Kazalo 
Zapisnik
PDF 256kWORD 82k
Torek, 4. oktober 2016 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Sprememba dnevnega reda
 3.Predložitev dokumentov
 4.Brezplačna pravna pomoč za osumljene in obdolžene osebe v kazenskem postopku ter za zahtevane osebe v postopku na podlagi evropskega naloga za prijetje ***I (razprava)
 5.Trgovina z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo ravnanje ali kaznovanje ***I (razprava)
 6.Slavnostna seja - nagovor generalnega sekretarja Organizacije združenih narodov Ban Ki Muna o sklenitvi Pariškega sporazuma
 7.Čas glasovanja
  
7.1.Sklep Sveta o sklenitvi Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, v imenu Evropske unije ***
  
7.2.Zahteva za odvzem imunitete Jorgosu Gramatikakisu (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.3.Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotavljanje pomoči Grčiji po potresu, ki je prizadel Jonske otoke novembra 2015 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.4.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2016/001 FI/Microsoft (glasovanje)
  
7.5.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2016/002 SE/Ericsson (glasovanje)
  
7.6.Brezplačna pravna pomoč za osumljene in obdolžene osebe v kazenskem postopku ter za zahtevane osebe v postopku na podlagi evropskega naloga za prijetje ***I (glasovanje)
  
7.7.Trgovina z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo ravnanje ali kaznovanje ***I (končno glasovanje)
  
7.8.Sporazum med Europolom in Kitajsko o strateškem sodelovanju * (glasovanje)
  
7.9.Prihodnost odnosov AKP-EU po letu 2020 (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanj
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Makroekonomske razmere v Grčiji, strukturne reforme in njihov učinek ter obeti za prihodnja pogajanja v okviru Programa (razprava)
 12.Preprečevanje konflikta interesov pri nekdanjih in sedanjih komisarjih - Bahamski dokumenti (razprava)
 13.Popravki (člen 231 Poslovnika)
 14.Razmere v Calaisu (razprava)
 15.Vozovnica Interrail za Evropo za 18. rojstni dan (razprava)
 16.Prihodnost telekomunikacij, poštene uporabe in notranjih klicev v EU (razprava)
 17.Evropsko javno tožilstvo in Eurojust (razprava)
 18.Mednarodni standardi računovodskega poročanja: IFRS 9 (razprava)
 19.Dnevni red naslednje seje
 20.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Sprememba dnevnega reda

Predsedujoči je po posvetovanju s političnimi skupinami predlagal, da se v čas glasovanja v četrtek, 6. oktobra 2016 uvrsti pet predlogov resolucij odbora ENVI:

—   Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: Dajanje v promet za gojenje semen gensko spremenjene koruze Bt11 (2016/2919(RSP)) (B8-1083/2016);

—   Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: Dajanje v promet za gojenje semen gensko spremenjene koruze 1507 (2016/2920(RSP)) (B8-1085/2016);

—   Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: obnovitev odobritve za dajanje na trg za gojenje semen gensko spremenjene koruze MON 810 (2016/2921(RSP)) (B8-1086/2016);

—   Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: obnovitev odobritve za dajanje na trg proizvodov iz gensko spremenjene koruze MON 810 (2016/2922(RSP)) (B8-1084/2016);

—   Ugovor v skladu s členom 106: dajanje na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeni bombaž 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (2016/2923(RSP)) (B8-1088/2016).

Parlament je podprl ta predlog.


3. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente:

1) od Sveta in Komisije

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Evropska komisija (COM(2016)0475 [01] - C8-0269/2016 - 2016/2151(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Evropski parlament (COM(2016)0475 [02] - C8-0270/2016 - 2016/2152(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Evropski svet in Svet (COM(2016)0475 [03] - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Sodišče (COM(2016)0475 [04] - C8-0272/2016 - 2016/2154(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Računsko sodišče (COM(2016)0475 [05] - C8-0273/2016 - 2016/2155(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Evropski ekonomsko-socialni odbor (COM(2016)0475 [06] - C8-0274/2016 - 2016/2156(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Odbor regij (COM(2016)0475 [07] - C8-0275/2016 - 2016/2157(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Evropski varuh človekovih pravic (COM(2016)0475 [08] - C8-0276/2016 - 2016/2158(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Evropski nadzornik za varstvo podatkov (COM(2016)0475 [09] - C8-0277/2016 - 2016/2159(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

JURI, LIBE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije - Proračunsko leto 2015 - Evropska služba za zunanje delovanje (COM(2016)0475 [10] - C8-0278/2016 - 2016/2160(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije - Proračunsko leto 2015 - Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP) (COM(2016)0475 [11] - C8-0279/2016 - 2016/2161(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

EMPL, ITRE

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (EUROFOUND) (COM(2016)0475 [12] - C8-0280/2016 - 2016/2162(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

EMPL

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) (COM(2016)0475 [13] - C8-0281/2016 - 2016/2163(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (OEDT) (COM(2016)0475 [14] - C8-0282/2016 - 2016/2164(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ENVI, LIBE

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Evropska agencija za okolje (AEE) (COM(2016)0475 [15] - C8-0284/2016 - 2016/2166(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (COM(2016)0475 [16] - C8-0285/2016 - 2016/2167(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

EMPL

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) (COM(2016)0475 [17] - C8-0286/2016 - 2016/2168(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

CULT

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Evropska agencija za zdravila (EMA) (COM(2016)0475 [18] - C8-0287/2016 - 2016/2169(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (EUROJUST) (COM(2016)0475 [19] - C8-0288/2016 - 2016/2170(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) (COM(2016)0475 [20] - C8-0289/2016 - 2016/2171(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

EMPL

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Evropska agencija za pomorsko varnost (AESM) (COM(2016)0475 [21] - C8-0290/2016 - 2016/2172(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

TRAN

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) (COM(2016)0475 [22] - C8-0291/2016 - 2016/2173(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

TRAN

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) (COM(2016)0475 [23] - C8-0292/2016 - 2016/2174(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (COM(2016)0475 [24] - C8-0293/2016 - 2016/2175(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA) (COM(2016)0475 [25] - C8-0294/2016 - 2016/2176(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Evropska železniška agencija (COM(2016)0475 [26] - C8-0295/2016 - 2016/2177(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

TRAN

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije - Proračunsko leto 2015 - Evropska policijska akademija (CEPOL) (COM(2016)0475 [27] - C8-0296/2016 - 2016/2178(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX) (COM(2016)0475 [28] - C8-0297/2016 - 2016/2179(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

AFET, LIBE

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Agencija za evropski GNSS (GSA) (COM(2016)0475 [29] - C8-0298/2016 - 2016/2180(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) (COM(2016)0475 [30] - C8-0299/2016 - 2016/2181(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PECH

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (COM(2016)0475 [31] - C8-0300/2016 - 2016/2182(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Agencija za oskrbo Euratom (ESA) (COM(2016)0475 [32] - C8-0301/2016 - 2016/2183(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Evropski policijski urad (EUROPOL) (COM(2016)0475 [33] - C8-0302/2016 - 2016/2184(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (COM(2016)0475 [34] - C8-0303/2016 - 2016/2185(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

FEMM

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Evropski bančni organ (EBA) (COM(2016)0475 [35] - C8-0304/2016 - 2016/2186(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ECON

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (COM(2016)0475 [36] - C8-0305/2016 - 2016/2187(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

EMPL, ECON

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) (COM(2016)0475 [37] - C8-0306/2016 - 2016/2188(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ECON

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) (COM(2016)0475 [38] - C8-0307/2016 - 2016/2189(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije - Proračunsko leto 2015 - Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) (COM(2016)0475 [39] - C8-0308/2016 - 2016/2190(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE, IMCO

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (COM(2016)0475 [40] - C8-0309/2016 - 2016/2191(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Evropski azilni podporni urad (EASO) (COM(2016)0475 [41] - C8-0310/2016 - 2016/2192(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) (COM(2016)0475 [42] - C8-0311/2016 - 2016/2193(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije - Proračunsko leto 2015 - Mednarodna organizacija za fuzijsko energijo (ITER) (COM(2016)0475 [43] - C8-0312/2016 - 2016/2194(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Skupno podjetje - varnost zračne plovbe (SESAR) (COM(2016)0475 [44] - C8-0313/2016 - 2016/2195(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE, TRAN

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Skupno podjetje - aeronavtika in okolje (CLEAN SKY) (COM(2016)0475 [45] - C8-0314/2016 - 2016/2196(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ENVI, ITRE, TRAN

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije - Proračunsko leto 2015 - Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (COM(2016)0475 [46] - C8-0315/2016 - 2016/2197(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE, REGI

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije - Proračunsko leto 2015 - Pobuda za inovativna zdravila (IMI) (COM(2016)0475 [47] - C8-0316/2016 - 2016/2198(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ENVI, ITRE

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (GCV) (COM(2016)0475 [48] - C8-0317/2016 - 2016/2199(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Skupno podjetje Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2016)0475 [49] - C8-0318/2016 - 2016/2200(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE, TRAN

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2015 - Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj (skupno podjetje ECSEL) (COM(2016)0475 [50] - C8-0319/2016 - 2016/2201(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču - Zaključni račun Evropskega razvojnega sklada za leto 2015 (COM(2016)0485 - C8-0326/2016 - 2016/2202(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2015: uspešnost, finančno upravljanje in nadzor (COM(2016)0475 [52] - C8-0335/2016 - 2016/2206(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Posebna poročila Računskega sodišča o razrešnici Komisiji za leto 2015 (COM(2016)0475 [53] - C8-0338/2016 – 2016/2208(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

2) od odborov, priporočilo

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, v imenu Evropske unije (12256/2016 - C8-0401/2016 - 2016/0184(NLE)) - Odbor ENVI - Poročevalec: Giovanni La Via (A8-0280/2016)


4. Brezplačna pravna pomoč za osumljene in obdolžene osebe v kazenskem postopku ter za zahtevane osebe v postopku na podlagi evropskega naloga za prijetje ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o začasni brezplačni pravni pomoči za osumljene ali obdolžene osebe, ki jim je bila odvzeta prostost, ter osebe v postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje [COM(2013)0824 - C7-0429/2013 - 2013/0409(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Dennis de Jong (A8-0165/2015)

Dennis de Jong je predstavil poročilo.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Elissavet Vozemberg-Vrionidi v imenu skupine PPE, Birgit Sippel v imenu skupine S&D, ki je zavrnila vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Jiří Pospíšil, Helga Stevens v imenu skupine ECR, Louis Michel v imenu skupine ALDE, Kostas Chrysogonos v imenu skupine GUE/NGL, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Kazimierz Michał Ujazdowski, Laura Ferrara v imenu skupine EFDD, Gilles Lebreton v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Tomáš Zdechovský, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jiří Pospíšil, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Gerard Batten, Milan Zver, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Beatrix von Storch, Monika Flašíková Beňová, Ruža Tomašić, Diane James in Andrejs Mamikins.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Notis Marias in Nicola Caputo.

Govorila sta Věra Jourová in Dennis de Jong.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.6 zapisnika z dne 4.10.2016.


5. Trgovina z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo ravnanje ali kaznovanje ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje [COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

Razprava je potekala dne 26. oktobra 2015 (točka 14 zapisnika z dne 26.10.2015).
Glasovanje o predlogu zakonodajne resolucije je bilo predloženo na zasedanju dne 27. oktobra 2015 (točka 5.9 zapisnika z dne 27.10.2015).

Marietje Schaake je predstavila poročilo.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Govorili so Barbara Lochbihler (pripravljavka mnenja odbora AFET), Santiago Fisas Ayxelà v imenu skupine PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Eleonora Forenza v imenu skupine GUE/NGL, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, Tiziana Beghin v imenu skupine EFDD, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, in Daniel Caspary.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so David Martin, Helmut Scholz, Janusz Korwin-Mikke, Seán Kelly, Bernd Lange, Patrick Le Hyaric, Daniel Buda, Alessia Maria Mosca, Javier Couso Permuy, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Pedro Silva Pereira, Josu Juaristi Abaunz, Jude Kirton-Darling in Ana Gomes.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Notis Marias in Maria Grapini.

Govorili sta Cecilia Malmström in Marietje Schaake.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.7 zapisnika z dne 4.10.2016.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 11.00, se je nadaljevala ob 12.05.)


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

6. Slavnostna seja - nagovor generalnega sekretarja Organizacije združenih narodov Ban Ki Muna o sklenitvi Pariškega sporazuma

Parlament se je od 12.05 do 12.20 sestal na slavnostni seji zaradi nagovora generalnega sekretarja Organizacije združenih narodov Ban Ki Muna o sklenitvi Pariškega sporazuma.

Pred nagovorom je predsednik podal kratko izjavo o zgodovinskem trenutku, ki ga pomeni ratifikacija tega sporazuma s strani Evropske unije.


7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Sklep Sveta o sklenitvi Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, v imenu Evropske unije ***

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, v imenu Evropske unije [12256/2016 - C8-0401/2016 - 2016/0184(NLE)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Giovanni La Via (A8-0280/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

Govori

- Manfred Weber v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Morten Messerschmidt v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD, Marcel de Graaff v imenu skupine ENF, in Zoltán Balczó samostojni poslanec;

- Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) in Ivan KorčokIvan Korčok (predsedujoči Svetu);

- Giovanni La Via (poročevalec).

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0363)

Parlament je odobril sklenitev Pariškega sporazuma.

Predsednik je podpisal spremno pismo Svetu ob prisotnosti generalnega sekretarja Organizacije združenih narodov Ban Ki Muna, francoske ministrice za okolje ter predsednice COP21 Ségolène Royal, predsednika Komisije Jean-Clauda Junckerja, predsedujočega Svetu Ivana Korčoka, podpredsednika Komisije za energetsko unijo Maroša Šefčoviča, evropskega komisarja za podnebne ukrepe in energijo Miguela Ariasa Cañeteja ter poročevalca in predsednika odbora ENVI Giovannija la Vie.

PREDSEDSTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsednica


7.2. Zahteva za odvzem imunitete Jorgosu Gramatikakisu (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Jorgosu Gramatikakisu [2016/2084(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: António Marinho e Pinto (A8-0279/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0364)

Govori

Ana Gomes, pred glasovanjem.


7.3. Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotavljanje pomoči Grčiji po potresu, ki je prizadel Jonske otoke novembra 2015 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije [COM(2016)0462 - C8-0283/2016 - 2016/2165(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Georgios Kyrtsos (A8-0270/2016)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0365)


7.4. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2016/001 FI/Microsoft (glasovanje)

Poročilo o o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Finska – EGF/2016/001 FI/Microsoft) [COM(2016)0490 - C8-0348/2016 - 2016/2211(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0273/2016)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0366)


7.5. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2016/002 SE/Ericsson (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Švedska – EGF/2016 SE/002/Ericsson) [COM(2016)0554 - C8-0355/2016 - 2016/2214(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Esteban González Pons (A8-0272/2016)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0367)


7.6. Brezplačna pravna pomoč za osumljene in obdolžene osebe v kazenskem postopku ter za zahtevane osebe v postopku na podlagi evropskega naloga za prijetje ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o začasni brezplačni pravni pomoči za osumljene ali obdolžene osebe, ki jim je bila odvzeta prostost, ter osebe v postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje [COM(2013)0824 - C7-0429/2013 - 2013/0409(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Dennis de Jong (A8-0165/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0368)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0368)


7.7. Trgovina z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo ravnanje ali kaznovanje ***I (končno glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje [COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

Razprava je potekala 26. oktobra 2015 (točka 14 zapisnika z dne 26.10.2015).

Glasovanje je bilo preloženo na seji dne 27. oktobra 2015 (točka 5.9 zapisnika z dne 27.10.2015).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0369)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0369)


7.8. Sporazum med Europolom in Kitajsko o strateškem sodelovanju * (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o strateškem sodelovanju med Ministrstvom za javno varnost Ljudske republike Kitajske in Evropskim policijskim uradom (Europol) s strani Europola [08364/2016 - C8-0217/2016 - 2016/0808(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Claude Moraes (A8-0265/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

OSNUTEK SVETA

Odobreno (P8_TA(2016)0370)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0370)


7.9. Prihodnost odnosov AKP-EU po letu 2020 (glasovanje)

Poročilo o prihodnosti odnosov AKP-EU po letu 2020 [2016/2053(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Norbert Neuser (A8-0263/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0371)


8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Dennis de Jong - A8-0165/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Anna Záborská in Jonathan Arnott

Poročilo: Marietje Schaake - A8-0267/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Stanislav Polčák in Jonathan Arnott

Poročilo: Norbert Neuser - A8-0263/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Anna Záborská, Jean-Luc Mélenchon in Jonathan Arnott.


9. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.25, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

10. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Govoril je Antanas Guoga, ki je nasprotoval zahtevi skupine ALDE za imenovanje Catherine Bearder v odbor IMCO namesto njega (glej točko "Sestava odborov in delegacij") (točka 8 zapisnika z dne 3.10.2016). Predsedujoča je to vzela na znanje.

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


11. Makroekonomske razmere v Grčiji, strukturne reforme in njihov učinek ter obeti za prihodnja pogajanja v okviru Programa (razprava)

Izjava Komisije: Makroekonomske razmere v Grčiji, strukturne reforme in njihov učinek ter obeti za prihodnja pogajanja v okviru Programa (2016/2883(RSP))

Pierre Moscovici (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Burkhard Balz v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Peter van Dalen, Roberto Gualtieri v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lefteris Christoforou, Notis Marias v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Jean Arthuis v imenu skupine ALDE, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Manolis Kefalogiannis, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, Laura Agea v imenu skupine EFDD, Gerolf Annemans v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Pablo Zalba Bidegain, Pervenche Berès, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tim Aker, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Stelios Kouloglou, Fabio De Masi, Ernest Urtasun, Steven Woolfe, Auke Zijlstra, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Georgios Epitideios, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Udo Bullmann, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nils Torvalds, Nikolaos Chountis, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marco Valli, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, Zoltán Balczó, Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Zbigniew Kuźmiuk, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Richard Howitt, Enrique Calvet Chambon, Sofia Sakorafa, Petr Mach, Barbara Kappel, Luděk Niedermayer, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Isabelle Thomas, Richard Sulík, Alexander Graf Lambsdorff in Bernard Monot.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Govorili so Maria Spyraki, Miltiadis Kyrkos, Pascal Arimont, Agnes Jongerius, Dariusz Rosati, Paul Tang, Markus Ferber, ki je zavrnil vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Sven Giegold, Jonás Fernández, Angelika Niebler in Eva Kaili.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Nikos Androulakis, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Lampros Fountoulis, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Costas Mavrides, o poteku seje (predsedujoča je zadevo pojasnila), Georgios Epitideios, Manolis Kefalogiannis, Costas Mavrides in Stanislav Polčák.

Govoril je Pierre Moscovici.

Razprava se je zaključila.


12. Preprečevanje konflikta interesov pri nekdanjih in sedanjih komisarjih - Bahamski dokumenti (razprava)

Izjava Komisije: Preprečevanje konflikta interesov pri nekdanjih in sedanjih komisarjih (2016/2893(RSP))

Izjava Komisije: Bahamski dokumenti (2016/2914(RSP))

Pierre Moscovici (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Tadeusz Zwiefka v imenu skupine PPE, Peter Simon v imenu skupine S&D, Bernd Lucke v imenu skupine ECR, Jean-Marie Cavada v imenu skupine ALDE, Dennis de Jong v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Marco Valli v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Dariusz Rosati, Evelyn Regner, Zdzisław Krasnodębski, Petr Ježek, Fabio De Masi, Pascal Durand, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Rosa Estaràs Ferragut, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Michael Theurer in Marisa Matias.

PREDSEDSTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsednica

Govorili so Josep-Maria Terricabras, Isabella Adinolfi, Werner Langen, Tanja Fajon, Kazimierz Michał Ujazdowski, João Ferreira, Molly Scott Cato, Olaf Stuger, Ingeborg Gräßle, Jeppe Kofod, Monica Macovei, Matt Carthy, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Victor Negrescu, Ernest Urtasun, Stanislav Polčák, Hugues Bayet, Max Andersson, Burkhard Balz, Virginie Rozière, Ana Gomes, Sergio Gaetano Cofferati in Paul Tang.

Po postopku "catch the eye" so govorili Julie Ward, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Kateřina Konečná in Igor Šoltes.

Govoril je Pierre Moscovici.

Razprava se je zaključila.


13. Popravki (člen 231 Poslovnika)

Popravki P7_TA(2014)0273(COR01) in P7_TA(2013)0115(COR03) so bili objavljeni med včerajšnjo plenarno sejo (točka 9 zapisnika z dne 3.10.2016).

Ker nobena politična skupina oziroma najmanj štirideset poslancev ni zahtevalo glasovanja o popravkih (člen 231(4) Poslovnika), se ti štejejo za sprejete.


14. Razmere v Calaisu (razprava)

Izjava Komisije: Razmere v Calaisu (2016/2897(RSP))

Dimitris Avramopoulos (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Wim van de Camp v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Peter van Dalen v imenu skupine ECR, Nathalie Griesbeck v imenu skupine ALDE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, Mike Hookem v imenu skupine EFDD, Steeve Briois v imenu skupine ENF, Udo Voigt samostojni poslanec, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Malin Björk, Eva Joly, Bill Etheridge, Mylène Troszczynski in Lampros Fountoulis.

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

Govorili so Massimiliano Salini, Ana Gomes, Richard Ashworth, Dominique Riquet, Barbara Spinelli, Jérôme Lavrilleux, Cécile Kashetu Kyenge, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Tomáš Zdechovský, Sylvie Guillaume, Inés Ayala Sender, Agnes Jongerius in Gilles Pargneaux.

Po postopku "catch the eye" so govorili Krzysztof Hetman, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Marek Jurek, Ilhan Kyuchyuk, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg in Eleftherios Synadinos.

Govorila je Violeta Bulc (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.


15. Vozovnica Interrail za Evropo za 18. rojstni dan (razprava)

Izjava Komisije: Vozovnica Interrail za Evropo za 18. rojstni dan (2016/2917(RSP))

Violeta Bulc (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Luigi Morgano v imenu skupine S&D, Kosma Złotowski v imenu skupine ECR, Alexander Graf Lambsdorff v imenu skupine ALDE, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Daniela Aiuto v imenu skupine EFDD, Wim van de Camp, Jutta Steinruck, Vicky Ford, Raymond Finch, José Manuel Fernandes, Ismail Ertug, Anneleen Van Bossuyt, Sabine Verheyen, István Ujhelyi, Arne Gericke, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Marian-Jean Marinescu in Eva Paunova.

Po postopku "catch the eye" so govorili Tom Vandenkendelaere, Silvia Costa, Notis Marias in Kateřina Konečná.

Govorila je Violeta Bulc.

PREDSEDSTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredsednik

Razprava se je zaključila.

Govoril je Seán Kelly o poteku razprave.


