Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 5 oktober 2016 - Strasbourg

7. Avslutande av förfarande för upphävande av immunitet

JURI-utskottet, ansvarigt utskott i ärendet, hade informerat talmannen om följande: Inget nytt förfarande behövde genomföras, eftersom det senaste ärendet om upphävande av Hermann Winklers immunitet (punkt 7 i protokollet av den 12.9.2016) rörde samma händelser som hade legat till grund för ett tidigare upphävande av hans immunitet. Förfarandet avslutades därmed.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy