Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2891(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-1051/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/10/2016 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0377

Протокол
Сряда, 5 октомври 2016 г. - Страсбург

8.6. Необходимост от европейска политика на реиндустриализация в контекста на неотдавнашните случаи с Alstom и Caterpillar (гласуване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Необходимост от европейска политика на реиндустриализация в контекста на неотдавнашните случаи с Alstom и Caterpillar (2016/2891(RSP))

Разискването се състоя на 14 септември 2016 г. (точка 13 от протокола от 14.9.2016 г).

Предложенията за резолюции са обявени на 5 октомври 2016 (точка 4 от протокола от 5.10.2016 г).

Предложения за резолюция B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016 и B8-1058/2016 (2016/2891(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-1051/2016

(за замяна на B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016 и B8-1058/2016):

внесени от следните членове на ЕП:

—   David Casa, Seán Kelly, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Claude Rolin и Anne Sander, от името на групата PPE;

—   Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt и Martina Werner, от името на групата S&D;

—   Zdzisław Krasnodębski, James Nicholson и Helga Stevens, от името на групата ECR;

—   Gérard Deprez, Marielle de Sarnez и Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE;

—   Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall и Bart Staes, от името на групата Verts/ALE.

Приема се (P8_TA(2016)0377)

(Предложенията за резолюции B8-1053/2016 и B8-1057/2016 отпадат.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Правна информация - Политика за поверителност