16. Prihodnost telekomunikacij, poštene uporabe in notranjih klicev v EU (razprava)

Izjava Komisije: Prihodnost telekomunikacij, poštene uporabe in notranjih klicev v EU (2016/2915(RSP))

Andrus Ansip (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Viviane Reding v imenu skupine PPE, Patrizia Toia v imenu skupine S&D, Evžen Tošenovský v imenu skupine ECR, Jens Rohde v imenu skupine ALDE, João Ferreira v imenu skupine GUE/NGL, Michel Reimon v imenu skupine Verts/ALE, Margot Parker v imenu skupine EFDD, Krišjānis Kariņš, Miapetra Kumpula-Natri, Jens Rohde, o poteku razprave (predsedujoči je podal pojasnila), Kaja Kallas, Cornelia Ernst, Jerzy Buzek, Dan Nica, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Francesc Gambús, Anne Sander, Carlos Zorrinho in Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Po postopku "catch the eye" so govorili Lefteris Christoforou, Olga Sehnalová in Notis Marias.

Govoril je Andrus Ansip.

Razprava se je zaključila.


17. Evropsko javno tožilstvo in Eurojust (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0000092/2016), ki ga je postavil Claude Moraes v imenu odbora LIBE Svetu: Evropsko javno tožilstvo in Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0715/2016)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0000093/2016), ki ga je postavil Claude Moraes v imenu odbora LIBE Komisiji: Evropsko javno tožilstvo in Eurojust (2016/2750(RSP)) (B8-0716/2016)

Axel Voss (namesto spraševalca in v imenu skupine PPE) je predstavil vprašanji.

Ivan Korčok in Věra Jourová (članica Komisije) sta odgovorila na vprašanji.

Govorili so Sylvia-Yvonne Kaufmann v imenu skupine S&D, Helga Stevens v imenu skupine ECR, Nathalie Griesbeck v imenu skupine ALDE, Jan Philipp Albrecht v imenu skupine Verts/ALE, Gerard Batten v imenu skupine EFDD, Gilles Lebreton v imenu skupine ENF, Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar, Kazimierz Michał Ujazdowski, Roberta Metsola, Inés Ayala Sender, Carlos Coelho in Caterina Chinnici.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Csaba Sógor in Notis Marias.

Govorila sta Věra Jourová in Ivan Korčok.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Barbara Matera, Axel Voss, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Ingeborg Gräßle, Tomáš Zdechovský, Julia Pitera, Emil Radev, Barbara Kudrycka, Rachida Dati, Romana Tomc, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Therese Comodini Cachia, Traian Ungureanu in Milan Zver v imenu skupine PPE; Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar in Birgit Sippel v imenu skupine S&D; Louis Michel in Nathalie Griesbeck v imenu skupine ALDE; Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Benedek Jávor, Bart Staes in Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE; Monica Macovei in Laura Ferrara, o Evropskem javnem tožilstvu in Eurojustu (2016/2750(RSP)) (B8-1054/2016).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.5 zapisnika z dne 5.10.2016.


18. Mednarodni standardi računovodskega poročanja: IFRS 9 (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000115/2016), ki ga je postavil Roberto Gualtieri v imenu odbora ECON Komisiji: Mednarodni standardi računovodskega poročanja: MSRP 9 (2016/2898(RSP)) (B8-0721/2016)

Pablo Zalba Bidegain (namesto spraševalca) je predstavil vprašanje.

Věra Jourová (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Theodor Dumitru Stolojan v imenu skupine PPE, Pervenche Berès v imenu skupine S&D, in Seán Kelly.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias.

Govorila je Věra Jourová.

Predlog resolucije, ki je bil vložen v skladu s členom 128(5) Poslovnika, bo objavljen naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.4 zapisnika z dne 6.10.2016.


19. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 589.867/OJME).


20. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.20.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Bilbao Barandica, Bours, Crowley, D'Ornano, González Peñas, Händel, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Rochefort, Sommer, Wałęsa

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov