409(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Dennis de Jong (A8-0165/2015)

Dennis de Jong predstavio je izvješće.

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Govorili su: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Birgit Sippel, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je odbila pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Jiří Pospíšil, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Louis Michel, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kostas Chrysogonos, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Judith Sargentini, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Kazimierz Michał Ujazdowski, Laura Ferrara, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gilles Lebreton, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, Tomáš Zdechovský, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jiří Pospíšil, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Gerard Batten, Milan Zver, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Beatrix von Storch, Monika Flašíková Beňová, Ruža Tomašić, Diane James i Andrejs Mamikins.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Notis Marias i Nicola Caputo.

Govorili su: Věra Jourová i Dennis de Jong.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.6 zapisnika od 4.10.2016..


5. Trgovina određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo postupanje ili kažnjavanje ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1236/2005 o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje [COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

Rasprava je održana 26. listopada 2015. (točka 14 zapisnika od 26.10.2015.).
Glasovanje o prijedlogu zakonodavne rezolucije odgođeno je na dnevnoj sjednici od 27. listopada 2015. (točka 5.9 zapisnika od 27.10.2015.).

Marietje Schaake predstavila je izvješće.

Govorila je Cecilia Malmström (povjerenica Komisije).

Govorili su: Barbara Lochbihler (izvjestiteljica za mišljenje Odbora AFET), Santiago Fisas Ayxelà, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Eleonora Forenza, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Barbara Lochbihler, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Tiziana Beghin, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, i Daniel Caspary.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorili su: David Martin, Helmut Scholz, Janusz Korwin-Mikke, Seán Kelly, Bernd Lange, Patrick Le Hyaric, Daniel Buda, Alessia Maria Mosca, Javier Couso Permuy, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Pedro Silva Pereira, Josu Juaristi Abaunz, Jude Kirton-Darling i Ana Gomes.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Notis Marias i Maria Grapini.

Govorile su: Cecilia Malmström i Marietje Schaake.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.7 zapisnika od 4.10.2016..

(Sjednica je prekinuta u 11:00 h, a nastavljena u 12:05 h.)


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

6. Svečana sjednica - Govor Ban Ki-moona, glavnog tajnika Ujedinjenih naroda, o sklapanju Pariškog sporazuma

Od 12:05 do 12:20 Europski parlament sastao se na svečanoj sjednici povodom govora Ban Ki-moona, glavnog tajnika Ujedinjenih naroda, o sklapanju Pariškog sporazuma.

Prije održavanja govora predsjednik je dao kratku izjavu o povijesnom trenutku koji predstavlja ratifikacija tog sporazuma sa strane Europske unije.


7. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


7.1. Sklapanje, u ime Europske unije, Pariškog sporazuma donesenog u sklopu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama ***

Preporuka o nacrtu odluke Vijećao sklapanju, u ime Europske unije, Pariškog sporazuma donesenog u sklopu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama [12256/2016 - C8-0401/2016 - 2016/0184(NLE)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Giovanni La Via (A8-0280/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

Govorili su:

- Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Morten Messerschmidt, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Rebecca Harms, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Piernicola Pedicini, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marcel de Graaff, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik;

- Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) i Ivan Korčok Ivan Korčok(predsjedatelj Vijeća EU-a);

- Giovanni La Via (izvjestitelj).

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0363)

Parlament je dao svoju suglasnost sklapanju Pariškog sporazuma.

Predsjednik je potpisao dopis kojim se odluka Parlamenta proslijeđuje Vijeću u nazočnosti Ban Ki-moona, glavnog tajnika Ujedinjenih naroda, Ségolène Royal, francuske ministrice zadužene za okoliš te predsjedavajuće konferencije COP21, Jean-Claudea Junckera, predsjednika Komisije, Ivana Korčoka, predsjedatelja Vijeća EU-a, Maroša Šefčoviča, potpredsjednika Komisije zaduženog za energetsku uniju, Miguela Ariasa Cañetea, povjerenika Komisije zaduženog za klimatsku i energetsku politiku i Giovannija la Vie, izvjestitelja i predsjednika Odbora ENVI.

PREDSJEDA: Adina-Ioana VĂLEAN
potpredsjednica


7.2. Zahtjev za ukidanje imuniteta Giorgosu Grammatikakisu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Giorgosu Grammatikakisu [2016/2084(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: António Marinho e Pinto (A8-0279/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0364)

Govorili su:

Ana Gomes, prije glasovanja.


7.3. Mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Grčkoj nakon potresa koji je pogodio Jonske otoke u studenome 2015. (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije [COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Georgios Kyrtsos (A8-0270/2016)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0365)


7.4. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji – zahtjev EGF/2016/001 FI/Microsoft (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Finska – EGF/2016/001/Microsoft) [COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0273/2016)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0366)


7.5. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji – zahtjev EGF/2016/002 SE/Ericsson (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Švedska – EGF/2016/002 SE/Ericsson) [COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Esteban González Pons (A8-0272/2016)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0367)


7.6. Pravna pomoć za osumnjičene i optužene osobe te za tražene osobe u postupcima na temelju europskog uhidbenog naloga ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o privremenoj pravnoj pomoći za osumnjičene ili optužene osobe lišene slobode i pravnoj pomoći u postupcima na temelju europskog uhidbenog naloga [COM(2013)0824 - C7-0429/2013 - 2013/0409(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Dennis de Jong (A8-0165/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2016)0368)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0368)


7.7. Trgovina određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo postupanje ili kažnjavanje ***I (konačno glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1236/2005 o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje [COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

Rasprava je održana 26. listopada 2015 (točka 14 zapisnika od 26.10.2015.).

Glasovanje je bilo odgođeno na dnevnoj sjednici od 27. listopada 2015 (točka 5.9 zapisnika od 27.10.2015.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2016)0369)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0369)


7.8. Sporazum o strateškoj suradnji između Europola i Kine * (glasovanje)

Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća kojom se Europskom policijskom uredu (Europol) odobrava sklapanje Sporazuma o strateškoj suradnji između Ministarstva javne sigurnosti Narodne Republike Kine i Europola [08364/2016 - C8-0217/2016 - 2016/0808(CNS)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0265/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

NACRT VIJEĆA

Odobren (P8_TA(2016)0370)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0370)


7.9. Budućnost odnosa između AKP-a i EU-a nakon 2020. (glasovanje)

Izvješće o budućnosti odnosa između AKP-a i EU-a nakon 2020. [2016/2053(INI)] - Odbor za razvoj. Izvjestitelj: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0371)


8. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Dennis de Jong - A8-0165/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Anna Záborská i Jonathan Arnott

Izvješće: Marietje Schaake - A8-0267/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Stanislav Polčák i Jonathan Arnott

Izvješće: Norbert Neuser - A8-0263/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Anna Záborská, Jean-Luc Mélenchon i Jonathan Arnott.


9. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 13:25 h, a nastavljena u 15:00 h.)

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

10. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Govorio je Antanas Guoga kako bi dao primjedbu zahtjevu Kluba zastupnika ALDE-a da umjesto njega u Odbor IMCO imenuje Catherine Bearder (vidi točku „Sastav odbora i izaslanstava” (točka 8 zapisnika od 3.10.2016.). Predsjednica je prigovor primila na znanje.

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


11. Makroekonomska situacija u Grčkoj, strukturne reforme i njihov utjecaj te izgledi za buduće pregovore u okviru programa (rasprava)

Izjava Komisije: Makroekonomska situacija u Grčkoj, strukturne reforme i njihov utjecaj te izgledi za buduće pregovore u okviru programa (2016/2883(RSP))

Pierre Moscovici (povjerenik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Burkhard Balz, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Peter van Dalen, Roberto Gualtieri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Lefteris Christoforou, Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Jean Arthuis, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Dimitrios Papadimoulis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Manolis Kefalogiannis, Sven Giegold, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Laura Agea, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gerolf Annemans, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, Pablo Zalba Bidegain, Pervenche Berès, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tim Aker, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Stelios Kouloglou, Fabio De Masi, Ernest Urtasun, Steven Woolfe, Auke Zijlstra, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Georgios Epitideios, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Udo Bullmann, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Nikolaos Chountis, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marco Valli, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, Zoltán Balczó, Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Zbigniew Kuźmiuk, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Richard Howitt, Enrique Calvet Chambon, Sofia Sakorafa, Petr Mach, Barbara Kappel, Luděk Niedermayer, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Isabelle Thomas, Richard Sulík, Alexander Graf Lambsdorff i Bernard Monot.

PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

Govorili su: Maria Spyraki, Miltiadis Kyrkos, Pascal Arimont, Agnes Jongerius, Dariusz Rosati, Paul Tang, Markus Ferber, koji odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Sven Giegold, Jonás Fernández, Angelika Niebler i Eva Kaili.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Nikos Androulakis, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Lampros Fountoulis, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Costas Mavrides, o odvijanju sjednice (predsjednica je dala dodatna objašnjenja), Georgios Epitideios, Manolis Kefalogiannis, Costas Mavrides i Stanislav Polčák.

Govorio je Pierre Moscovici.

Rasprava je zaključena.


12. Izbjegavanje sukoba interesa bivših i sadašnjih povjerenika - Slučaj „Bahamas leaks” (rasprava)

Izjava Komisije: Izbjegavanje sukoba interesa bivših i sadašnjih povjerenika (2016/2893(RSP))

Izjava Komisije: Slučaj „Bahamas leaks” (2016/2914(RSP))

Pierre Moscovici (povjerenik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Tadeusz Zwiefka, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Peter Simon, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bernd Lucke, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jean-Marie Cavada, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Dennis de Jong, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Valli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mario Borghezio, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Dariusz Rosati, Evelyn Regner, Zdzisław Krasnodębski, Petr Ježek, Fabio De Masi, Pascal Durand, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Rosa Estaràs Ferragut, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Michael Theurer i Marisa Matias.

PREDSJEDA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
potpredsjednica

Govorili su: Josep-Maria Terricabras, Isabella Adinolfi, Werner Langen, Tanja Fajon, Kazimierz Michał Ujazdowski, João Ferreira, Molly Scott Cato, Olaf Stuger, Ingeborg Gräßle, Jeppe Kofod, Monica Macovei, Matt Carthy, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Victor Negrescu, Ernest Urtasun, Stanislav Polčák, Hugues Bayet, Max Andersson, Burkhard Balz, Virginie Rozière, Ana Gomes, Sergio Gaetano Cofferati i Paul Tang.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Julie Ward, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Kateřina Konečná i Igor Šoltes.

Govorio je Pierre Moscovici.

Rasprava je zaključena.


13. Ispravci (članak 231. Poslovnika)

Ispravci (P7_TA(2014)0273(COR01) i P7_TA(2013)0115(COR03)) objavljeni su na jučerašnjoj plenarnoj sjednici (točka 9 zapisnika od 3.10.2016.).

Budući da u skladu s člankom 231 stavkom 4 Poslovnika klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika nisu zatražili glasovanje o tim ispravcima, oni se smatraju prihvaćenima.


14. Stanje u Calaisu (rasprava)

Izjava Komisije: Stanje u Calaisu (2016/2897(RSP))

Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Wim van de Camp, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Peter van Dalen, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nathalie Griesbeck, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jean Lambert, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Mike Hookem, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Steeve Briois, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Udo Voigt, nezavisni zastupnik, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Malin Björk, Eva Joly, Bill Etheridge, Mylène Troszczynski i Lampros Fountoulis.

PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

Govorili su: Massimiliano Salini, Ana Gomes, Richard Ashworth, Dominique Riquet, Barbara Spinelli, Jérôme Lavrilleux, Cécile Kashetu Kyenge, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Tomáš Zdechovský, Sylvie Guillaume, Inés Ayala Sender, Agnes Jongerius i Gilles Pargneaux.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Krzysztof Hetman, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Marek Jurek, Ilhan Kyuchyuk, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg i Eleftherios Synadinos.

Govorila je Violeta Bulc (povjerenica Komisije).

Rasprava je zaključena.


15. Europska Interrail propusnica za 18. rođendan (rasprava)

Izjava Komisije: Europska Interrail propusnica za 18. rođendan (2016/2917(RSP))

Violeta Bulc (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Luigi Morgano, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Kosma Złotowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Alexander Graf Lambsdorff, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Rebecca Harms, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Daniela Aiuto, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Wim van de Camp, Jutta Steinruck, Vicky Ford, Raymond Finch, José Manuel Fernandes, Ismail Ertug, Anneleen Van Bossuyt, Sabine Verheyen, István Ujhelyi, Arne Gericke, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Marian-Jean Marinescu i Eva Paunova.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Tom Vandenkendelaere, Silvia Costa, Notis Marias i Kateřina Konečná.

Govorila je Violeta Bulc.

PREDSJEDA: Alexander Graf LAMBSDORFF
potpredsjednik

Rasprava je zaključena.

Govorio je Seán Kelly o odvijanju rasprave.


16. Budućnost telekomunikacija, pravedna uporaba i pozivi unutar EU-a (rasprava)

Izjava Komisije: Budućnost telekomunikacija, pravedna uporaba i pozivi unutar EU-a (2016/2915(RSP))

Andrus Ansip (potpredsjednik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Viviane Reding, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Patrizia Toia, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Evžen Tošenovský, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jens Rohde, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, João Ferreira, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Michel Reimon, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Margot Parker, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Krišjānis Kariņš, Miapetra Kumpula-Natri, Jens Rohde, o odvijanju rasprave (predsjednik je dao pojašnjenja) Kaja Kallas, Cornelia Ernst, Jerzy Buzek, Dan Nica, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Francesc Gambús, Anne Sander, Carlos Zorrinho i Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Lefteris Christoforou, Olga Sehnalová i Notis Marias.

Govorio je Andrus Ansip.

Rasprava je zaključena.


17. Ured europskog javnog tužitelja i Eurojust (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-0000092/2016) koje je postavio Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, Vijeću: Ured europskog javnog tužitelja i Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0715/2016)

Pitanje za usmeni odgovor (O-0000093/2016) koje je postavio Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, Komisiji: Ured europskog javnog tužitelja i Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0716/2016)

Axel Voss (umjesto podnositelja pitanja i u ime Kluba zastupnika PPE-a) obrazložio je pitanja.

Ivan Korčok (predsjedatelj Vijeća)Ivan Korčok i Věra Jourová (povjerenica Komisije) odgovorili su na pitanja.

Govorili su: Sylvia-Yvonne Kaufmann, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nathalie Griesbeck, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jan Philipp Albrecht, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Gerard Batten, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gilles Lebreton, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar, Kazimierz Michał Ujazdowski, Roberta Metsola, Inés Ayala Sender, Carlos Coelho i Caterina Chinnici.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor i Notis Marias.

Govorili su: Věra Jourová i Ivan Korčok.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Barbara Matera, Axel Voss, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Ingeborg Gräßle, Tomáš Zdechovský, Julia Pitera, Emil Radev, Barbara Kudrycka, Rachida Dati, Romana Tomc, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Therese Comodini Cachia, Traian Ungureanu i Milan Zver, u ime Kluba zastupnika PPE-a; Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar i Birgit Sippel, u ime Kluba zastupnika S&D-a; Louis Michel i Nathalie Griesbeck, u ime Kluba zastupnika ALDE-a; Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Benedek Jávor, Bart Staes i Michèle Rivasi, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a; Monica Macovei i Laura Ferrara, o Uredu europskog javnog tužitelja i Eurojustu (2016/2750(RSP)) (B8-1054/2016).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.5 zapisnika od 5.10.2016..


18. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja: MSFI 9 (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000115/2016) koje je postavio Roberto Gualtieri, u ime Odbora ECON, Komisiji: Međunarodni standardi financijskog izvještavanja: MSFI 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Pablo Zalba Bidegain (umjesto podnositelja) obrazložio je pitanje.

Věra Jourová (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su: Theodor Dumitru Stolojan, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pervenche Berès, u ime Kluba zastupnika S&D-a, i Seán Kelly.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Notis Marias.

Govorila je Věra Jourová.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.4 zapisnika od 6.10.2016..


19. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 589.867/OJME).


20. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:20 h.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

glavni tajnik

potpredsjednica


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Bilbao Barandica, Bours, Crowley, D'Ornano, González Peñas, Händel, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Rochefort, Sommer, Wałęsa

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti