Indeks 
Protokół
PDF 270kWORD 83k
Wtorek, 4 października 2016 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Zmiana porządku obrad
 3.Składanie dokumentów
 4.Pomoc prawna dla podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym oraz osób podlegających nakazowi w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania ***I (debata)
 5.Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania ***I (debata)
 6.Uroczyste posiedzenie - Przemówienie Ban Ki-moona, Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, na temat zawarcia porozumienia paryskiego
 7.Głosowanie
  7.1.Podpisanie, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego przyjętego podczas Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu ***
  7.2.Wniosek o uchylenie immunitetu Giorgosa Grammatikakisa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.3.Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji w następstwie trzęsienia ziemi, które dotknęło Wyspy Jońskie w listopadzie 2015 r. (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.4.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2016/001 FI/Microsoft (głosowanie)
  7.5.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2016/002 SE/Ericsson (głosowanie)
  7.6.Pomoc prawna dla podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym oraz osób podlegających nakazowi w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania ***I (głosowanie)
  7.7.Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania ***I (głosowanie końcowe)
  7.8.Porozumienie o współpracy strategicznej między Europolem a Chinami * (głosowanie)
  7.9.Przyszłe stosunki AKP–UE po roku 2020 (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Sytuacja makroekonomiczna w Grecji, reformy strukturalne i ich wpływ, a także perspektywy przyszłych negocjacji w ramach programu (debata)
 12.Unikanie wystąpienia konfliktu interesów w przypadku byłych i obecnych komisarzy - Afera Bahamas Leaks (debata)
 13.Sprostowania (art. 231 Regulaminu)
 14.Sytuacja w Calais (debata)
 15.Europejska karta Interrail na 18. urodziny (debata)
 16.Przyszłość telekomunikacji, uczciwe korzystanie i połączenia wewnątrz UE (debata)
 17.Prokuratura Europejska i Eurojust (debata)
 18.Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej: MSSF 9 (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Zmiana porządku obrad

Po konsultacji z grupami politycznymi przewodniczący zaproponował, aby dodać do listy głosowań, które mają się odbyć w czwartek 6 października 2016 r., pięć projektów rezolucji komisji ENVI:

—   Sprzeciw na podstawie art. 106: wprowadzenie do obrotu nasion zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy Bt11 (2016/2919(RSP)) (B8-1083/2016);

—   Sprzeciw na podstawie art. 106: wprowadzenie do obrotu nasion zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy1507 (2016/2920(RSP)) (B8-1085/2016);

—   Sprzeciw na podstawie art. 106: odnowienie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu nasion zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy MON 810 (2016/2921(RSP)) (B8-1086/2016);

—   Sprzeciw na podstawie art. 106: odnowienie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktów ze zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy MON 810 (2016/2922(RSP)) (B8-1084/2016);

—   Sprzeciw na podstawie art. 106: wprowadzenie do obrotu genetycznie zmodyfikowanej bawełny 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (2016/2923(RSP)) (B8-1088/2016).

Parlament wyraził zgodę co do tego wniosku.


3. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 – Komisja Europejska (COM(2016)0475 [01] - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 – Parlament Europejski (COM(2016)0475 [02] - C8-0270/2016 - 2016/2152(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 – Rada Europejska i Rada (COM(2016)0475 [03] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 – Trybunał Sprawiedliwości (COM(2016)0475 [04] - C8-0272/2016 - 2016/2154(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 – Trybunał Obrachunkowy (COM(2016)0475 [05] - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (COM(2016)0475 [06] - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 – Komitet Regionów (COM(2016)0475 [07] - C8-0275/2016 - 2016/2157(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (COM(2016)0475 [08] - C8-0276/2016 - 2016/2158(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 – Europejski Inspektor Ochrony Danych (COM(2016)0475 [09] - C8-0277/2016 - 2016/2159(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

JURI, LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (COM(2016)0475 [10] - C8-0278/2016 - 2016/2160(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 – Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) (COM(2016)0475 [11] - C8-0279/2016 - 2016/2161(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL, ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 – Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) (COM(2016)0475 [12] - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 – Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (COM(2016)0475 [13] - C8-0281/2016 - 2016/2163(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 – Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (OEDT) (COM(2016)0475 [14] - C8-0282/2016 - 2016/2164(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI, LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 – Europejska Agencja Ochrony Środowiska (AEE) (COM(2016)0475 [15] - C8-0284/2016 - 2016/2166(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 – Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (COM(2016)0475 [16] - C8-0285/2016 - 2016/2167(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 – Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) (COM(2016)0475 [17] - C8-0286/2016 - 2016/2168(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

CULT

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 – Europejska Agencja Leków (EMA) (COM(2016)0475 [18] - C8-0287/2016 - 2016/2169(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 – Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (EUROJUST) (COM(2016)0475 [19] - C8-0288/2016 - 2016/2170(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 – Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (COM(2016)0475 [20] - C8-0289/2016 - 2016/2171(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 – Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (AESM) (COM(2016)0475 [21] - C8-0290/2016 - 2016/2172(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

TRAN

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 – Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (COM(2016)0475 [22] - C8-0291/2016 - 2016/2173(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

TRAN

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 – Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (COM(2016)0475 [23] - C8-0292/2016 - 2016/2174(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 – Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (COM(2016)0475 [24] - C8-0293/2016 - 2016/2175(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska – Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 – Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (COM(2016)0475 [25] - C8-0294/2016 - 2016/2176(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 – Europejska Agencja Kolejowa (AFE) (COM(2016)0475 [26] - C8-0295/2016 - 2016/2177(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

TRAN

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 – Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) (COM(2016)0475 [27] - C8-0296/2016 - 2016/2178(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 – Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) (COM(2016)0475 [28] - C8-0297/2016 - 2016/2179(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 – Agencja Europejskiego GNSS (GSA) (COM(2016)0475 [29] - C8-0298/2016 - 2016/2180(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 – Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) (COM(2016)0475 [30] - C8-0299/2016 - 2016/2181(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PECH

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 – Europejska Agencja Chemikaliów (AEPC) (COM(2016)0475 [31] - C8-0300/2016 - 2016/2182(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 - Agencja Dostaw Euratomu (AA) (COM(2016)0475 [32] - C8-0301/2016 - 2016/2183(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 - Europejski Urząd Policji (Europol) (COM(2016)0475 [33] - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 - Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) (COM(2016)0475 [34] - C8-0303/2016 - 2016/2185(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

FEMM

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 – Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (ABE) (COM(2016)0475 [35] - C8-0304/2016 - 2016/2186(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ECON

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 – Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (AEAPP) (COM(2016)0475 [36] - C8-0305/2016 - 2016/2187(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL, ECON

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 - Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (COM(2016)0475 [37] - C8-0306/2016 - 2016/2188(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ECON

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 – Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (COM(2016)0475 [38] - C8-0307/2016 - 2016/2189(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 - Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) (COM(2016)0475 [39] - C8-0308/2016 - 2016/2190(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, IMCO

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 – Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (COM(2016)0475 [40] - C8-0309/2016 - 2016/2191(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 - Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (COM(2016)0475 [41] - C8-0310/2016 - 2016/2192(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 - Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) (COM(2016)0475 [42] - C8-0311/2016 - 2016/2193(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 - Międzynarodowa Organizacja Energii Termojądrowej (ITER) (COM(2016)0475 [43] - C8-0312/2016 - 2016/2194(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 - Wspólne przedsięwzięcie - Bezpieczeństwo żeglugi powietrznej (SESAR) (COM(2016)0475 [44] - C8-0313/2016 - 2016/2195(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, TRAN

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 - Wspólne przedsięwzięcie - Lotnictwo i środowisko (CLEAN SKY) (COM(2016)0475 [45] - C8-0314/2016 - 2016/2196(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI, ITRE, TRAN

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 – Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI) (COM(2016)0475 [46] - C8-0315/2016 - 2016/2197(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, REGI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 - Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych (IMI) (COM(2016)0475 [47] - C8-0316/2016 - 2016/2198(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI, ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 - Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych (FCH) (COM(2016)0475 [48] - C8-0317/2016 - 2016/2199(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 – Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R) (COM(2016)0475 [49] - C8-0318/2016 - 2016/2200(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, TRAN

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015 - Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy (Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL) (COM(2016)0475 [50] - C8-0319/2016 - 2016/2201(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Trybunału Obrachunkowego: Roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok 2015 (COM(2016)0485 - C8-0326/2016 - 2016/2202(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

DEVE, BUDG

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2015: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola (COM(2016)0475 [52] - C8-0335/2016 - 2016/2206(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w sprawie absolutorium dla Komisji za rok 2015 (COM(2016)0475 [53] - C8-0338/2016 – 2016/2208(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

2) przez komisje parlamentarne, zalecenie

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego przyjętego w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (12256/2016 - C8-0401/2016 - 2016/0184(NLE)) - komisja ENVI - sprawozdawca: Giovanni La Via (A8-0280/2016)


4. Pomoc prawna dla podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym oraz osób podlegających nakazowi w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie tymczasowej pomocy prawnej dla podejrzanych lub oskarżonych, którzy zostali pozbawieni wolności, oraz w sprawie pomocy prawnej w ramach postępowania dotyczącego europejskiego nakazu aresztowania [COM(2013)0824 - C7-0429/2013 - 2013/0409(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Dennis de Jong (A8-0165/2015)

Dennis de Jong przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Elissavet Vozemberg-Vrionidi w imieniu grupy PPE, Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jiříego Pospíšila, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Louis Michel w imieniu grupy ALDE, Kostas Chrysogonos w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kazimierza Michała Ujazdowskiego, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Tomáš Zdechovský, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jiříego Pospíšila, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Gerard Batten, Milan Zver, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Beatrix von Storch, Monika Flašíková Beňová, Ruža Tomašić, Diane James i Andrejs Mamikins.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Notis Marias i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Věra Jourová i Dennis de Jong.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.6 protokołu z dnia 4.10.2016.


5. Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania [COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

Debata odbyła się dnia 26 października 2015 r. (pkt 14 protokołu z dnia 26.10.2015).
Głosowanie nad projektem rezolucji ustawodawczej zostało przełożone podczas posiedzenia w dniu 27 października 2015 r. (pkt 5.9 protokołu z dnia 27.10.2015).

Marietje Schaake przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Barbara Lochbihler (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFET), Santiago Fisas Ayxelà w imieniu grupy PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Eleonora Forenza w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, Lampros Fountoulis niezrzeszony, i Daniel Caspary.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: David Martin, Helmut Scholz, Janusz Korwin-Mikke, Seán Kelly, Bernd Lange, Patrick Le Hyaric, Daniel Buda, Alessia Maria Mosca, Javier Couso Permuy, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Pedro Silva Pereira, Josu Juaristi Abaunz, Jude Kirton-Darling i Ana Gomes.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias i Maria Grapini.

Głos zabrały: Cecilia Malmström i Marietje Schaake.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.7 protokołu z dnia 4.10.2016.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.00 i wznowione o godz. 12.05.)


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

6. Uroczyste posiedzenie - Przemówienie Ban Ki-moona, Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, na temat zawarcia porozumienia paryskiego

W godz. od 12.05 do 12.20 Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu z okazji przemówienia Ban Ki-moona, Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, na temat zawarcia porozumienia paryskiego.

Przed przemówieniem przewodniczący wyglosił krótkie oświadczenie w sprawie historycznego znaczenia ratyfikacji tego porozumienia przez Unię Europejską.


7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Podpisanie, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego przyjętego podczas Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu ***

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego przyjętego w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu [12256/2016 - C8-0401/2016 - 2016/0184(NLE)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Giovanni La Via (A8-0280/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

Wystąpienia

- Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Morten Messerschmidt w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Marcel de Graaff w imieniu grupy ENF i Zoltán Balczó niezrzeszony;

- Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) i Ivan Korčok Ivan Korčok (urzędujący przewodniczący Rady);

- Giovanni La Via (sprawozdawca).

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2016)0363)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie porozumienia paryskiego.

Przewodniczący podpisał pismo przewodnie skierowane do Rady w obecności Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona, francuskiej minister środowiska oraz przewodniczącej COP21 Ségolène Royal, Przewodniczącego Komisji Jean-Claude’a Junckera, urzędującego przewodniczącego Rady Ivana Korčoka, wiceprzewodniczącego Komisji i komisarza ds. unii energetycznej Maroša Šefčoviča, komisarza ds. polityki klimatycznej i energetycznej Miguela Ariasa Cañete oraz sprawozdawcy i przewodniczącego komisji ENVI Giovanniego la Vii.

PRZEWODNICTWO: Adina-Ioana VĂLEAN
Wiceprzewodnicząca


7.2. Wniosek o uchylenie immunitetu Giorgosa Grammatikakisa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Giorgosa Grammatikakisa [2016/2084(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: António Marinho e Pinto (A8-0279/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0364)

Wystąpienia

Ana Gomes, przed głosowaniem.


7.3. Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji w następstwie trzęsienia ziemi, które dotknęło Wyspy Jońskie w listopadzie 2015 r. (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) [COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Georgios Kyrtsos (A8-0270/2016)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0365)


7.4. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2016/001 FI/Microsoft (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Finlandię – EGF/2016/001/Microsoft) [COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0273/2016)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0366)


7.5. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2016/002 SE/Ericsson (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Szwecję – EGF/2016 SE/002/Ericsson) [COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Esteban González Pons (A8-0272/2016)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0367)


7.6. Pomoc prawna dla podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym oraz osób podlegających nakazowi w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie tymczasowej pomocy prawnej dla podejrzanych lub oskarżonych, którzy zostali pozbawieni wolności, oraz w sprawie pomocy prawnej w ramach postępowania dotyczącego europejskiego nakazu aresztowania [COM(2013)0824 - C7-0429/2013 - 2013/0409(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Dennis de Jong (A8-0165/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2016)0368)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2016)0368)


7.7. Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania ***I (głosowanie końcowe)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania [COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

Debata odbyła się dnia 26 października 2015 r. (pkt 14 protokołu z dnia 26.10.2015).

Na posiedzeniu w dniu 27 października 2015 (pkt 5.9 protokołu z dnia 27.10.2015) głosowanie zostało odroczone.

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2016)0369)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2016)0369)


7.8. Porozumienie o współpracy strategicznej między Europolem a Chinami * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Europejski Urząd Policji (Europol) porozumienia o współpracy strategicznej między Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego Chińskiej Republiki Ludowej a Europolem [08364/2016 - C8-0217/2016 - 2016/0808(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0265/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT RADY

Zatwierdzono (P8_TA(2016)0370)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2016)0370)


7.9. Przyszłe stosunki AKP–UE po roku 2020 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przyszłych stosunków AKP–UE po roku 2020 [2016/2053(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0371)


8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Dennis de Jong - A8-0165/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Anna Záborská i Jonathan Arnott

Sprawozdanie Marietje Schaake - A8-0267/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Stanislav Polčák i Jonathan Arnott

Sprawozdanie Norbert Neuser - A8-0263/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Anna Záborská, Jean-Luc Mélenchon i Jonathan Arnott.


9. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.25 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Głos zabrał Antanas Guoga, aby zgłosić sprzeciw wobec wniosku grupy ALDE dotyczącego mianowania Catherine Bearder członkinią komisji IMCO w jego miejsce (zob. punkt „Skład komisji i delegacji” (pkt 8 protokołu z dnia 3.10.2016). Przewodnicząca przyjęła to do wiadomości.

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


11. Sytuacja makroekonomiczna w Grecji, reformy strukturalne i ich wpływ, a także perspektywy przyszłych negocjacji w ramach programu (debata)

Oświadczenie Komisji: Sytuacja makroekonomiczna w Grecji, reformy strukturalne i ich wpływ, a także perspektywy przyszłych negocjacji w ramach programu (2016/2883(RSP))

Pierre Moscovici (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Burkhard Balz w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petera van Dalena, Roberto Gualtieri w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lefterisa Christoforou, Notis Marias w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Jean Arthuis w imieniu grupy ALDE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Manolisa Kefalogiannisa, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Gerolf Annemans w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Pablo Zalba Bidegain, Pervenche Berès, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tima Akera, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Steliosa Kouloglou, Fabio De Masi, Ernest Urtasun, Steven Woolfe, Auke Zijlstra, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Georgiosa Epitideiosa, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Udo Bullmann, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Nikolaos Chountis, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marco Valliego, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, Zoltán Balczó, Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Zbigniew Kuźmiuk, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Richarda Howitta, Enrique Calvet Chambon, Sofia Sakorafa, Petr Mach, Barbara Kappel, Luděk Niedermayer, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Isabelle Thomas, Richard Sulík, Alexander Graf Lambsdorff i Bernard Monot.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Maria Spyraki, Miltiadis Kyrkos, Pascal Arimont, Agnes Jongerius, Dariusz Rosati, Paul Tang, Markus Ferber, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Svena Giegolda, Jonás Fernández, Angelika Niebler i Eva Kaili.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Nikos Androulakis, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Lampros Fountoulis, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Costas Mavrides w sprawie prowadzenia posiedzenia (przewodnicząca udzieliła wyjaśnień), Georgios Epitideios, Manolis Kefalogiannis, Costas Mavrides i Stanislav Polčák.

Głos zabrał Pierre Moscovici.

Debata została zamknięta.


12. Unikanie wystąpienia konfliktu interesów w przypadku byłych i obecnych komisarzy - Afera Bahamas Leaks (debata)

Oświadczenie Komisji: Unikanie wystąpienia konfliktu interesów w przypadku byłych i obecnych komisarzy (2016/2893(RSP))

Oświadczenie Komisji: Afera Bahamas Leaks (2016/2914(RSP))

Pierre Moscovici (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE, Peter Simon w imieniu grupy S&D, Bernd Lucke w imieniu grupy ECR, Jean-Marie Cavada w imieniu grupy ALDE, Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Dariusz Rosati, Evelyn Regner, Zdzisław Krasnodębski, Petr Ježek, Fabio De Masi, Pascal Durand, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Rosa Estaràs Ferragut, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Michael Theurer i Marisa Matias.

PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Josep-Maria Terricabras, Isabella Adinolfi, Werner Langen, Tanja Fajon, Kazimierz Michał Ujazdowski, João Ferreira, Molly Scott Cato, Olaf Stuger, Ingeborg Gräßle, Jeppe Kofod, Monica Macovei, Matt Carthy, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Victor Negrescu, Ernest Urtasun, Stanislav Polčák, Hugues Bayet, Max Andersson, Burkhard Balz, Virginie Rozière, Ana Gomes, Sergio Gaetano Cofferati i Paul Tang.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Julie Ward, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Kateřina Konečná i Igor Šoltes.

Głos zabrał Pierre Moscovici.

Debata została zamknięta.


13. Sprostowania (art. 231 Regulaminu)

Sprostowania P7_TA(2014)0273(COR01) i P7_TA(2013)0115(COR03) zostały ogłoszone na wczorajszym posiedzeniu plenarnym (pkt 9 protokołu z dnia 3.10.2016).

Ponieważ żadna grupa polityczna ani grupa co najmniej czterdziestu posłów nie złożyła wniosku o poddanie tych sprostowań pod głosowanie, zgodnie z art. 231 ust. 4 Regulaminu, uważa się je za zatwierdzone.


14. Sytuacja w Calais (debata)

Oświadczenie Komisji: Sytuacja w Calais (2016/2897(RSP))

Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Wim van de Camp w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Mike Hookem w imieniu grupy EFDD, Steeve Briois w imieniu grupy ENF, Udo Voigt niezrzeszony, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Malin Björk, Eva Joly, Bill Etheridge, Mylène Troszczynski i Lampros Fountoulis.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Massimiliano Salini, Ana Gomes, Richard Ashworth, Dominique Riquet, Barbara Spinelli, Jérôme Lavrilleux, Cécile Kashetu Kyenge, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Tomáš Zdechovský, Sylvie Guillaume, Inés Ayala Sender, Agnes Jongerius i Gilles Pargneaux.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Krzysztof Hetman, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Marek Jurek, Ilhan Kyuchyuk, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg i Eleftherios Synadinos.

Głos zabrał Violeta Bulc (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.


15. Europejska karta Interrail na 18. urodziny (debata)

Oświadczenie Komisji: Europejska karta Interrail na 18. urodziny (2016/2917(RSP))

Violeta Bulc (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Luigi Morgano w imieniu grupy S&D, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Daniela Aiuto w imieniu grupy EFDD, Wim van de Camp, Jutta Steinruck, Vicky Ford, Raymond Finch, José Manuel Fernandes, Ismail Ertug, Anneleen Van Bossuyt, Sabine Verheyen, István Ujhelyi, Arne Gericke, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Marian-Jean Marinescu i Eva Paunova.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Tom Vandenkendelaere, Silvia Costa, Notis Marias i Kateřina Konečná.

Głos zabrała Violeta Bulc.

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.

Głos zabrał Seán Kelly w sprawie przebiegu debaty.


16. Przyszłość telekomunikacji, uczciwe korzystanie i połączenia wewnątrz UE (debata)

Oświadczenie Komisji: Przyszłość telekomunikacji, uczciwe korzystanie i połączenia wewnątrz UE (2016/2915(RSP))

Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Viviane Reding w imieniu grupy PPE, Patrizia Toia w imieniu grupy S&D, Evžen Tošenovský w imieniu grupy ECR, Jens Rohde w imieniu grupy ALDE, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, Michel Reimon w imieniu grupy Verts/ALE, Margot Parker w imieniu grupy EFDD, Krišjānis Kariņš, Miapetra Kumpula-Natri, Jens Rohde, w sprawie przebiegu debaty (przewodniczący udzielił wyjaśnień), Kaja Kallas, Cornelia Ernst, Jerzy Buzek, Dan Nica, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Francesc Gambús, Anne Sander, Carlos Zorrinho i Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Lefteris Christoforou, Olga Sehnalová i Notis Marias.

Głos zabrał Andrus Ansip.

Debata została zamknięta.


17. Prokuratura Europejska i Eurojust (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-0000092/2016), które skierował do Rady Claude Moraes w imieniu komisji LIBE: Prokuratura Europejska i Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0715/2016)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-0000093/2016), które skierował do Komisji Claude Moraes w imieniu komisji LIBE: Prokuratura Europejska i Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0716/2016)

Axel Voss (w zastępstwie autora i w imieniu grupy PPE) rozwinął pytania.

Ivan Korčok (urzędujący przewodniczący Rady)Ivan Korčok i Věra Jourová (członkini Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrali: Sylvia-Yvonne Kaufmann w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, Gerard Batten w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar, Kazimierz Michał Ujazdowski, Roberta Metsola, Inés Ayala Sender, Carlos Coelho i Caterina Chinnici.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor i Notis Marias.

Głos zabrali: Věra Jourová i Ivan Korčok.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Barbara Matera, Axel Voss, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Ingeborg Gräßle, Tomáš Zdechovský, Julia Pitera, Emil Radev, Barbara Kudrycka, Rachida Dati, Romana Tomc, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Therese Comodini Cachia, Traian Ungureanu i Milan Zver w imieniu grupy PPE; Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar i Birgit Sippel w imieniu grupy S&D; Louis Michel i Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE; Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Benedek Jávor, Bart Staes i Michèle Rivasi w imieniu grupy Verts/ALE; Monica Macovei i Laura Ferrara, w sprawie Prokuratury Europejskiej i Eurojustu (2016/2750(RSP)) (B8-1054/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.5 protokołu z dnia 5.10.2016.


18. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej: MSSF 9 (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000115/2016), które skierował do Komisji Roberto Gualtieri w imieniu komisji ECON: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej: MSSF 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Pablo Zalba Bidegain (zastępca autora) rozwinął pytanie.

Věra Jourová (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Theodor Dumitru Stolojan w imieniu grupy PPE, Pervenche Berès w imieniu grupy S&D, i Seán Kelly.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrała Věra Jourová.

Projekt rezolucji na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.4 protokołu z dnia 6.10.2016.


19. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 589.867/OJME).


20. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.20.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bilbao Barandica, Bours, Crowley, D'Ornano, González Peñas, Händel, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Rochefort, Sommer, Wałęsa

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności