Rodyklė 
Protokolas
PDF 263kWORD 83k
Antradienis, 2016 m. spalio 4 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Darbotvarkės pakeitimas
 3.Gauti dokumentai
 4.Teisinė pagalba įtariamiesiems ir kaltinamiesiems vykstant baudžiamajam procesui ir prašomiems perduoti asmenims vykstant Europos arešto orderio procedūroms ***I (diskusijos)
 5.Prekyba tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui ***I (diskusijos)
 6.Iškilmingas posėdis. Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus Ban Ki-moono kalba dėl Paryžiaus susitarimo sudarymo
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Paryžiaus susitarimo, priimto pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją, sudarymas ES vardu ***
  7.2.Prašymas atšaukti Giorgoso Grammatikakiso (Giorgos Grammatikakis) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  7.3.Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti Graikijai pagalbą po 2015 m. lapkričio mėn. Jonijos salas sukrėtusio žemės drebėjimo (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  7.4.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2016/001 FI/Microsoft“ (balsavimas)
  7.5.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2016/002 SE/Ericsson“ (balsavimas)
  7.6.Teisinė pagalba įtariamiesiems ir kaltinamiesiems vykstant baudžiamajam procesui ir prašomiems perduoti asmenims vykstant Europos arešto orderio procedūroms ***I (balsavimas)
  7.7.Prekyba tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui ***I (vote final)
  7.8.Europolo ir Kinijos strateginio bendradarbiavimo susitarimas * (balsavimas)
  7.9.Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR) ir ES santykiai po 2020 m. (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Makroekonominė padėtis Graikijoje, struktūrinės reformos ir jų poveikis, taip pat būsimų derybų pagal programą perspektyvos (diskusijos)
 12.Siekis išvengti buvusių ir esamų Komisijos narių interesų konfliktų. Bahamų dokumentų nutekinimas (diskusijos)
 13.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 14.Padėtis Kalė (diskusijos)
 15.Europos tinklo „Interrail“ bilietas 18-ojo gimtadienio proga (diskusijos)
 16.Telekomunikacijų ateitis, sąžiningas naudojimas ir ES vidaus skambučiai (diskusijos)
 17.Europos prokuratūra ir Eurojustas (diskusijos)
 18.Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai. 9-asis TFAS (diskusijos)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė
 20.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Darbotvarkės pakeitimas

Pasikonsultavęs su frakcijomis, Pirmininkas pasiūlė į 2016 m. spalio 6 d., ketvirtadienio, plenarinio posėdžio balsuoti skirtą laiką įtraukti penkis ENVI komiteto pasiūlymus dėl rezoliucijų:

—   Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį. Genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 sėklų pateikimas rinkai (2016/2919(RSP)) (B8-1083/2016);

—   Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį. Genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 sėklų pateikimas rinkai (2016/2920(RSP)) (B8-1085/2016);

—   Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį. Leidimo dėl genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 810 sėklų atnaujinimas (2016/2921(RSP)) (B8-1086/2016);

—   Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį. Leidimo dėl genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 810 produktų atnaujinimas (2016/2922(RSP)) (B8-1084/2016);

—   Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį. Genetiškai modifikuotos medvilnės 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 pateikimas rinkai (2016/2923(RSP)) (B8-1088/2016).

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui.


3. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Europos Sąjungos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Europos Komisija (COM(2016)0475 [01] - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europos Sąjungos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai - Europos Parlamentas (COM(2016)0475 [02] - C8-0270/2016 - 2016/2152(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Europos Vadovų Taryba ir Taryba (COM(2016)0475 [03] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europos Sąjungos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Teisingumo Teismas (COM(2016)0475 [04] - C8-0272/2016 - 2016/2154(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Audito Rūmai (COM(2016)0475 [05] - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europos Sąjungos Komisija. Europos Sąjungos metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (COM(2016)0475 [06] - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europos Sąjungos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Regionų komitetas (COM(2016)0475 [07] - C8-0275/2016 - 2016/2157(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europos Sąjungos Komisija. Europos Sąjungos metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Europos ombudsmenas (COM(2016)0475 [08] - C8-0276/2016 - 2016/2158(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europos Sąjungos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (COM(2016)0475 [09] - C8-0277/2016 - 2016/2159(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

JURI, LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Europos išorės veiksmų tarnyba (COM(2016)0475 [10] - C8-0278/2016 - 2016/2160(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) (COM(2016)0475 [11] - C8-0279/2016 - 2016/2161(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

EMPL, ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND) (COM(2016)0475 [12] - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

EMPL

- Europos Komisija. Europos Sąjungos galutinės metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) (COM(2016)0475 [13] - C8-0281/2016 - 2016/2163(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos galutinės metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (OEDT) (COM(2016)0475 [14] - C8-0282/2016 - 2016/2164(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ENVI, LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos galutinės metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Europos aplinkos agentūra (AEE) (COM(2016)0475 [15] - C8-0284/2016 - 2016/2166(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ENVI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (EU-OSHA) (COM(2016)0475 [16] - C8-0285/2016 - 2016/2167(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

EMPL

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT) (COM(2016)0475 [17] - C8-0286/2016 - 2016/2168(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

CULT

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Europos vaistų agentūra (EMA) (COM(2016)0475 [18] - C8-0287/2016 - 2016/2169(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ENVI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos galutinės metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo padalinys (EUROJUSTAS) (COM(2016)0475 [19] - C8-0288/2016 - 2016/2170(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos galutinės metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Europos mokymo fondas (ETF) (COM(2016)0475 [20] - C8-0289/2016 - 2016/2171(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

EMPL

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Europos jūrų saugumo agentūra (AESM) (COM(2016)0475 [21] - C8-0290/2016 - 2016/2172(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

TRAN

- Europos Komisija. Europos Sąjungos galutinės metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) (COM(2016)0475 [22] - C8-0291/2016 - 2016/2173(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

TRAN

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) (COM(2016)0475 [23] - C8-0292/2016 - 2016/2174(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ENVI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) (COM(2016)0475 [24] - C8-0293/2016 - 2016/2175(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ENVI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos galutinės metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) (COM(2016)0475 [25] - C8-0294/2016 - 2016/2176(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Europos geležinkelio agentūra (AFE) (COM(2016)0475 [26] - C8-0295/2016 - 2016/2177(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

TRAN

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Europos policijos koledžas (CEPOL) (COM(2016)0475 [27] - C8-0296/2016 - 2016/2178(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos galutinės metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX) (COM(2016)0475 [28] - C8-0297/2016 - 2016/2179(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

AFET, LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos galutinės metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Europos GNSS agentūra (GNSS) (COM(2016)0475 [29] - C8-0298/2016 - 2016/2180(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos galutinės metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA) (COM(2016)0475 [30] - C8-0299/2016 - 2016/2181(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PECH

- Europos Komisija. Europos Sąjungos galutinės metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Europos cheminių medžiagų agentūra (AEPC) (COM(2016)0475 [31] - C8-0300/2016 - 2016/2182(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ENVI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Euratomo tiekimo agentūra (AA) (COM(2016)0475 [32] - C8-0301/2016 - 2016/2183(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos galutinės metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Europos policijos biuras (Europolas) (COM(2016)0475 [33] - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos galutinės metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) (COM(2016)0475 [34] - C8-0303/2016 - 2016/2185(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

FEMM

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Europos bankininkystės institucija (ABE) (COM(2016)0475 [35] - C8-0304/2016 - 2016/2186(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ECON

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (AEAPP) (COM(2016)0475 [36] - C8-0305/2016 - 2016/2187(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

EMPL, ECON

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) (COM(2016)0475 [37] - C8-0306/2016 - 2016/2188(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ECON

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) (COM(2016)0475 [38] - C8-0307/2016 - 2016/2189(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos galutinės metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) biuras (COM(2016)0475 [39] - C8-0308/2016 - 2016/2190(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ITRE, IMCO

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) (COM(2016)0475 [40] - C8-0309/2016 - 2016/2191(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos galutinės metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (COM(2016)0475 [41] - C8-0310/2016 - 2016/2192(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos galutinės metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA) (COM(2016)0475 [42] - C8-0311/2016 - 2016/2193(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

LIBE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Tarptautinė ITER branduolio sintezės energijos organizacija (COM(2016)0475 [43] - C8-0312/2016 - 2016/2194(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Bendroji įmonė - Saugi oro navigacija (SESAR) (COM(2016)0475 [44] - C8-0313/2016 - 2016/2195(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ITRE, TRAN

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Bendroji įmonė - aviacija ir aplinka (CLEAN SKY) (COM(2016)0475 [45] - C8-0314/2016 - 2016/2196(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ENVI, ITRE, TRAN

- Europos Komisija. Europos Sąjungos galutinės metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Biopramonės sektoriai (COM(2016)0475 [46] - C8-0315/2016 - 2016/2197(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ITRE, REGI

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotos metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (NVI) (COM(2016)0475 [47] - C8-0316/2016 - 2016/2198(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ENVI, ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (FCH) (COM(2016)0475 [48] - C8-0317/2016 - 2016/2199(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ITRE

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Bendroji įmonė „Shift2Rail“ (COM(2016)0475 [49] - C8-0318/2016 - 2016/2200(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ITRE, TRAN

- Europos Komisija. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos. 2015 finansiniai metai. Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės (bendroji įmonė ECSEL) (COM(2016)0475 [50] - C8-0319/2016 - 2016/2201(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ITRE

- Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams „2015m. Europos plėtros fondo metinės ataskaitos“ (COM(2016)0485 - C8-0326/2016 - 2016/2202(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

DEVE, BUDG

- Pranešimas „2015 finansinių metų Europos Sąjungos agentūrų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: veikla, finansų valdymas ir kontrolė“ (COM(2016)0475 [52] - C8-0335/2016 - 2016/2206(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Audito Rūmų specialiosios ataskaitos dėl 2015 m. budžeto įvykdymo patvirtinimo Komisijai (COM(2016)0475 [53] - C8-0338/2016 - 2016/2208(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

2) Parlamento komitetų:, rekomendacija

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Paryžiaus susitarimo, priimto pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (12256/2016 - C8-0401/2016 - 2016/0184(NLE)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Giovanni La Via (A8-0280/2016)


4. Teisinė pagalba įtariamiesiems ir kaltinamiesiems vykstant baudžiamajam procesui ir prašomiems perduoti asmenims vykstant Europos arešto orderio procedūroms ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl laikinosios teisinės pagalbos įtariamiesiems arba kaltinamiesiems, kurių laisvė apribota, ir teisinės pagalbos vykdant Europos arešto orderio procedūrą [COM(2013)0824 - C7-0429/2013 - 2013/0409(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Dennis de Jong (A8-0165/2015).

Dennis de Jong pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo: Elissavet Vozemberg-Vrionidi PPE frakcijos vardu, Birgit Sippel S&D frakcijos vardu (ji nesutiko, kad Jiří Pospíšil pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Louis Michel ALDE frakcijos vardu, Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Kazimierz Michał Ujazdowski), Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Eleftherios Synadinos, Tomáš Zdechovský, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jiří Pospíšil), Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Gerard Batten, Milan Zver, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Beatrix von Storch, Monika Flašíková Beňová, Ruža Tomašić, Diane James ir Andrejs Mamikins.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Notis Marias ir Nicola Caputo.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Dennis de Jong.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 10 04 protokolo 7.6 punktas.


5. Prekyba tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui [COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Marietje Schaake (A8-0267/2015).

Diskusijos vyko 2015 m. spalio 26 d. (2015 10 26 protokolo 14 punktas).
Balsavimas dėl teisėkūros rezoliucijos buvo nukeltas į 2015 m. spalio 27 d. plenarinį posėdį (2015 10 27 protokolo 5.9 punktas).

Marietje Schaake pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo: Barbara Lochbihler (AFET komiteto nuomonės referentė), Santiago Fisas Ayxelà PPE frakcijos vardu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Eleonora Forenza GUE/NGL frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Tiziana Beghin EFDD frakcijos vardu, Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, ir Daniel Caspary.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: David Martin, Helmut Scholz, Janusz Korwin-Mikke, Seán Kelly, Bernd Lange, Patrick Le Hyaric, Daniel Buda, Alessia Maria Mosca, Javier Couso Permuy (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Pedro Silva Pereira, Josu Juaristi Abaunz, Jude Kirton-Darling ir Ana Gomes.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Notis Marias ir Maria Grapini.

Kalbėjo: Cecilia Malmström ir Marietje Schaake.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 10 04 protokolo 7.7 punktas.

(Posėdis sustabdytas 11.00 val. ir atnaujintas 12.05 val.)


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

6. Iškilmingas posėdis. Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus Ban Ki-moono kalba dėl Paryžiaus susitarimo sudarymo

Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus Ban Ki-moono kalbos dėl Paryžiaus susitarimo sudarymo proga nuo 12.05 iki 12.20 val. vyko iškilmingas Parlamento posėdis.

Prieš Generalinio Sekretoriaus kalbą Pirmininkas padarė trumpai paminėjo, kad tai, jog Europos Sąjunga ratifikuoja minėtą susitarimą, yra istorinis momentas.


7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


7.1. Paryžiaus susitarimo, priimto pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją, sudarymas ES vardu ***

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Paryžiaus susitarimo, priimto pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [12256/2016 - C8-0401/2016 - 2016/0184(NLE)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Giovanni La Via (A8-0280/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

Kalbėjo:

- Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Morten Messerschmidt ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu, Marcel de Graaff ENF frakcijos vardu ir Zoltán Balczó, nepriklausomas Parlamento narys;

- Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) ir Ivan Korčok Ivan Korčok (einantis Tarybos pirmininko pareigas);

- Giovanni La Via (pranešėjas).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0363)

Parlamentas pritarė Paryžiaus susitarimo sudarymui.

Pirmininkas pasirašė perdavimo laišką Tarybai; dalyvavo Jungtinių Tautų Generalinis Sekretorius Ban Ki-moon, Prancūzijos Respublikos aplinkos ministrė ir COP21 pirmininkė Ségolène Royal, Europos Komisijos pirmininkas Jean-Claude Juncker, einantis Tarybos pirmininko pareigas Ivan Korčok, Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Maroš Šefčovič, atsakingas už energetikos sąjungą, Europos Komisijos narys Miguel Arias Cañete, atsakingas už klimato politiką ir energetiką, ir ENVI komiteto pirmininkas ir pranešėjas Giovanni la Via.

PIRMININKAVO: Adina-Ioana VĂLEAN
Pirmininko pavaduotoja


7.2. Prašymas atšaukti Giorgoso Grammatikakiso (Giorgos Grammatikakis) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Giorgoso Grammatikakiso (Giorgos Grammatikakis) imunitetą [2016/2084(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: António Marinho e Pinto (A8-0279/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0364).

Kalbėjo:

Ana Gomes iki balsavimo.


7.3. Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti Graikijai pagalbą po 2015 m. lapkričio mėn. Jonijos salas sukrėtusio žemės drebėjimo (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo [COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Georgios Kyrtsos (A8-0270/2016).

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0365).


7.4. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2016/001 FI/Microsoft“ (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Suomijos paraiška „EGF/2016/001 FI/Microsoft“) [COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0273/2016).

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0366).


7.5. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2016/002 SE/Ericsson“ (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Švedijos paraiška „EGF/2016/002 SE/Ericsson“) [COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Esteban González Pons (A8-0272/2016).

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0367).


7.6. Teisinė pagalba įtariamiesiems ir kaltinamiesiems vykstant baudžiamajam procesui ir prašomiems perduoti asmenims vykstant Europos arešto orderio procedūroms ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl laikinosios teisinės pagalbos įtariamiesiems arba kaltinamiesiems, kurių laisvė apribota, ir teisinės pagalbos vykdant Europos arešto orderio procedūrą [COM(2013)0824 - C7-0429/2013 - 2013/0409(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Dennis de Jong (A8-0165/2015).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2016)0368).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0368).


7.7. Prekyba tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui ***I (vote final)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui [COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Marietje Schaake (A8-0267/2015).

Diskusijos buvo surengtos 2015 m. spalio 26 d. (2015 10 26 protokolo 14 punktas).

Balsavimas buvo atidėtas per 2015 m. spalio 27 d. posėdį (2015 10 27 protokolo 5.9 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2016)0369).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0369).


7.8. Europolo ir Kinijos strateginio bendradarbiavimo susitarimas * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Europos policijos biuras (Europolas) sudarytų Kinijos Liaudies Respublikos Visuomenės saugumo ministerijos ir Europolo strateginio bendradarbiavimo susitarimą, projekto [08364/2016 - C8-0217/2016 - 2016/0808(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0265/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

PROJET DU CONSEIL

Patvirtinta (P8_TA(2016)0370).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0370).


7.9. Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR) ir ES santykiai po 2020 m. (balsavimas)

Pranešimas dėl Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR) ir ES santykių po 2020 m. [2016/2053(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Norbert Neuser (A8-0263/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0371).


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Dennis de Jong - A8-0165/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Anna Záborská ir Jonathan Arnott.

Pranešimas: Marietje Schaake - A8-0267/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Stanislav Polčák ir Jonathan Arnott.

Pranešimas: Norbert Neuser - A8-0263/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Anna Záborská, Jean-Luc Mélenchon ir Jonathan Arnott.


9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.25 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

10. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Kalbėjo Antanas Guoga, jis pareiškė prieštaravimą dėl ALDE frakcijos prašymo vietoj jo į IMCO komitetą paskirti Catherine Bearder (žr. punktą „Komitetų ir delegacijų sudėtis“) (2016 10 03 protokolo 8 punktas). Pirmininkė tai pasižymėjo.

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


11. Makroekonominė padėtis Graikijoje, struktūrinės reformos ir jų poveikis, taip pat būsimų derybų pagal programą perspektyvos (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Makroekonominė padėtis Graikijoje, struktūrinės reformos ir jų poveikis, taip pat būsimų derybų pagal programą perspektyvos (2016/2883(RSP))

Pierre Moscovici (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Burkhard Balz PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Peter van Dalen), Roberto Gualtieri S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lefteris Christoforou), Notis Marias ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Jean Arthuis ALDE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Manolis Kefalogiannis), Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Agea EFDD frakcijos vardu, Gerolf Annemans ENF frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos, nepriklausomas Parlamento narys, Pablo Zalba Bidegain, Pervenche Berès (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tim Aker), Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Stelios Kouloglou), Fabio De Masi, Ernest Urtasun, Steven Woolfe, Auke Zijlstra (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Georgios Epitideios), Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Udo Bullmann, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Nikolaos Chountis (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marco Valli), Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, Zoltán Balczó, Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Zbigniew Kuźmiuk (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Richard Howitt), Enrique Calvet Chambon, Sofia Sakorafa, Petr Mach, Barbara Kappel, Luděk Niedermayer (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Isabelle Thomas, Richard Sulík, Alexander Graf Lambsdorff ir Bernard Monot.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Maria Spyraki, Miltiadis Kyrkos, Pascal Arimont, Agnes Jongerius, Dariusz Rosati, Paul Tang, Markus Ferber (jis nesutiko, kad Sven Giegold pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Jonás Fernández, Angelika Niebler ir Eva Kaili.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Nikos Androulakis, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Lampros Fountoulis, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Costas Mavrides dėl plenarinio posėdžio eigos (pirmininkė pateikė paaiškinimus), Georgios Epitideios, Manolis Kefalogiannis, Costas Mavrides ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Pierre Moscovici.

Diskusijos baigtos.


12. Siekis išvengti buvusių ir esamų Komisijos narių interesų konfliktų. Bahamų dokumentų nutekinimas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Siekis išvengti buvusių ir esamų Komisijos narių interesų konfliktų (2016/2893(RSP))

Komisijos pareiškimas: Bahamų dokumentų nutekinimas (2016/2914(RSP))

Pierre Moscovici (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Tadeusz Zwiefka PPE frakcijos vardu, Peter Simon S&D frakcijos vardu, Bernd Lucke ECR frakcijos vardu, Jean-Marie Cavada ALDE frakcijos vardu, Dennis de Jong GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Valli EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys, Dariusz Rosati, Evelyn Regner, Zdzisław Krasnodębski, Petr Ježek, Fabio De Masi, Pascal Durand, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Rosa Estaràs Ferragut, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Michael Theurer ir Marisa Matias.

PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Josep-Maria Terricabras, Isabella Adinolfi, Werner Langen, Tanja Fajon, Kazimierz Michał Ujazdowski, João Ferreira, Molly Scott Cato, Olaf Stuger, Ingeborg Gräßle, Jeppe Kofod, Monica Macovei, Matt Carthy, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Victor Negrescu, Ernest Urtasun, Stanislav Polčák, Hugues Bayet, Max Andersson, Burkhard Balz, Virginie Rozière, Ana Gomes, Sergio Gaetano Cofferati ir Paul Tang.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Julie Ward, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Kateřina Konečná ir Igor Šoltes.

Kalbėjo Pierre Moscovici.

Diskusijos baigtos.


13. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

Klaidų ištaisymai P7_TA(2014)0273(COR01) ir P7_TA(2013)0115(COR03) paskelbti per vakar vykusį plenarinį posėdį (2016 10 03 protokolo 9 punktas).

Kadangi nė viena iš frakcijų arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių nepaprašė balsuoti dėl klaidų ištaisymų, jie laikomi patvirtintais pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalį.


14. Padėtis Kalė (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Padėtis Kalė (2016/2897(RSP))

Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Wim van de Camp PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Peter van Dalen ECR frakcijos vardu, Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Mike Hookem EFDD frakcijos vardu, Steeve Briois ENF frakcijos vardu, Udo Voigt, nepriklausomas Parlamento narys, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Malin Björk, Eva Joly, Bill Etheridge, Mylène Troszczynski ir Lampros Fountoulis.

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Massimiliano Salini, Ana Gomes, Richard Ashworth, Dominique Riquet, Barbara Spinelli, Jérôme Lavrilleux, Cécile Kashetu Kyenge, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Tomáš Zdechovský, Sylvie Guillaume, Inés Ayala Sender, Agnes Jongerius ir Gilles Pargneaux.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Krzysztof Hetman, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Marek Jurek, Ilhan Kyuchyuk, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg ir Eleftherios Synadinos.

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.


15. Europos tinklo „Interrail“ bilietas 18-ojo gimtadienio proga (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Europos tinklo „Interrail“ bilietas 18-ojo gimtadienio proga (2016/2917(RSP))

Violeta Bulc (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Luigi Morgano S&D frakcijos vardu, Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu, Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Daniela Aiuto EFDD frakcijos vardu, Wim van de Camp, Jutta Steinruck, Vicky Ford, Raymond Finch, José Manuel Fernandes, Ismail Ertug, Anneleen Van Bossuyt, Sabine Verheyen, István Ujhelyi, Arne Gericke, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Marian-Jean Marinescu ir Eva Paunova.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Tom Vandenkendelaere, Silvia Costa, Notis Marias ir Kateřina Konečná.

Kalbėjo Violeta Bulc.

PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas

Diskusijos baigtos.

Kalbėjo Seán Kelly dėl diskusijų eigos.


16. Telekomunikacijų ateitis, sąžiningas naudojimas ir ES vidaus skambučiai (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Telekomunikacijų ateitis, sąžiningas naudojimas ir ES vidaus skambučiai (2016/2915(RSP))

Andrus Ansip (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Viviane Reding PPE frakcijos vardu, Patrizia Toia S&D frakcijos vardu, Evžen Tošenovský ECR frakcijos vardu, Jens Rohde ALDE frakcijos vardu, João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu, Michel Reimon Verts/ALE frakcijos vardu, Margot Parker EFDD frakcijos vardu, Krišjānis Kariņš, Miapetra Kumpula-Natri, Jens Rohde dėl diskusijų eigos (pirmininkas pateikė paaiškinimus), Kaja Kallas, Cornelia Ernst, Jerzy Buzek, Dan Nica, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Francesc Gambús, Anne Sander, Carlos Zorrinho ir Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Lefteris Christoforou, Olga Sehnalová ir Notis Marias.

Kalbėjo Andrus Ansip.

Diskusijos baigtos.


17. Europos prokuratūra ir Eurojustas (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-0000092/2016), kurį pateikė Claude Moraes LIBE komiteto vardu Tarybai: Europos prokuratūra ir Eurojustas (2016/2750(RSP)) (B8-0715/2016)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-0000093/2016), kurį pateikė Claude Moraes LIBE komiteto vardu Komisijai: Europos prokuratūra ir Eurojustas (2016/2750(RSP)) (B8-0716/2016)

Axel Voss (pavaduojantis autorių, PPE frakcijos vardu) pristatė klausimus.

Ivan Korčok (Einantis Tarybos pirmininko pareigas)Ivan Korčok ir Věra Jourová (Komisijos narė) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE frakcijos vardu, Gerard Batten EFDD frakcijos vardu, Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar, Kazimierz Michał Ujazdowski, Roberta Metsola, Inés Ayala Sender, Carlos Coelho ir Caterina Chinnici.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor ir Notis Marias.

Kalbėjo: Věra Jourová et Ivan Korčok.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Barbara Matera, Axel Voss, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Ingeborg Gräßle, Tomáš Zdechovský, Julia Pitera, Emil Radev, Barbara Kudrycka, Rachida Dati, Romana Tomc, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Therese Comodini Cachia, Traian Ungureanu ir Milan Zver PPE frakcijos vardu; Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar ir Birgit Sippel S&D frakcijos vardu; Louis Michel ir Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu; Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Benedek Jávor, Bart Staes ir Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu; Monica Macovei ir Laura Ferrara – dėl Europos prokuratūros ir Eurojusto (2016/2750(RSP)) (B8-1054/2016).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 10 05 protokolo 8.5 punktas.


18. Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai. 9-asis TFAS (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000115/2016), kurį pateikė Roberto Gualtieri ECON komiteto vardu Komisijai: Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai: 9-asis TFAS (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Pablo Zalba Bidegain (pavaduojantis autorių) pristatė klausimą.

Věra Jourová (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Theodor Dumitru Stolojan PPE frakcijos vardu, Pervenche Berès S&D frakcijos vardu ir Seán Kelly.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo Věra Jourová.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, teikiamas pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį, bus skelbiamas vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 10 06 protokolo 5.4 punktas.


19. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 589.867/OJME).


20. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.20 val.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Bilbao Barandica, Bours, Crowley, D'Ornano, González Peñas, Händel, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Rochefort, Sommer, Wałęsa

Teisinė informacija - Privatumo politika