Zoznam 
Zápisnica
PDF 265kWORD 83k
Utorok, 4. októbra 2016 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Zmena programu rokovania
 3.Predloženie dokumentov
 4.Právna pomoc pre podozrivé alebo obvinené osoby pozbavené osobnej slobody a právna pomoc v konaní o európskom zatykači ***I (rozprava)
 5.Obchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné zaobchádzanie alebo trestanie ***I (rozprava)
 6.Slávnostná schôdza - Prejav Pan Ki-muna, generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, k uzatvoreniu Parížskej dohody
 7.Hlasovanie
  7.1.Uzavretie Parížskej dohody prijatej na základe Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy v mene Európskej únie ***
  7.2.Žiadosť o zbavenie imunity Giorgosa Grammatikakisa (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.3.Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie v záujme poskytnutia pomoci Grécku v nadväznosti na zemetrasenie, ktoré postihlo v novembri 2015 Iónske ostrovy (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.4.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2016/001 FI/Microsoft (hlasovanie)
  7.5.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2016/002 SE/Ericsson (hlasovanie)
  7.6.Právna pomoc pre podozrivé alebo obvinené osoby pozbavené osobnej slobody a právna pomoc v konaní o európskom zatykači ***I (hlasovanie)
  7.7.Obchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné zaobchádzanie alebo trestanie ***I (záverečné hlasovanie)
  7.8.Dohoda o strategickej spolupráci medzi Europolom a Čínou * (hlasovanie)
  7.9.Budúcnosť vzťahov medzi AKT a EÚ po roku 2020 (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Makroekonomická situácia v Grécku, štrukturálne reformy a ich vplyv, ako aj vyhliadky na budúce rokovania v rámci programu (rozprava)
 12.Zabránenie konfliktom záujmov bývalých a súčasných komisárov - Kauza „Bahamas leaks“ (rozprava)
 13.Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)
 14.Situácia v Calais (rozprava)
 15.Európsky poukaz na Interrail k 18. narodeninám (rozprava)
 16.Budúcnosť pre telekomunikácie, primerané využívanie a hovory v rámci EÚ (rozprava)
 17.Európska prokuratúra a Eurojust (rozprava)
 18.Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva: IFRS 9 (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Zmena programu rokovania

Predseda po konzultácii s politickými skupinami navrhol, aby sa do hlasovania vo štvrtok 6. októbra 2016 zaradilo 5 návrhov uznesenia výboru ENVI:

—   námietka podľa článku 106: umiestnenie semien geneticky modifikovanej kukurice Bt11 na trh (2016/2919(RSP)) (B8-1083/2016);

—   námietka podľa článku 106: umiestnenie semien geneticky modifikovanej kukurice 1507 na trh (2016/2920(RSP)) (B8-1085/2016);

—   námietka podľa článku 106: obnovenie povolenia pre semená geneticky modifikovanej kukurice MON 810 10 (2016/2921(RSP)) (B8-1086/2016);

—   námietka podľa článku 106: obnovenie povolenia pre výrobky z geneticky modifikovanej kukurice MON (2016/2922(RSP)) (B8-1084/2016);

—   námietka podľa článku 106: umiestnenie geneticky modifikovanej bavlny 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 na trh (2016/2923(RSP)) (B8-1088/2016).

Parlament vyjadril súhlas s týmto návrhom.


3. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Európska komisia (COM(2016)0475 [01] - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Európsky parlament (COM(2016)0475 [02] - C8-0270/2016 - 2016/2152(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Európska rada a Rada (COM(2016)0475 [03] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Súdny dvor (COM(2016)0475 [04] - C8-0272/2016 - 2016/2154(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Dvor audítorov (COM(2016)0475 [05] - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Európska komisia: Ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Európsky hospodársky a sociálny výbor (COM(2016)0475 [06] - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Výbor regiónov (COM(2016)0475 [07] - C8-0275/2016 - 2016/2157(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Európsky ombudsman (COM(2016)0475 [08] - C8-0276/2016 - 2016/2158(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (COM(2016)0475 [09] - C8-0277/2016 - 2016/2159(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

JURI, LIBE

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (COM(2016)0475 [10] - C8-0278/2016 - 2016/2160(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) (COM(2016)0475 [11] - C8-0279/2016 - 2016/2161(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ITRE

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND) (COM(2016)0475 [12] - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 - Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (COM(2016)0475 [13] - C8-0281/2016 - 2016/2163(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Európska komisia: Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie - Rozpočtový rok 2015 - Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (OEDT) (COM(2016)0475 [14] - C8-0282/2016 - 2016/2164(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, LIBE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Európska environmentálna agentúra (EEA) (COM(2016)0475 [15] - C8-0284/2016 - 2016/2166(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (COM(2016)0475 [16] - C8-0285/2016 - 2016/2167(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (COM(2016)0475 [17] - C8-0286/2016 - 2016/2168(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

CULT

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 - Európska agentúra pre lieky (EMA) (COM(2016)0475 [18] - C8-0287/2016 - 2016/2169(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 - Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (EUROJUST) (COM(2016)0475 [19] - C8-0288/2016 - 2016/2170(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (COM(2016)0475 [20] - C8-0289/2016 - 2016/2171(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Európska námorná bezpečnostná agentúra (AESM) (COM(2016)0475 [21] - C8-0290/2016 - 2016/2172(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 - Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (COM(2016)0475 [22] - C8-0291/2016 - 2016/2173(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (COM(2016)0475 [23] - C8-0292/2016 - 2016/2174(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (COM(2016)0475 [24] - C8-0293/2016 - 2016/2175(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 - Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (COM(2016)0475 [25] - C8-0294/2016 - 2016/2176(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Európska železničná agentúra (AFE) (COM(2016)0475 [26] - C8-0295/2016 - 2016/2177(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Európska policajná akadémia (CEPOL) (COM(2016)0475 [27] - C8-0296/2016 - 2016/2178(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 - Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) (COM(2016)0475 [28] - C8-0297/2016 - 2016/2179(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, LIBE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 - Agentúra pre európsky GNSS (GSA) (COM(2016)0475 [29] - C8-0298/2016 - 2016/2180(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 - Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (COM(2016)0475 [30] - C8-0299/2016 - 2016/2181(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PECH

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 - Európska chemická agentúra (AEPC) (COM(2016)0475 [31] - C8-0300/2016 - 2016/2182(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Zásobovacia agentúra Euratomu (AA) (COM(2016)0475 [32] - C8-0301/2016 - 2016/2183(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 - Európsky policajný úrad (Europol) (COM(2016)0475 [33] - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 - Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (COM(2016)0475 [34] - C8-0303/2016 - 2016/2185(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

FEMM

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (COM(2016)0475 [35] - C8-0304/2016 - 2016/2186(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (AEAPP) (COM(2016)0475 [36] - C8-0305/2016 - 2016/2187(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ECON

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 - Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (COM(2016)0475 [37] - C8-0306/2016 - 2016/2188(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (COM(2016)0475 [38] - C8-0307/2016 - 2016/2189(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 - Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) (COM(2016)0475 [39] - C8-0308/2016 - 2016/2190(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (COM(2016)0475 [40] - C8-0309/2016 - 2016/2191(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (COM(2016)0475 [41] - C8-0310/2016 - 2016/2192(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 - Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (COM(2016)0475 [42] - C8-0311/2016 - 2016/2193(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Medzinárodná organizácia pre energiu jadrovej syntézy (ITER) (COM(2016)0475 [43] - C8-0312/2016 - 2016/2194(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Spoločný podnik - bezpečnosť leteckej prevádzky (SESAR) (COM(2016)0475 [44] - C8-0313/2016 - 2016/2195(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 - Čisté nebo – aeronautika a životné prostredie (CLEAN SKY) (COM(2016)0475 [45] - C8-0314/2016 - 2016/2196(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE, TRAN

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 - Priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI) (COM(2016)0475 [46] - C8-0315/2016 - 2016/2197(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, REGI

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015– Iniciatíva za inovačnú medicínu (IMI) (COM(2016)0475 [47] - C8-0316/2016 - 2016/2198(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 – Spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH) (COM(2016)0475 [48] - C8-0317/2016 - 2016/2199(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 - Spoločný podnik Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2016)0475 [49] - C8-0318/2016 - 2016/2200(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Európska komisia – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2015 - Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (spoločný podnik ECSEL) (COM(2016)0475 [50] - C8-0319/2016 - 2016/2201(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A DVORU AUDÍTOROV: ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA EURÓPSKEHO ROZVOJOVÉHO FONDU ZA ROK 2015 (COM(2016)0485 - C8-0326/2016 - 2016/2202(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2015: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola (COM(2016)0475 [52] - C8-0335/2016 - 2016/2206(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Osobitná správa Dvora audítorov o udelení absolutória Komisii za rok 2015 (COM(2016)0475 [53] - C8-0338/2016 - 2016/2208(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

2) parlamentných výborov, odporúčanie

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Parížskej dohody prijatej na základe Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy v mene Európskej únie (12256/2016 - C8-0401/2016 - 2016/0184(NLE)) - výbor ENVI - Spravodajca: Giovanni La Via (A8-0280/2016)


4. Právna pomoc pre podozrivé alebo obvinené osoby pozbavené osobnej slobody a právna pomoc v konaní o európskom zatykači ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o predbežnej právnej pomoci pre podozrivé alebo obvinené osoby pozbavené osobnej slobody a o právnej pomoci v konaní o európskom zatykači [COM(2013)0824 - C7-0429/2013 - 2013/0409(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Dennis de Jong (A8-0165/2015)

Dennis de Jong uviedol správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Elissavet Vozemberg-Vrionidi v mene skupiny PPE, Birgit Sippel v mene skupiny S&D, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jiří Pospíšil, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Louis Michel v mene skupiny ALDE, Kostas Chrysogonos v mene skupiny GUE/NGL, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Tomáš Zdechovský, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jiří Pospíšil, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Gerard Batten, Milan Zver, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Beatrix von Storch, Monika Flašíková Beňová, Ruža Tomašić, Diane James a Andrejs Mamikins.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Notis Marias a Nicola Caputo.

Vystúpili: Věra Jourová a Dennis de Jong.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.6 zápisnice zo dňa 4.10.2016.


5. Obchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné zaobchádzanie alebo trestanie ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie [COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

Rozprava sa uskutočnila 26. októbra 2015 (bod 14 zápisnice zo dňa 26.10.2015). Hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia bolo odložené na zasadnutie konané 27. októbra 2015 (bod 5.9 zápisnice zo dňa 27.10.2015).

Marietje Schaake uviedla správu.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Barbara Lochbihler (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko), Santiago Fisas Ayxelà v mene skupiny PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Eleonora Forenza v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec a Daniel Caspary.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: David Martin, Helmut Scholz, Janusz Korwin-Mikke, Seán Kelly, Bernd Lange, Patrick Le Hyaric, Daniel Buda, Alessia Maria Mosca, Javier Couso Permuy, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Pedro Silva Pereira, Josu Juaristi Abaunz, Jude Kirton-Darling a Ana Gomes.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias a Maria Grapini.

Vystúpili: Cecilia Malmström a Marietje Schaake.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.7 zápisnice zo dňa 4.10.2016.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.00 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.05 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

6. Slávnostná schôdza - Prejav Pan Ki-muna, generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, k uzatvoreniu Parížskej dohody

Od 12.05 do 12.20 hod. sa pri príležitosti prejavu generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov Pan Ki-muna k uzatvoreniu Parížskej dohody konala slávnostná schôdza Parlamentu.

Pred týmto prejavom predseda predniesol krátke vyhlásenie zdôrazňujúc historickú chvíľu, ktorú predstavuje ratifikácia tejto dohody Európskou úniou.


7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Uzavretie Parížskej dohody prijatej na základe Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy v mene Európskej únie ***

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Parížskej dohody prijatej na základe Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy v mene Európskej únie [12256/2016 - C8-0401/2016 - 2016/0184(NLE)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Giovanni La Via (A8-0280/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

Vystúpenia:

- Manfred Weber v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Morten Messerschmidt v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Marcel de Graaff v mene skupiny ENF a Zoltán Balczó – nezaradený poslanec;

- Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) a Ivan Korčok (úradujúci predseda Rady);

- Giovanni La Via (spravodajca).

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0363)

Parlament udelil súhlas s uzavretím Parížskej dohody.

Predseda podpísal list o postúpení Rade v prítomnosti Pan Ki-muna, generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, Ségolène Royalovej, francúzskej ministerky životného prostredia a predsedníčky COP 21, Jeana-Claudea Junckera, predsedu Komisie, Ivana Korčoka, úradujúceho predsedu Rady, Maroša Šefčoviča, podpredsedu Komisie pre energetickú úniu, Miguela Ariasa Cañeteho, európskeho komisára pre oblasť klímy a energetiky, a Giovanniho La Viu, spravodajcu a predsedu výboru ENVI.

PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka


7.2. Žiadosť o zbavenie imunity Giorgosa Grammatikakisa (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Giorgosa Grammatikakisa [2016/2084(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: António Marinho e Pinto (A8-0279/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0364)

Vystúpenia:

Ana Gomes pred hlasovaním.


7.3. Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie v záujme poskytnutia pomoci Grécku v nadväznosti na zemetrasenie, ktoré postihlo v novembri 2015 Iónske ostrovy (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie [COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Georgios Kyrtsos (A8-0270/2016)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0365)


7.4. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2016/001 FI/Microsoft (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Fínska – EGF/2016/001 FI/Microsoft) [COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0273/2016)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0366)


7.5. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2016/002 SE/Ericsson (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Švédska – EGF/2016 SE/002 SE/Ericsson) [COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Esteban González Pons (A8-0272/2016)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0367)


7.6. Právna pomoc pre podozrivé alebo obvinené osoby pozbavené osobnej slobody a právna pomoc v konaní o európskom zatykači ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o predbežnej právnej pomoci pre podozrivé alebo obvinené osoby pozbavené osobnej slobody a o právnej pomoci v konaní o európskom zatykači [COM(2013)0824 - C7-0429/2013 - 2013/0409(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Dennis de Jong (A8-0165/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0368)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0368)


7.7. Obchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné zaobchádzanie alebo trestanie ***I (záverečné hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie [COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

Rozprava sa konala 26. októbra 2015 (bod 14 zápisnice zo dňa 26.10.2015).

Hlasovanie bolo odložené na zasadnutí zo dňa 27. októbra 2015 (bod 5.9 zápisnice zo dňa 27.10.2015).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0369)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0369)


7.8. Dohoda o strategickej spolupráci medzi Europolom a Čínou * (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie dohody o strategickej spolupráci medzi Ministerstvom verejnej bezpečnosti Čínskej ľudovej republiky a Europolom zo strany Europolu [08364/2016 - C8-0217/2016 - 2016/0808(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Claude Moraes (A8-0265/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH RADY

Schválené (P8_TA(2016)0370)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0370)


7.9. Budúcnosť vzťahov medzi AKT a EÚ po roku 2020 (hlasovanie)

Správa o budúcnosti vzťahov medzi AKT a EÚ po roku 2020 [2016/2053(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0371)


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Dennis de Jong - A8-0165/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Anna Záborská a Jonathan Arnott

Správa: Marietje Schaake - A8-0267/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Stanislav Polčák a Jonathan Arnott

Správa: Norbert Neuser - A8-0263/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Anna Záborská, Jean-Luc Mélenchon a Jonathan Arnott.


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.25 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Výstúpil Antanas Guoga, aby vzniesol námietku k žiadosti skupiny ALDE, aby sa namiesto neho Catherine Bearder stala členkou výboru IMCO (pozri bod "Zloženie výborov a delegácií") (bod 8 zápisnice zo dňa 3.10.2016). Predsedajúca to vzala na vedomie.

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


11. Makroekonomická situácia v Grécku, štrukturálne reformy a ich vplyv, ako aj vyhliadky na budúce rokovania v rámci programu (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Makroekonomická situácia v Grécku, štrukturálne reformy a ich vplyv, ako aj vyhliadky na budúce rokovania v rámci programu (2016/2883(RSP))

Pierre Moscovici (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Burkhard Balz v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Peter van Dalen, Roberto Gualtieri v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lefteris Christoforou, Notis Marias v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Jean Arthuis v mene skupiny ALDE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Manolis Kefalogiannis, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Gerolf Annemans v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Pablo Zalba Bidegain, Pervenche Berès, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tim Aker, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Stelios Kouloglou, Fabio De Masi, Ernest Urtasun, Steven Woolfe, Auke Zijlstra, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Georgios Epitideios, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Udo Bullmann, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Nikolaos Chountis, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marco Valli, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, Zoltán Balczó, Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Zbigniew Kuźmiuk, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Richard Howitt, Enrique Calvet Chambon, Sofia Sakorafa, Petr Mach, Barbara Kappel, Luděk Niedermayer, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Isabelle Thomas, Richard Sulík, Alexander Graf Lambsdorff a Bernard Monot.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Maria Spyraki, Miltiadis Kyrkos, Pascal Arimont, Agnes Jongerius, Dariusz Rosati, Paul Tang, Markus Ferber, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Sven Giegold, Jonás Fernández, Angelika Niebler a Eva Kaili.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Nikos Androulakis, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Lampros Fountoulis, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Costas Mavrides k priebehu rozpravy (predsedajúca poskytla spresnenia), Georgios Epitideios, Manolis Kefalogiannis, Costas Mavrides a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpil Pierre Moscovici.

Rozprava sa skončila.


12. Zabránenie konfliktom záujmov bývalých a súčasných komisárov - Kauza „Bahamas leaks“ (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Zabránenie konfliktom záujmov bývalých a súčasných komisárov (2016/2893(RSP))

Vyhlásenie Komisie: Kauza „Bahamas leaks“ (2016/2914(RSP))

Pierre Moscovici (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Tadeusz Zwiefka v mene skupiny PPE, Peter Simon v mene skupiny S&D, Bernd Lucke v mene skupiny ECR, Jean-Marie Cavada v mene skupiny ALDE, Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Dariusz Rosati, Evelyn Regner, Zdzisław Krasnodębski, Petr Ježek, Fabio De Masi, Pascal Durand, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Rosa Estaràs Ferragut, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Michael Theurer a Marisa Matias.

PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Josep-Maria Terricabras, Isabella Adinolfi, Werner Langen, Tanja Fajon, Kazimierz Michał Ujazdowski, João Ferreira, Molly Scott Cato, Olaf Stuger, Ingeborg Gräßle, Jeppe Kofod, Monica Macovei, Matt Carthy, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Victor Negrescu, Ernest Urtasun, Stanislav Polčák, Hugues Bayet, Max Andersson, Burkhard Balz, Virginie Rozière, Ana Gomes, Sergio Gaetano Cofferati a Paul Tang.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Julie Ward, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Kateřina Konečná a Igor Šoltes.

V rozprave vystúpil Pierre Moscovici.

Rozprava sa skončila.


13. Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)

Na včerajšom plenárnom rokovaní (bod 9 zápisnice zo dňa 3.10.2016) boli oznámené korigendá P7_TA(2014)0273(COR01) a P7_TA(2013)0115(COR03).

Keďže žiadna politická skupina ani skupina najmenej 40 poslancov nepožiadala v súlade s článkom 231 ods. 4 rokovacieho poriadku o hlasovanie, tieto korigendá sa považujú za schválené.


14. Situácia v Calais (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Situácia v Calais (2016/2897(RSP))

Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Wim van de Camp v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Peter van Dalen v mene skupiny ECR, Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Mike Hookem v mene skupiny EFDD, Steeve Briois v mene skupiny ENF, Udo Voigt – nezaradený poslanec, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Malin Björk, Eva Joly, Bill Etheridge, Mylène Troszczynski a Lampros Fountoulis.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Massimiliano Salini, Ana Gomes, Richard Ashworth, Dominique Riquet, Barbara Spinelli, Jérôme Lavrilleux, Cécile Kashetu Kyenge, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Tomáš Zdechovský, Sylvie Guillaume, Inés Ayala Sender, Agnes Jongerius a Gilles Pargneaux.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Krzysztof Hetman, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Marek Jurek, Ilhan Kyuchyuk, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg a Eleftherios Synadinos.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.


15. Európsky poukaz na Interrail k 18. narodeninám (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Európsky poukaz na Interrail k 18. narodeninám (2016/2917(RSP))

Violeta Bulc (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Luigi Morgano v mene skupiny S&D, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD, Wim van de Camp, Jutta Steinruck, Vicky Ford, Raymond Finch, José Manuel Fernandes, Ismail Ertug, Anneleen Van Bossuyt, Sabine Verheyen, István Ujhelyi, Arne Gericke, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Marian-Jean Marinescu a Eva Paunova.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Tom Vandenkendelaere, Silvia Costa, Notis Marias a Kateřina Konečná.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc.

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

Rozprava sa skončila.

V rozprave vystúpil Seán Kelly k priebehu rozpravy.


16. Budúcnosť pre telekomunikácie, primerané využívanie a hovory v rámci EÚ (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Budúcnosť pre telekomunikácie, primerané využívanie a hovory v rámci EÚ (2016/2915(RSP))

Andrus Ansip (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Viviane Reding v mene skupiny PPE, Patrizia Toia v mene skupiny S&D, Evžen Tošenovský v mene skupiny ECR, Jens Rohde v mene skupiny ALDE, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Michel Reimon v mene skupiny Verts/ALE, Margot Parker v mene skupiny EFDD, Krišjānis Kariņš, Miapetra Kumpula-Natri, Jens Rohde k priebehu rozpravy (predsedajúci poskytol spresnenia), Kaja Kallas, Cornelia Ernst, Jerzy Buzek, Dan Nica, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Francesc Gambús, Anne Sander, Carlos Zorrinho a Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lefteris Christoforou, Olga Sehnalová a Notis Marias.

V rozprave vystúpil Andrus Ansip.

Rozprava sa skončila.


17. Európska prokuratúra a Eurojust (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0000092/2016), ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Radu: Európska prokuratúra a Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0715/2016)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0000093/2016), ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Európska prokuratúra a Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0716/2016)

Axel Voss (v zastúpení autora a v mene skupiny PPE) rozvinul otázky.

Ivan Korčok (úradujúci predseda Rady)Ivan Korčok a Věra Jourová (členka Komisie) odpovedali na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Sylvia-Yvonne Kaufmann v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE, Jan Philipp Albrecht v mene skupiny Verts/ALE, Gerard Batten v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar, Kazimierz Michał Ujazdowski, Roberta Metsola, Inés Ayala Sender, Carlos Coelho a Caterina Chinnici.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor a Notis Marias.

Vystúpili: Věra Jourová a Ivan Korčok.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Barbara Matera, Axel Voss, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Ingeborg Gräßle, Tomáš Zdechovský, Julia Pitera, Emil Radev, Barbara Kudrycka, Rachida Dati, Romana Tomc, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Therese Comodini Cachia, Traian Ungureanu a Milan Zver, v mene skupiny PPE; Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar a Birgit Sippel, v mene skupiny S&D; Louis Michel a Nathalie Griesbeck, v mene skupiny ALDE; Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Benedek Jávor, Bart Staes a Michèle Rivasi, v mene skupiny Verts/ALE; Monica Macovei a Laura Ferrara o Európskej prokuratúre a Eurojuste (2016/2750(RSP)) (B8-1054/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.5 zápisnice zo dňa 5.10.2016.


18. Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva: IFRS 9 (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000115/2016), ktorú položil Roberto Gualtieri, v mene výboru ECON, pre Komisiu: Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva: IFRS 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Pablo Zalba Bidegain (v zastúpení autora) rozvinul otázku.

Věra Jourová (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Theodor Dumitru Stolojan v mene skupiny PPE, Pervenche Berès v mene skupiny S&D a Seán Kelly.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Návrh uznesenia, ktorý sa predloží podľa článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku, sa oznámi neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.4 zápisnice zo dňa 6.10.2016.


19. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 589.867/OJME).


20. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.20 h.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Bilbao Barandica, Bours, Crowley, D'Ornano, González Peñas, Händel, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Rochefort, Sommer, Wałęsa

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia