Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 5. oktober 2016 - Strasbourg

5. Priprava zasedanja Evropskega sveta (20. in 21. oktober 2016) (razprava)
CRE

Izjavi Sveta in Komisije: Priprava zasedanja Evropskega sveta (20. in 21. oktober 2016) (2016/2771(RSP))

Ivan Korčok (predsedujoči Svetu) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Syed Kamall v imenu skupine ECR (predsednik je čestital Timothyju Kirkhopu za imenovanje v zgornji dom in se mu je zahvalil v imenu vseh poslancev za opravljeno delo med mandatom v Evropskem parlamentu), Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, David Borrelli v imenu skupine EFDD, Marine Le Pen v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Herbert Reul in Enrique Guerrero Salom.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

Govorili so Ryszard Czarnecki, Sophia in 't Veld, Eleonora Forenza, Reinhard Bütikofer, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Richard Sulík, Rolandas Paksas, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liisa Jaakonsaari, Marcel de Graaff, Krisztina Morvai, Janusz Lewandowski, Maria João Rodrigues, Ulrike Trebesius, Pavel Telička, Marina Albiol Guzmán, Jordi Sebastià, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, Sotirios Zarianopoulos, Alain Lamassoure, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gilles Lebreton, Tanja Fajon, Branislav Škripek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Kristina Winberg, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gunnar Hökmark, Marcus Pretzell, Esteban González Pons, Knut Fleckenstein, Evžen Tošenovský, Charles Goerens, Miguel Urbán Crespo, Tim Aker, Gerolf Annemans, Elisabetta Gardini, Pervenche Berès, Helga Stevens, Urmas Paet, György Schöpflin, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jean-Luc Mélenchon, Josef Weidenholzer, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Othmar Karas, Sergio Gutiérrez Prieto, Gunnar Hökmark, Birgit Sippel, Dubravka Šuica, Kati Piri, Elmar Brok, Evelyn Regner, Ana Gomes, Monika Flašíková Beňová in Miriam Dalli.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Laima Liucija Andrikienė, Silvia Costa, Kostas Chrysogonos, Stanislav Polčák, Costas Mavrides in Maria Grapini.

PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

Govorila sta Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) in Ivan Korčok.

Razprava se je zaključila.

°
° ° °

Govoril je Cristian Dan Preda, ki je nasprotoval aretaciji ukrajinskega novinarja Romana Suščenka v Moskvi.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov