Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2891(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-1051/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 05/10/2016 - 8.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0377

Protokół
Środa, 5 października 2016 r. - Strasburg

8.6. Potrzeba europejskiej polityki reindustrializacji w świetle niedawnych spraw Caterpillar i Alstom (głosowanie)

Oświadczenia Rady i Komisji: Potrzeba europejskiej polityki reindustrializacji w świetle niedawnych spraw Caterpillar i Alstom (2016/2891(RSP))

Debata odbyła się dnia 14 września 2016 r. (pkt 13 protokołu z dnia 14.9.2016).

Projekty rezolucji ogłoszone dnia 5 października 2016 r. (pkt 4 protokołu z dnia 5.10.2016).

Projekty rezolucji B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016 i B8-1058/2016 (2016/2891(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-1051/2016

(zastępujący B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016 i B8-1058/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   David Casa, Seán Kelly, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Claude Rolin i Anne Sander, w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt i Martina Werner, w imieniu grupy S&D;

—   Zdzisław Krasnodębski, James Nicholson i Helga Stevens, w imieniu grupy ECR;

—   Gérard Deprez, Marielle de Sarnez i Nathalie Griesbeck, w imieniu grupy politycznej ALDE;

—   Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall i Bart Staes, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2016)0377)

(Projekty rezolucji B8-1053/2016 i B8-1057/2016 stały się bezprzedmiotowe.)

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności