Indiċi 
Minuti
PDF 268kWORD 83k
It-Tlieta, 4 ta' Ottubru 2016 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Modifika tal-aġenda
 3.Dokumenti mressqa
 4.Għajnuna legali għal persuni ssuspettati jew mixlija li huma mċaħħda mil-libertà kif ukoll għajnuna legali fi proċedimenti ta’ mandat ta’ arrest Ewropew ***I (dibattitu)
 5.Il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra ***I (dibattitu)
 6.Seduta solenni - Diskors ta' Ban Ki-moon, Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Pariġi
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  
7.1.Il-konklużjoni, f’isem l-UE, tal-Ftehim ta' Pariġi adottat skont il-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima ***
  
7.2.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Giorgos Grammatikakis (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.3.Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea sabiex tingħata assistenza lill-Greċja wara t-terremot li affettwa l-Gżejjer Joniċi f'Novembru 2015 (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.4.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2016/001 FI/Microsoft (votazzjoni)
  
7.5.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2016/002 SE/Ericsson (votazzjoni)
  
7.6.Għajnuna legali għal persuni ssuspettati jew mixlija li huma mċaħħda mil-libertà kif ukoll għajnuna legali fi proċedimenti ta’ mandat ta’ arrest Ewropew ***I (votazzjoni)
  
7.7.Il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra ***I (vote final)
  
7.8.Ftehim bejn l-Europol u ċ-Ċina dwar Kooperazzjoni Strateġika * (votazzjoni)
  
7.9.Il-futur tar-relazzjonijiet AKP-UE wara l-2020 (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 11.Is-sitwazzjoni makroekonomika fil-Greċja, ir-riformi strutturali u l-impatt tagħhom, kif ukoll prospetti għal negozjati futuri fi ħdan il-Programm (dibattitu)
 12.Nevitaw il-kunflitti ta' interess ta' Kummissarji preċedenti u ta' dawk preżenti - Bahamas leaks (dibattitu)
 13.Rettifiki (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 14.Sitwazzjoni f'Calais (dibattitu)
 15.Pass Interrail għall-Ewropa offrut lil min jagħlaq 18-il sena (dibattitu)
 16.Futur għat-telekomunikazzjonijiet, użu ġust u telefonati intra-UE (dibattitu)
 17.Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u Eurojust (dibattitu)
 18.Standards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju: IFRS 9 (dibattitu)
 19.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 20.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Modifika tal-aġenda

Il-President ippropona, wara konsultazzjoni mal-gruppi politiċi, iż-żieda, fil-ħin tal-votazzjonijiet tal-Ħamis 6 ta' Ottubru 2016, ta' 5 mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-Kumitat ENVI:

—   Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: L-introduzzjoni fis-suq għall-kultivazzjoni ta' żerriegħa ta' qamħirrum ġenetikament modifikat Bt11 (2016/2919(RSP)) (B8-1083/2016);

—   Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: L-introduzzjoni fis-suq għall-kultivazzjoni ta' żerriegħa ta' qamħirrum ġenetikament modifikat 1507 (2016/2920(RSP)) (B8-1085/2016);

—   Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: It-tiġdid tal-awtorizzazzjoni għall-introduzzjoni fis-suq għall-kultivazzjoni ta' żerriegħa ta' qamħirrum ġenetikament modifikat MON 810 (2016/2921(RSP)) (B8-1086/2016);

—   Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: It-tiġdid tal-awtorizzazzjoni għall-introduzzjoni fis-suq ta' prodotti ta' qamħirrum ġenetikament modifikat MON 810 (2016/2922(RSP)) (B8-1084/2016);

—   Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: L-introduzzjoni fis-suq ta' prodotti li jkun fihom, ikunu jikkonsistu, jew ikunu prodotti minn qoton ġenetikament modifikat 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (2016/2923(RSP)) (B8-1088/2016).

Il-Parlament qabel ma' din il-proposta.


3. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - Il-Kummissjoni Ewropea (COM(2016)0475 [01] - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - Il-Parlament Ewropew (COM(2016)0475 [02] - C8-0270/2016 - 2016/2152(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (COM(2016)0475 [03] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - Il-Qorti tal-Ġustizzja (COM(2016)0475 [04] - C8-0272/2016 - 2016/2154(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (COM(2016)0475 [05] - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (COM(2016)0475 [06] - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - Il-Kumitat tar-Reġjuni (COM(2016)0475 [07] - C8-0275/2016 - 2016/2157(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - L-Ombudsman Ewropew (COM(2016)0475 [08] - C8-0276/2016 - 2016/2158(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (COM(2016)0475 [09] - C8-0277/2016 - 2016/2159(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

JURI, LIBE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (COM(2016)0475 [10] - C8-0278/2016 - 2016/2160(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (CEDEFOP) (COM(2016)0475 [11] - C8-0279/2016 - 2016/2161(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

EMPL, ITRE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (EUROFOUND) (COM(2016)0475 [12] - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

EMPL

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) (COM(2016)0475 [13] - C8-0281/2016 - 2016/2163(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA) (COM(2016)0475 [14] - C8-0282/2016 - 2016/2164(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI, LIBE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) (COM(2016)0475 [15] - C8-0284/2016 - 2016/2166(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) (COM(2016)0475 [16] - C8-0285/2016 - 2016/2167(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

EMPL

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT) (COM(2016)0475 [17] - C8-0286/2016 - 2016/2168(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

CULT

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) (COM(2016)0475 [18] - C8-0287/2016 - 2016/2169(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (EUROJUST) (COM(2016)0475 [19] - C8-0288/2016 - 2016/2170(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF) (COM(2016)0475 [20] - C8-0289/2016 - 2016/2171(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

EMPL

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) (COM(2016)0475 [21] - C8-0290/2016 - 2016/2172(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

TRAN

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) (COM(2016)0475 [22] - C8-0291/2016 - 2016/2173(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

TRAN

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) (COM(2016)0475 [23] - C8-0292/2016 - 2016/2174(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) (COM(2016)0475 [24] - C8-0293/2016 - 2016/2175(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) (COM(2016)0475 [25] - C8-0294/2016 - 2016/2176(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (ERA) (COM(2016)0475 [26] - C8-0295/2016 - 2016/2177(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

TRAN

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL) (COM(2016)0475 [27] - C8-0296/2016 - 2016/2178(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (FRONTEX) (COM(2016)0475 [28] - C8-0297/2016 - 2016/2179(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFET, LIBE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA) (COM(2016)0475 [29] - C8-0298/2016 - 2016/2180(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) (COM(2016)0475 [30] - C8-0299/2016 - 2016/2181(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PECH

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) (COM(2016)0475 [31] - C8-0300/2016 - 2016/2182(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA) (COM(2016)0475 [32] - C8-0301/2016 - 2016/2183(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (EUROPOL) (COM(2016)0475 [33] - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) (COM(2016)0475 [34] - C8-0303/2016 - 2016/2185(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

FEMM

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) (COM(2016)0475 [35] - C8-0304/2016 - 2016/2186(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ECON

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) (COM(2016)0475 [36] - C8-0305/2016 - 2016/2187(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

EMPL, ECON

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) (COM(2016)0475 [37] - C8-0306/2016 - 2016/2188(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ECON

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) (COM(2016)0475 [38] - C8-0307/2016 - 2016/2189(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - Il-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) (COM(2016)0475 [39] - C8-0308/2016 - 2016/2190(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE, IMCO

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) (COM(2016)0475 [40] - C8-0309/2016 - 2016/2191(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) (COM(2016)0475 [41] - C8-0310/2016 - 2016/2192(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) (COM(2016)0475 [42] - C8-0311/2016 - 2016/2193(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - L-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Enerġija mill-Fużjoni (ITER) (COM(2016)0475 [43] - C8-0312/2016 - 2016/2194(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - L-Impriża Konġunta - Is-sikurezza tan-navigazzjoni bl-ajru (SESAR) (COM(2016)0475 [44] - C8-0313/2016 - 2016/2195(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE, TRAN

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - L-Impriża Konġunta - Ajrunawtika u Ambjent (CLEAN SKY) (COM(2016)0475 [45] - C8-0314/2016 - 2016/2196(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI, ITRE, TRAN

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - L-Industriji b'bażi Bijoloġika (BBI) (COM(2016)0475 [46] - C8-0315/2016 - 2016/2197(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE, REGI

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - L-Inizjattiva dwar Mediċini Innovattivi (IMI) (COM(2016)0475 [47] - C8-0316/2016 - 2016/2198(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI, ITRE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (FCH) (COM(2016)0475 [48] - C8-0317/2016 - 2016/2199(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - L-Impriża Konġunta Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2016)0475 [49] - C8-0318/2016 - 2016/2200(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE, TRAN

- Il-Kummissjoni Ewropea - Il-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea - Is-sena finanzjarja 2015 - Komponenti u Sistemi Elettriċi għal Leadership Ewropea (Impriża Konġunta ECSEL) (COM(2016)0475 [50] - C8-0319/2016 - 2016/2201(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Qorti tal-Awdituri - Kontijiet Annwali tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 2015 (COM(2016)0485 - C8-0326/2016 - 2016/2202(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

DEVE, BUDG

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll (COM(2016)0475 [52] - C8-0335/2016 - 2016/2206(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kwittanza lill-Kummissjoni 2015 (COM(2016)0475 [53] - C8-0338/2016 - 2016/2208(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

2) mill-kumitati parlamentari, ir-rakkomandazzjoni

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Pariġi adottat skont il-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (12256/2016 - C8-0401/2016 - 2016/0184(NLE)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Giovanni La Via (A8-0280/2016)


4. Għajnuna legali għal persuni ssuspettati jew mixlija li huma mċaħħda mil-libertà kif ukoll għajnuna legali fi proċedimenti ta’ mandat ta’ arrest Ewropew ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar għajnuna legali proviżorja għal persuni ssuspettati jew mixlija li huma mċaħħda mil-libertà kif ukoll għajnuna legali fi proċedimenti ta' mandat ta' arrest Ewropew [COM(2013)0824 - C7-0429/2013 - 2013/0409(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Dennis de Jong (A8-0165/2015)

Dennis de Jong ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Elissavet Vozemberg-Vrionidi f'isem il-Grupp PPE, Birgit Sippel f'isem il-Grupp S&D, li rrifjutat mistoqsija "karta blu" ta' Jiří Pospíšil, Helga Stevens f'isem il-Grupp ECR, Louis Michel f'isem il-Grupp ALDE, Kostas Chrysogonos f'isem il-Grupp GUE/NGL, Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Kazimierz Michał Ujazdowski, Laura Ferrara f'isem il-Grupp EFDD, Gilles Lebreton f'isem il-Grupp ENF, Eleftherios Synadinos Membru mhux affiljat, Tomáš Zdechovský, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jiří Pospíšil, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Gerard Batten, Milan Zver, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Beatrix von Storch, Monika Flašíková Beňová, Ruža Tomašić, Diane James u Andrejs Mamikins.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Notis Marias u Nicola Caputo.

Interventi ta': Věra Jourová u Dennis de Jong.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.6 tal-Minuti ta' 4.10.2016.


5. Il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra ***I (dibattitu)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1236/2005 dwar il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra [COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

Id-dibattitu sar fid-data 26 ta' Ottubru 2015 (punt 14 tal-Minuti ta' 26.10.2015).
Il-votazzjoni dwar il-mozzjoni għal riżoluzzjoni leġiżlattiva ġiet posposta waqt is-seduta tas-27 ta' Ottubru 2015 (punt 5.9 tal-Minuti ta' 27.10.2015).

Marietje Schaake ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Barbara Lochbihler (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Santiago Fisas Ayxelà f'isem il-Grupp PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández f'isem il-Grupp S&D, Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp ECR, Eleonora Forenza f'isem il-Grupp GUE/NGL, Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE, Tiziana Beghin f'isem il-Grupp EFDD, Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, u Daniel Caspary.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Interventi ta': David Martin, Helmut Scholz, Janusz Korwin-Mikke, Seán Kelly, Bernd Lange, Patrick Le Hyaric, Daniel Buda, Alessia Maria Mosca, Javier Couso Permuy, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Pedro Silva Pereira, Josu Juaristi Abaunz, Jude Kirton-Darling u Ana Gomes.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo, Notis Marias u Maria Grapini.

Interventi ta': Cecilia Malmström u Marietje Schaake.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.7 tal-Minuti ta' 4.10.2016.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 11.00. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.05)


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

6. Seduta solenni - Diskors ta' Ban Ki-moon, Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Pariġi

Mill-12.05 sal-12.20 saret seduta solenni tal-Parlament fl-okkażjoni tad-diskors ta' Ban Ki-moon, Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Pariġi.

Qabel id-diskors, il-President għamel dikjarazzjoni qasira dwar il-mument storiku li tirrappreżenta r-ratifikazzjoni ta' dan il-Ftehim mill-Unjoni Ewropea.


7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


7.1. Il-konklużjoni, f’isem l-UE, tal-Ftehim ta' Pariġi adottat skont il-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima ***

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Pariġi adottat skont il-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima [12256/2016 - C8-0401/2016 - 2016/0184(NLE)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Giovanni La Via (A8-0280/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

Interventi

- Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, Morten Messerschmidt f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, Piernicola Pedicini f'isem il-Grupp EFDD, Marcel de Graaff f'isem il-Grupp ENF, u Zoltán Balczó Membru mhux affiljat;

- Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni) u Ivan Korčok Ivan Korčok (President fil-kariga tal-Kunsill);

- Giovanni La Via (rapporteur).

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2016)0363)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-Ftehim ta' Pariġi.

Il-President iffirma l-ittra ta' trażmissjoni lill-Kunsill fil-preżenza ta' Ban Ki-moon, Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, Ségolène Royal, Ministru Franċiż għall-Ambjent u President tal-COP21, Jean-Claude Juncker, President tal-Kummissjoni, Ivan Korčok, President fil-kariga tal-Kunsill, Maroš Šefčovič, Viċi President tal-Kummissjoni għall-Unjoni tal-Enerġija, Miguel Arias Cañete, Kummissarju Ewropew għall-Azzjoni Klimatika u l-Enerġija, u Giovanni la Via, rapporteur u President tal-Kumitat ENVI.

PRESIDENZA: Adina-Ioana VĂLEAN
Viċi President


7.2. Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Giorgos Grammatikakis (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Giorgos Grammatikakis [2016/2084(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: António Marinho e Pinto (A8-0279/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0364)

Interventi

Ana Gomes, qabel il-votazzjoni.


7.3. Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea sabiex tingħata assistenza lill-Greċja wara t-terremot li affettwa l-Gżejjer Joniċi f'Novembru 2015 (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea [COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Georgios Kyrtsos (A8-0270/2016)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0365)


7.4. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2016/001 FI/Microsoft (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni mill-Finlandja EGF/2016/001 FI/Microsoft) [COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0273/2016)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0366)


7.5. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2016/002 SE/Ericsson (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni mill-Iżvezja EGF/2016/002 SE/Ericsson) [COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Esteban González Pons (A8-0272/2016)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0367)


7.6. Għajnuna legali għal persuni ssuspettati jew mixlija li huma mċaħħda mil-libertà kif ukoll għajnuna legali fi proċedimenti ta’ mandat ta’ arrest Ewropew ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar għajnuna legali proviżorja għal persuni ssuspettati jew mixlija li huma mċaħħda mil-libertà kif ukoll għajnuna legali fi proċedimenti ta' mandat ta' arrest Ewropew [COM(2013)0824 - C7-0429/2013 - 2013/0409(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Dennis de Jong (A8-0165/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2016)0368)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2016)0368)


7.7. Il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra ***I (vote final)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1236/2005 dwar il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra [COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

Id-dibattitu sar fid-data 26 ta' Ottubru 2015 (punt 14 tal-Minuti ta' 26.10.2015).

Il-votazzjoni ġiet posposta għal waqt is-seduta tad-data 27 ta' Ottubru 2015 (punt 5.9 tal-Minuti ta' 27.10.2015).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2016)0369)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2016)0369)


7.8. Ftehim bejn l-Europol u ċ-Ċina dwar Kooperazzjoni Strateġika * (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) tal-Ftehim dwar Kooperazzjoni Strateġika bejn il-Ministeru tas-Sigurtà Pubblika tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina u l-Europol [08364/2016 - C8-0217/2016 - 2016/0808(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Claude Moraes (A8-0265/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

ABBOZZ TAL-KUNSILL

Approvazzjoni (P8_TA(2016)0370)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2016)0370)


7.9. Il-futur tar-relazzjonijiet AKP-UE wara l-2020 (votazzjoni)

Rapport dwar il-futur tar-relazzjonijiet AKP-UE wara l-2020 [2016/2053(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0371)


8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Dennis de Jong - A8-0165/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Anna Záborská u Jonathan Arnott

Rapport Marietje Schaake - A8-0267/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Stanislav Polčák u Jonathan Arnott

Rapport Norbert Neuser - A8-0263/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Anna Záborská, Jean-Luc Mélenchon u Jonathan Arnott.


9. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.25. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

10. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Intervent ta': Antanas Guoga biex jippreżenta oġġezzjoni għat-talba tal-Grupp ALDE li jinnomina lil Catherine Bearder fil-Kumitat IMCO minfloku (ara l-punt "Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet") (punt 8 tal-Minuti ta' 3.10.2016). Il-President ħadet nota ta' dan.

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


11. Is-sitwazzjoni makroekonomika fil-Greċja, ir-riformi strutturali u l-impatt tagħhom, kif ukoll prospetti għal negozjati futuri fi ħdan il-Programm (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Is-sitwazzjoni makroekonomika fil-Greċja, ir-riformi strutturali u l-impatt tagħhom, kif ukoll prospetti għal negozjati futuri fi ħdan il-Programm (2016/2883(RSP))

Pierre Moscovici (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Burkhard Balz f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Peter van Dalen, Roberto Gualtieri f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Lefteris Christoforou, Notis Marias f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Jean Arthuis f'isem il-Grupp ALDE, Dimitrios Papadimoulis f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Manolis Kefalogiannis, Sven Giegold f'isem il-Grupp Verts/ALE, Laura Agea f'isem il-Grupp EFDD, Gerolf Annemans f'isem il-Grupp ENF, Eleftherios Synadinos Membru mhux affiljat, Pablo Zalba Bidegain, Pervenche Berès, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tim Aker, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Stelios Kouloglou, Fabio De Masi, Ernest Urtasun, Steven Woolfe, Auke Zijlstra, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Georgios Epitideios, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Udo Bullmann, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Nikolaos Chountis, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marco Valli, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, Zoltán Balczó, Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Zbigniew Kuźmiuk, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Richard Howitt, Enrique Calvet Chambon, Sofia Sakorafa, Petr Mach, Barbara Kappel, Luděk Niedermayer, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Isabelle Thomas, Richard Sulík, Alexander Graf Lambsdorff u Bernard Monot.

PRESIDENZA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Viċi President

Interventi ta': Maria Spyraki, Miltiadis Kyrkos, Pascal Arimont, Agnes Jongerius, Dariusz Rosati, Paul Tang, Markus Ferber, li rrifjuta mistoqsija "karta blu" ta' Sven Giegold, Jonás Fernández, Angelika Niebler u Eva Kaili.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Nikos Androulakis, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Lampros Fountoulis, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Costas Mavrides, dwar it-tmexxija tas-seduta (il-President għamel xi preċiżjonijiet), Georgios Epitideios, Manolis Kefalogiannis, Costas Mavrides u Stanislav Polčák.

Intervent ta': Pierre Moscovici.

Id-dibattitu ngħalaq.


12. Nevitaw il-kunflitti ta' interess ta' Kummissarji preċedenti u ta' dawk preżenti - Bahamas leaks (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Nevitaw il-kunflitti ta' interess ta' Kummissarji preċedenti u ta' dawk preżenti (2016/2893(RSP))

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Bahamas leaks (2016/2914(RSP))

Pierre Moscovici (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Tadeusz Zwiefka f'isem il-Grupp PPE, Peter Simon f'isem il-Grupp S&D, Bernd Lucke f'isem il-Grupp ECR, Jean-Marie Cavada f'isem il-Grupp ALDE, Dennis de Jong f'isem il-Grupp GUE/NGL, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Valli f'isem il-Grupp EFDD, Mario Borghezio f'isem il-Grupp ENF, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, Dariusz Rosati, Evelyn Regner, Zdzisław Krasnodębski, Petr Ježek, Fabio De Masi, Pascal Durand, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Rosa Estaràs Ferragut, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Michael Theurer u Marisa Matias.

PRESIDENZA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Viċi President

Interventi ta': Josep-Maria Terricabras, Isabella Adinolfi, Werner Langen, Tanja Fajon, Kazimierz Michał Ujazdowski, João Ferreira, Molly Scott Cato, Olaf Stuger, Ingeborg Gräßle, Jeppe Kofod, Monica Macovei, Matt Carthy, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Victor Negrescu, Ernest Urtasun, Stanislav Polčák, Hugues Bayet, Max Andersson, Burkhard Balz, Virginie Rozière, Ana Gomes, Sergio Gaetano Cofferati u Paul Tang.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Julie Ward, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Kateřina Konečná u Igor Šoltes.

Intervent ta': Pierre Moscovici.

Id-dibattitu ngħalaq.


13. Rettifiki (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)

Ir-rettifiki (P7_TA(2014)0273(COR01) u P7_TA(2013)0115(COR03)) tħabbru waqt il-plenarja tal-ġurnata ta' qabel (punt 9 tal-Minuti ta' 3.10.2016).

Billi ma kien hemm l-ebda talba biex jitressqu għall-votazzjoni minn grupp politiku jew grupp ta' mill-inqas erbgħin Membru, bi qbil mal-Artikolu 231(4) tar-Regoli ta' Proċedura, dawn ir-rettifiki tqiesu approvati.


14. Sitwazzjoni f'Calais (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Sitwazzjoni f'Calais (2016/2897(RSP))

Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Wim van de Camp f'isem il-Grupp PPE, Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, Peter van Dalen f'isem il-Grupp ECR, Nathalie Griesbeck f'isem il-Grupp ALDE, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, Mike Hookem f'isem il-Grupp EFDD, Steeve Briois f'isem il-Grupp ENF, Udo Voigt Membru mhux affiljat, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Malin Björk, Eva Joly, Bill Etheridge, Mylène Troszczynski u Lampros Fountoulis.

PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

Interventi ta': Massimiliano Salini, Ana Gomes, Richard Ashworth, Dominique Riquet, Barbara Spinelli, Jérôme Lavrilleux, Cécile Kashetu Kyenge, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Tomáš Zdechovský, Sylvie Guillaume, Inés Ayala Sender, Agnes Jongerius u Gilles Pargneaux.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Krzysztof Hetman, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Marek Jurek, Ilhan Kyuchyuk, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg u Eleftherios Synadinos.

Intervent ta': Violeta Bulc (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.


15. Pass Interrail għall-Ewropa offrut lil min jagħlaq 18-il sena (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Pass Interrail għall-Ewropa offrut lil min jagħlaq 18-il sena (2016/2917(RSP))

Violeta Bulc (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Luigi Morgano f'isem il-Grupp S&D, Kosma Złotowski f'isem il-Grupp ECR, Alexander Graf Lambsdorff f'isem il-Grupp ALDE, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, Daniela Aiuto f'isem il-Grupp EFDD, Wim van de Camp, Jutta Steinruck, Vicky Ford, Raymond Finch, José Manuel Fernandes, Ismail Ertug, Anneleen Van Bossuyt, Sabine Verheyen, István Ujhelyi, Arne Gericke, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Marian-Jean Marinescu u Eva Paunova.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Tom Vandenkendelaere, Silvia Costa, Notis Marias u Kateřina Konečná.

Intervent ta': Violeta Bulc.

PRESIDENZA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Viċi President

Id-dibattitu ngħalaq.

Intervent ta': Seán Kelly dwar it-tmexxija tad-dibattitu.


16. Futur għat-telekomunikazzjonijiet, użu ġust u telefonati intra-UE (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Futur għat-telekomunikazzjonijiet, użu ġust u telefonati intra-UE (2016/2915(RSP))

Andrus Ansip (Viċi President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Viviane Reding f'isem il-Grupp PPE, Patrizia Toia f'isem il-Grupp S&D, Evžen Tošenovský f'isem il-Grupp ECR, Jens Rohde f'isem il-Grupp ALDE, João Ferreira f'isem il-Grupp GUE/NGL, Michel Reimon f'isem il-Grupp Verts/ALE, Margot Parker f'isem il-Grupp EFDD, Krišjānis Kariņš, Miapetra Kumpula-Natri, Jens Rohde, dwar it-tmexxija tad-dibattitu (il-President għamel xi preċiżjonijiet), Kaja Kallas, Cornelia Ernst, Jerzy Buzek, Dan Nica, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Francesc Gambús, Anne Sander, Carlos Zorrinho u Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Lefteris Christoforou, Olga Sehnalová u Notis Marias.

Intervent ta': Andrus Ansip.

Id-dibattitu ngħalaq.


17. Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u Eurojust (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0000092/2016) imressqa minn Claude Moraes, f'isem il-Kumitat LIBE, lill-Kunsill: Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0715/2016)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0000093/2016) imressqa minn Claude Moraes, f'isem il-Kumitat LIBE, lill-Kummissjoni: Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0716/2016)

Axel Voss (flok l-awtur u f'isem il-Grupp PPE) daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet.

Ivan Korčok (President fil-kariga tal-Kunsill)Ivan Korčok u Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni) wieġbu l-mistoqsijiet.

Interventi ta': Sylvia-Yvonne Kaufmann f'isem il-Grupp S&D, Helga Stevens f'isem il-Grupp ECR, Nathalie Griesbeck f'isem il-Grupp ALDE, Jan Philipp Albrecht f'isem il-Grupp Verts/ALE, Gerard Batten f'isem il-Grupp EFDD, Gilles Lebreton f'isem il-Grupp ENF, Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar, Kazimierz Michał Ujazdowski, Roberta Metsola, Inés Ayala Sender, Carlos Coelho u Caterina Chinnici.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Csaba Sógor u Notis Marias.

Interventi ta': Věra Jourová u Ivan Korčok.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Barbara Matera, Axel Voss, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Ingeborg Gräßle, Tomáš Zdechovský, Julia Pitera, Emil Radev, Barbara Kudrycka, Rachida Dati, Romana Tomc, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Therese Comodini Cachia, Traian Ungureanu u Milan Zver, f'isem il-Grupp PPE; Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar u Birgit Sippel, f'isem il-Grupp S&D; Louis Michel u Nathalie Griesbeck, f'isem il-Grupp ALDE; Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Benedek Jávor, Bart Staes u Michèle Rivasi, f'isem il-Grupp Verts/ALE; Monica Macovei u Laura Ferrara, dwar l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u l-Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-1054/2016).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.5 tal-Minuti ta' 5.10.2016.


18. Standards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju: IFRS 9 (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000115/2016) imressqa minn Roberto Gualtieri, f'isem il-Kumitat ECON, lill-Kummissjoni: Standards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju: IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Pablo Zalba Bidegain (flok l-awtur) daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet il-mistoqsija.

Interventi ta': Theodor Dumitru Stolojan f'isem il-Grupp PPE, Pervenche Berès f'isem il-Grupp S&D, u Seán Kelly.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias.

Intervent ta': Věra Jourová.

Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni li għandha titressaq bi qbil mal-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura se titħabbar aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.4 tal-Minuti ta' 6.10.2016.


19. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 589.867/OJME).


20. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.20.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Bilbao Barandica, Bours, Crowley, D'Ornano, González Peñas, Händel, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Rochefort, Sommer, Wałęsa

Avviż legali - Politika tal-privatezza