Index 
Proces-verbal
PDF 265kWORD 83k
Marţi, 4 octombrie 2016 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Modificarea ordinii de zi
 3.Depunere de documente
 4.Asistența juridică pentru persoanele suspectate și persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale și pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare ***I (dezbatere)
 5.Comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse și tratamente ***I (dezbatere)
 6.Ședință solemnă - Alocuțiunea lui Ban Ki-moon, Secretarul General al ONU, cu privire la încheierea acordului de la Paris
 7.Votare
  7.1.Încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice ***
  7.2.Cerere de ridicare a imunității lui Giorgos Grammatikakis (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.3.Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Greciei în urma cutremurului care a afectat Insulele Ionice în noiembrie 2015 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.4.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere din partea Finlandei – EGF/2016/001 FI/Microsoft) (vot)
  7.5.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere din partea Suediei – EGF/2016/002 SE/Ericsson) (vot)
  7.6.Asistența juridică pentru persoanele suspectate și persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale și pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare ***I (vot)
  7.7.Comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse și tratamente ***I (vote final)
  7.8.Acordul privind cooperarea strategică dintre China și Europol * (vot)
  7.9.Viitorul relațiilor ACP-UE după 2020 (vot)
 8.Explicații privind votul
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 10.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 11.Situația macroeconomică din Grecia, reformele structurale și impactul acestora, precum și perspectivele unor viitoare negocieri în cadrul programului (dezbatere)
 12.Evitarea conflictelor de interese ale foștilor și actualilor comisari europeni - Bahamas Leaks (dezbatere)
 13.Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 14.Situația din Calais (dezbatere)
 15.O legitimație de călătorie Interrail pentru Europa oferită cu ocazia împlinirii vârstei de 18 ani (dezbatere)
 16.Viitorul telecomunicațiilor, utilizare rezonabilă și apeluri efectuate în interiorul Uniunii (dezbatere)
 17.Parchetul European și Eurojust (dezbatere)
 18.Standardele internaționale de raportare financiară: IFRS 9 (dezbatere)
 19.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 20.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Modificarea ordinii de zi

Președintele a propus, după consultarea grupurilor politice, adăugarea a cinci propuneri de rezoluție ale comisiei ENVI la votarea de joi, 6 octombrie 2016:

—   Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: Introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic Bt11 (2016/2919(RSP)) (B8-1083/2016);

—   Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: Introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic 1507 (2016/2920(RSP)) (B8-1085/2016);

—   Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: Reînnoirea autorizației pentru semințele de porumb modificat genetic MON 810 (2016/2921(RSP)) (B8-1086/2016);

—   Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: Reînnoirea autorizației pentru semințele de porumb modificat genetic MON 810 (2016/2922(RSP)) (B8-1084/2016);

—   Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: Introducerea pe piață a bumbacului modificat genetic 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (2016/2923(RSP)) (B8-1088/2016).

Parlamentul și-a dat acordul cu privire la această propunere.


3. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2015 - Comisia Europeană (COM(2016)0475 [01] - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2015 - Parlamentul European (COM(2016)0475 [02] - C8-0270/2016 - 2016/2152(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2015 - Consiliul European şi Consiliul (COM(2016)0475 [03] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2015 - Curtea de Justiție (COM(2016)0475 [04] - C8-0272/2016 - 2016/2154(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2015 - Curtea de Conturi (COM(2016)0475 [05] - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2015 - Comitetul Economic şi Social European (COM(2016)0475 [06] - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2015 - Comitetul Regiunilor (COM(2016)0475 [07] - C8-0275/2016 - 2016/2157(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2015 - Ombudsmanul European (COM(2016)0475 [08] - C8-0276/2016 - 2016/2158(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exercițiul financiar 2015 - Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (COM(2016)0475 [09] - C8-0277/2016 - 2016/2159(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

JURI, LIBE

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exerciţiul financiar 2015 - Serviciul European de Acţiune Externă (COM(2016)0475 [10] - C8-0278/2016 - 2016/2160(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exerciţiul financiar 2015 - Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP) (COM(2016)0475 [11] - C8-0279/2016 - 2016/2161(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

EMPL, ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exerciţiul financiar 2015 - Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (EUROFOUND) (COM(2016)0475 [12] - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

EMPL

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exerciţiul financiar 2015 - Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) (COM(2016)0475 [13] - C8-0281/2016 - 2016/2163(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

LIBE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2015 - Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (OEDT) (COM(2016)0475 [14] - C8-0282/2016 - 2016/2164(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI, LIBE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2015 - Agenţia Europeană de Mediu (AEE) (COM(2016)0475 [15] - C8-0284/2016 - 2016/2166(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2015 - Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (EU-OSHA) (COM(2016)0475 [16] - C8-0285/2016 - 2016/2167(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

EMPL

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2015 - Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT) (COM(2016)0475 [17] - C8-0286/2016 - 2016/2168(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

CULT

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2015 - Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) (COM(2016)0475 [18] - C8-0287/2016 - 2016/2169(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2015 - Unitatea de cooperare judiciară a Uniunii Europene (EUROJUST) (COM(2016)0475 [19] - C8-0288/2016 - 2016/2170(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

LIBE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2015 - Fundaţia Europeană de Formare (ETF) (COM(2016)0475 [20] - C8-0289/2016 - 2016/2171(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

EMPL

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2015 - Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă (AESM) (COM(2016)0475 [21] - C8-0290/2016 - 2016/2172(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

TRAN

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exerciţiul financiar 2015 - Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) (COM(2016)0475 [22] - C8-0291/2016 - 2016/2173(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

TRAN

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2015 - Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) (COM(2016)0475 [23] - C8-0292/2016 - 2016/2174(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2015 - Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) (COM(2016)0475 [24] - C8-0293/2016 - 2016/2175(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2015 - Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) (COM(2016)0475 [25] - C8-0294/2016 - 2016/2176(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2015 - Agenţia Europeană a Căilor Ferate (AFE) (COM(2016)0475 [26] - C8-0295/2016 - 2016/2177(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

TRAN

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2015 - Colegiul European de Poliţie (CEPOL) (COM(2016)0475 [27] - C8-0296/2016 - 2016/2178(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

LIBE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2015 - Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) (COM(2016)0475 [28] - C8-0297/2016 - 2016/2179(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

AFET, LIBE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2015 - Agenția GNSS European (GNSS) (COM(2016)0475 [29] - C8-0298/2016 - 2016/2180(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - exerciţiul financiar 2015 - Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) (COM(2016)0475 [30] - C8-0299/2016 - 2016/2181(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PECH

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2015 - Agenția Europeană pentru Produse Chimice (AEPC) (COM(2016)0475 [31] - C8-0300/2016 - 2016/2182(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2015 - Agenția de Aprovizionare a Euratom (AA) (COM(2016)0475 [32] - C8-0301/2016 - 2016/2183(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2015 - Oficiul European de Poliție (EUROPOL) (COM(2016)0475 [33] - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

LIBE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2015 - Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) (COM(2016)0475 [34] - C8-0303/2016 - 2016/2185(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

FEMM

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2015 - Autoritatea Bancară Europeană (ABE) (COM(2016)0475 [35] - C8-0304/2016 - 2016/2186(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ECON

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2015 - Autoritatea Europeană de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA) (COM(2016)0475 [36] - C8-0305/2016 - 2016/2187(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

EMPL, ECON

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2015 - Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) (COM(2016)0475 [37] - C8-0306/2016 - 2016/2188(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ECON

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2015 - Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) (COM(2016)0475 [38] - C8-0307/2016 - 2016/2189(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2015 - Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) (COM(2016)0475 [39] - C8-0308/2016 - 2016/2190(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE, IMCO

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2015 - Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) (COM(2016)0475 [40] - C8-0309/2016 - 2016/2191(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2015 - Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (COM(2016)0475 [41] - C8-0310/2016 - 2016/2192(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

LIBE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2015 - Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (EU-LISA) (COM(2016)0475 [42] - C8-0311/2016 - 2016/2193(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

LIBE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2015 - Organizația Internațională a Energiei de Fuziune (ITER) (COM(2016)0475 [43] - C8-0312/2016 - 2016/2194(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2015 - Întreprinderea comună - Siguranța navigației aeriene (SESAR) (COM(2016)0475 [44] - C8-0313/2016 - 2016/2195(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE, TRAN

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2015 - Întreprinderea comună - Aeronautică și mediu (CLEAN SKY) (COM(2016)0475 [45] - C8-0314/2016 - 2016/2196(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI, ITRE, TRAN

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2015 - Bioindustrii (BBI) (COM(2016)0475 [46] - C8-0315/2016 - 2016/2197(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE, REGI

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2015 - Iniţiativa tehnologică comună privind medicamentele inovatoare (IMI) (COM(2016)0475 [47] - C8-0316/2016 - 2016/2198(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI, ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exerciţiul financiar 2015 - Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (FCH) (COM(2016)0475 [48] - C8-0317/2016 - 2016/2199(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Comisia Europeană - Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2015 - Întreprinderea comună Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2016)0475 [49] - C8-0318/2016 - 2016/2200(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE, TRAN

- Comisia Europeană: Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene - Exercițiul financiar 2015 - Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei (Întreprinderea comună ECSEL) (COM(2016)0475 [50] - C8-0319/2016 - 2016/2201(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ITRE

- Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Curtea de Conturi Europeană privind conturile anuale ale Fondului european de dezvoltare pentru exercițiul financiar 2015 (COM(2016)0485 - C8-0326/2016 - 2016/2202(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

DEVE, BUDG

- Raport privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015: performanțe, gestiune financiară și control (COM(2016)0475 [52] - C8-0335/2016 - 2016/2206(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Rapoartele speciale ale Curții de Conturi în contextul descărcării de gestiune acordate Comisiei Europene pentru exercițiul 2015 (COM(2016)0475 [53] - C8-0338/2016 - 2016/2208(DEC))

retrimis

fond :

CONT

2) de comisiile parlamentare:, recomandarea

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (12256/2016 - C8-0401/2016 - 2016/0184(NLE)) - ENVI - Raportor: Giovanni La Via (A8-0280/2016)


4. Asistența juridică pentru persoanele suspectate și persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale și pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind asistența judiciară provizorie pentru persoanele suspectate sau acuzate care sunt private de libertate și asistența judiciară în cadrul procedurilor aferente mandatului european de arestare [COM(2013)0824 - C7-0429/2013 - 2013/0409(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Dennis de Jong (A8-0165/2015)

Dennis de Jong și-a prezentat raportul.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, în numele Grupului PPE, Birgit Sippel, în numele Grupului S&D, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către de Jiří Pospíšil, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Louis Michel, în numele Grupului ALDE, Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Kazimierz Michał Ujazdowski, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Tomáš Zdechovský, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jiří Pospíšil, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Gerard Batten, Milan Zver, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Beatrix von Storch, Monika Flašíková Beňová, Ruža Tomašić, Diane James și Andrejs Mamikins.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Notis Marias și Nicola Caputo.

Au intervenit: Věra Jourová și Dennis de Jong.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.6 al PV din 4.10.2016.


5. Comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse și tratamente ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante [COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

Dezbaterea a avut loc la 26 octombrie 2015 (punctul 14 al PV din 26.10.2015).
Votul asupra proiectului de rezoluție legislativă a fost amânat la ședința din 27 octombrie 2015 (punctul 5.9 al PV din 27.10.2015).

Marietje Schaake și-a prezentat raportul.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit: Barbara Lochbihler (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFET), Santiago Fisas Ayxelà, în numele Grupului PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Eleonora Forenza, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD, Lampros Fountoulis, neafiliat, și Daniel Caspary.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: David Martin, Helmut Scholz, Janusz Korwin-Mikke, Seán Kelly, Bernd Lange, Patrick Le Hyaric, Daniel Buda, Alessia Maria Mosca, Javier Couso Permuy, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Pedro Silva Pereira, Josu Juaristi Abaunz, Jude Kirton-Darling și Ana Gomes.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Notis Marias și Maria Grapini.

Au intervenit: Cecilia Malmström și Marietje Schaake.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.7 al PV din 4.10.2016.

(Ședința, suspendată la 11.00, a fost reluată la 12.05.)


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

6. Ședință solemnă - Alocuțiunea lui Ban Ki-moon, Secretarul General al ONU, cu privire la încheierea acordului de la Paris

De la 12.05 la 12.20, Parlamentul s-a reunit în ședință solemnă cu ocazia alocuțiunii lui Ban Ki-moon, Secretarul General al ONU, cu privire la încheierea acordului de la Paris.

Înainte de alocuțiune, Președintele a făcut o scurtă declarație privind momentul istoric pe care îl reprezintă ratificarea acestui acord de către Uniunea Europeană.


7. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


7.1. Încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice ***

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice [12256/2016 - C8-0401/2016 - 2016/0184(NLE)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Giovanni La Via (A8-0280/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

Intervenții

- Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Morten Messerschmidt, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, Marcel de Graaff, în numele Grupului ENF, și Zoltán Balczó, neafiliat;

- Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) și Ivan Korčok Ivan Korčok (Președintele în exercițiu al Consiliului);

- Giovanni La Via (raportor).

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2016)0363)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului de la Paris.

Președintele a semnat scrisoarea de transmitere către Consiliu în prezența lui Ban Ki-moon, Secretarul General al ONU, a lui Ségolène Royal, ministrul francez al Mediului și președintă a COP21, a lui Jean-Claude Juncker, Președintele Comisiei, a lui Ivan Korčok, Președintele în exercițiu al Consiliului, a lui Maroš Šefčovič, vicepreședinte al Comisiei pentru Uniunea Energetică, a lui Miguel Arias Cañete, comisar european pentru politici privind clima și energia și a lui Giovanni la Via, raportor și președinte al comisiei ENVI.

A PREZIDAT: Adina-Ioana VĂLEAN
Vicepreședintă


7.2. Cerere de ridicare a imunității lui Giorgos Grammatikakis (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Giorgos Grammatikakis [2016/2084(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: António Marinho e Pinto (A8-0279/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0364)

Intervenții

Ana Gomes, înainte de vot.


7.3. Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Greciei în urma cutremurului care a afectat Insulele Ionice în noiembrie 2015 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Greciei în urma cutremurului care a afectat Insulele Ionice în noiembrie 2015 [COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Georgios Kyrtsos (A8-0270/2016)

(Majoritate calificată și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0365)


7.4. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere din partea Finlandei – EGF/2016/001 FI/Microsoft) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere din partea Finlandei – EGF/2016/001 FI/Microsoft) [COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0273/2016)

(Majoritate calificată și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0366)


7.5. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere din partea Suediei – EGF/2016/002 SE/Ericsson) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere din partea Suediei – EGF/2016/002 SE/Ericsson) [COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Esteban González Pons (A8-0272/2016)

(Majoritate calificată și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0367)


7.6. Asistența juridică pentru persoanele suspectate și persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale și pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind asistența judiciară provizorie pentru persoanele suspectate sau acuzate care sunt private de libertate și asistența judiciară în cadrul procedurilor aferente mandatului european de arestare [COM(2013)0824 - C7-0429/2013 - 2013/0409(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Dennis de Jong (A8-0165/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2016)0368)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2016)0368)


7.7. Comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse și tratamente ***I (vote final)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr 1236/2005 al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante [COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

Dezbaterea a avut loc la 26 octombrie 2015 (punctul 14 al PV din 26.10.2015).

Votul a fost amânat în cadrul ședinței din 27 octombrie 2015 (punctul 5.9 al PV din 27.10.2015).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2016)0369)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2016)0369)


7.8. Acordul privind cooperarea strategică dintre China și Europol * (vot)

Raport referitor la Decizia de punere în aplicare a Consiliului privind aprobarea încheierii de către Oficiul European de Poliție (Europol) a Acordului privind cooperarea strategică dintre Ministerul Securității Publice din Republica Populară Chineză și Europol [08364/2016 - C8-0217/2016 - 2016/0808(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Claude Moraes (A8-0265/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROIECT AL CONSILIULUI

Aprobat (P8_TA(2016)0370)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2016)0370)


7.9. Viitorul relațiilor ACP-UE după 2020 (vot)

Raport referitor la viitorul relațiilor ACP-UE după 2020 [2016/2053(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0371)


8. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Raport Dennis de Jong - A8-0165/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Anna Záborská și Jonathan Arnott

Raport Marietje Schaake - A8-0267/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Stanislav Polčák și Jonathan Arnott

Raport Norbert Neuser - A8-0263/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Anna Záborská, Jean-Luc Mélenchon și Jonathan Arnott.


9. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 13.25, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

10. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

A intervenit Antanas Guoga pentru a prezenta o obiecție la cererea grupului ALDE de numire a lui Catherine Bearder în comisia IMCO în locul său (a se vedea punctul „Componența comisiilor și delegațiilor”) (punctul 8 al PV din 3.10.2016. Președinta a luat act de aceasta.

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


11. Situația macroeconomică din Grecia, reformele structurale și impactul acestora, precum și perspectivele unor viitoare negocieri în cadrul programului (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Situația macroeconomică din Grecia, reformele structurale și impactul acestora, precum și perspectivele unor viitoare negocieri în cadrul programului (2016/2883(RSP))

Pierre Moscovici (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Burkhard Balz, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Peter van Dalen, Roberto Gualtieri, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lefteris Christoforou, Notis Marias, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Jean Arthuis, în numele Grupului ALDE, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Manolis Kefalogiannis, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Agea, în numele Grupului EFDD, Gerolf Annemans, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Pablo Zalba Bidegain, Pervenche Berès, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tim Aker, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Stelios Kouloglou, Fabio De Masi, Ernest Urtasun, Steven Woolfe, Auke Zijlstra, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Georgios Epitideios, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Udo Bullmann, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Nikolaos Chountis, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marco Valli, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, Zoltán Balczó, Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Zbigniew Kuźmiuk, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Richard Howitt, Enrique Calvet Chambon, Sofia Sakorafa, Petr Mach, Barbara Kappel, Luděk Niedermayer, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Isabelle Thomas, Richard Sulík, Alexander Graf Lambsdorff și Bernard Monot.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Au intervenit: Maria Spyraki, Miltiadis Kyrkos, Pascal Arimont, Agnes Jongerius, Dariusz Rosati, Paul Tang, Markus Ferber, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către de către Sven Giegold, Jonás Fernández, Angelika Niebler și Eva Kaili.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Nikos Androulakis, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Lampros Fountoulis, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Costas Mavrides, cu privire la desfășurarea ședinței (Președinta a făcut precizări), Georgios Epitideios, Manolis Kefalogiannis, Costas Mavrides și Stanislav Polčák.

A intervenit Pierre Moscovici.

Dezbaterea s-a încheiat.


12. Evitarea conflictelor de interese ale foștilor și actualilor comisari europeni - Bahamas Leaks (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Evitarea conflictelor de interese ale foștilor și actualilor comisari europeni (2016/2893(RSP))

Declarație a Comisiei: Bahamas Leaks (2016/2914(RSP))

Pierre Moscovici (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE, Peter Simon, în numele Grupului S&D, Bernd Lucke, în numele Grupului ECR, Jean-Marie Cavada, în numele Grupului ALDE, Dennis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Dariusz Rosati, Evelyn Regner, Zdzisław Krasnodębski, Petr Ježek, Fabio De Masi, Pascal Durand, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Rosa Estaràs Ferragut, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Michael Theurer și Marisa Matias.

A PREZIDAT: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vicepreședintă

Au intervenit: Josep-Maria Terricabras, Isabella Adinolfi, Werner Langen, Tanja Fajon, Kazimierz Michał Ujazdowski, João Ferreira, Molly Scott Cato, Olaf Stuger, Ingeborg Gräßle, Jeppe Kofod, Monica Macovei, Matt Carthy, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Victor Negrescu, Ernest Urtasun, Stanislav Polčák, Hugues Bayet, Max Andersson, Burkhard Balz, Virginie Rozière, Ana Gomes, Sergio Gaetano Cofferati și Paul Tang.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Julie Ward, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Kateřina Konečná și Igor Šoltes.

A intervenit Pierre Moscovici.

Dezbaterea s-a încheiat.


13. Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Rectificările P7_TA(2014)0273(COR01) și P7_TA(2013)0115(COR03) au fost anunțate în plen în ziua precedentă (punctul 9 al PV din 3.10.2016).

Având în vedere că nu au făcut obiectul unei solicitări de supunere la vot din partea unui grup politic sau a cel puțin 40 de deputați [articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură], aceste rectificări sunt considerate adoptate.


14. Situația din Calais (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Situația din Calais (2016/2897(RSP))

Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Wim van de Camp, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Peter van Dalen, în numele Grupului ECR, Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Mike Hookem, în numele Grupului EFDD, Steeve Briois, în numele Grupului ENF, Udo Voigt, neafiliat, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Malin Björk, Eva Joly, Bill Etheridge, Mylène Troszczynski și Lampros Fountoulis.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Au intervenit: Massimiliano Salini, Ana Gomes, Richard Ashworth, Dominique Riquet, Barbara Spinelli, Jérôme Lavrilleux, Cécile Kashetu Kyenge, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Tomáš Zdechovský, Sylvie Guillaume, Inés Ayala Sender, Agnes Jongerius și Gilles Pargneaux.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Krzysztof Hetman, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Marek Jurek, Ilhan Kyuchyuk, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg și Eleftherios Synadinos.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.


15. O legitimație de călătorie Interrail pentru Europa oferită cu ocazia împlinirii vârstei de 18 ani (dezbatere)

Declarație a Comisiei: O legitimație de călătorie Interrail pentru Europa oferită cu ocazia împlinirii vârstei de 18 ani (2016/2917(RSP))

Violeta Bulc (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Luigi Morgano, în numele Grupului S&D, Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Daniela Aiuto, în numele Grupului EFDD, Wim van de Camp, Jutta Steinruck, Vicky Ford, Raymond Finch, José Manuel Fernandes, Ismail Ertug, Anneleen Van Bossuyt, Sabine Verheyen, István Ujhelyi, Arne Gericke, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Marian-Jean Marinescu și Eva Paunova.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Tom Vandenkendelaere, Silvia Costa, Notis Marias și Kateřina Konečná.

A intervenit Violeta Bulc.

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

Dezbaterea s-a încheiat.

A intervenit Seán Kelly cu privire la desfășurarea dezbaterii.


16. Viitorul telecomunicațiilor, utilizare rezonabilă și apeluri efectuate în interiorul Uniunii (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Viitorul telecomunicațiilor, utilizare rezonabilă și apeluri efectuate în interiorul Uniunii (2016/2915(RSP))

Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Viviane Reding, în numele Grupului PPE, Patrizia Toia, în numele Grupului S&D, Evžen Tošenovský, în numele Grupului ECR, Jens Rohde, în numele Grupului ALDE, João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, Michel Reimon, în numele Grupului Verts/ALE, Margot Parker, în numele Grupului EFDD, Krišjānis Kariņš, Miapetra Kumpula-Natri, Jens Rohde, privind desfășurarea dezbaterii (dl Președinte a adus precizări), Kaja Kallas, Cornelia Ernst, Jerzy Buzek, Dan Nica, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Francesc Gambús, Anne Sander, Carlos Zorrinho și Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lefteris Christoforou, Olga Sehnalová și Notis Marias.

A intervenit Andrus Ansip.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Parchetul European și Eurojust (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-0000092/2016) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, adresată Consiliului: Parchetul European și Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0715/2016)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-0000093/2016) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, adresată Comisiei: Parchetul European și Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0716/2016)

Axel Voss (în locul autorului și în numele Grupului PPE) a dezvoltat întrebările.

Ivan Korčok (Președintele în exercițiu al Consiliului)Ivan Korčok și Věra Jourová (membră a Comisiei) au răspuns la întrebările.

Au intervenit: Sylvia-Yvonne Kaufmann, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, Jan Philipp Albrecht, în numele Grupului Verts/ALE, Gerard Batten, în numele Grupului EFDD, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar, Kazimierz Michał Ujazdowski, Roberta Metsola, Inés Ayala Sender, Carlos Coelho și Caterina Chinnici.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor și Notis Marias.

Au intervenit: Věra Jourová și Ivan Korčok.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Barbara Matera, Axel Voss, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Ingeborg Gräßle, Tomáš Zdechovský, Julia Pitera, Emil Radev, Barbara Kudrycka, Rachida Dati, Romana Tomc, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Therese Comodini Cachia, Traian Ungureanu și Milan Zver, în numele Grupului PPE; Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar și Birgit Sippel, în numele Grupului S&D; Louis Michel și Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE; Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Benedek Jávor, Bart Staes și Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE; Monica Macovei și Laura Ferrara, referitoare la Parchetul European și Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-1054/2016).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.5 al PV din 5.10.2016.


18. Standardele internaționale de raportare financiară: IFRS 9 (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000115/2016) adresată de Roberto Gualtieri, în numele Comisiei ECON, adresată Comisiei: Standardele internaționale de raportare financiară IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Pablo Zalba Bidegain (supleant al autorului) a dezvoltat întrebarea.

Věra Jourová (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Theodor Dumitru Stolojan, în numele Grupului PPE, Pervenche Berès, în numele Grupului S&D, și Seán Kelly.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

A intervenit Věra Jourová.

Propunerea de rezoluție depusă în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură va fi anunțată ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.4 al PV din 6.10.2016.


19. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 589.867/OJME).


20. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.20.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

Secretar General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Bilbao Barandica, Bours, Crowley, D'Ornano, González Peñas, Händel, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Rochefort, Sommer, Wałęsa

Aviz juridic - Politica de confidențialitate