Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2891(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-1051/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 05/10/2016 - 8.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0377

Protokoll
Kolmapäev, 5. oktoober 2016 - Strasbourg

8.6. Vajadus Euroopa taasindustrialiseerimise poliitika järele hiljutiste Caterpillari ja Alstomi juhtumite valguses (hääletus)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Vajadus Euroopa taasindustrialiseerimise poliitika järele hiljutiste Caterpillari ja Alstomi juhtumite valguses (2016/2891(RSP))

Arutelu toimus 14. septembril 2016 (14.9.2016 protokollipunkt 13).

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks: 5. oktoober 2016 (5.10.2016 protokollipunkt 4).

Resolutsiooni ettepanekud B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016 ja B8-1058/2016 (2016/2891(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-1051/2016

(asendades B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016 ja B8-1058/2016):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   David Casa, Seán Kelly, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Claude Rolin ja Anne Sander fraktsiooni PPE nimel;

—   Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt ja Martina Werner fraktsiooni S&D nimel;

—   Zdzisław Krasnodębski, James Nicholson ja Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel;

—   Gérard Deprez, Marielle de Sarnez ja Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel;

—   Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall ja Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0377)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-1053/2016 ja B8-1057/2016 muutusid kehtetuks.)

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Õigusteave - Privaatsuspoliitika