Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2891(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-1051/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/10/2016 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0377

Zápisnica
Streda, 5. októbra 2016 - Štrasburg

8.6. Potreba európskej politiky reindustrializácie v súvislosti s nedávnymi prípadmi Caterpillar a Alstom (hlasovanie)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Potreba európskej politiky reindustrializácie v súvislosti s nedávnymi prípadmi Caterpillar a Alstom (2016/2891(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 14. septembra 2016 (bod 13 zápisnice zo dňa 14.9.2016).

Návrhy uznesení boli oznámené dňa 5. októbra 2016 (bod 4 zápisnice zo dňa 5.10.2016).

Návrhy uznesenia B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016 a B8-1058/2016 (2016/2891(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-1051/2016

(nahrádzajúci B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016 a B8-1058/2016):

podaný týmito poslancami:

—   David Casa, Seán Kelly, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Claude Rolin a Anne Sander v mene skupiny PPE;

—   Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt a Martina Werner v mene skupiny S&D;

—   Zdzisław Krasnodębski, James Nicholson a Helga Stevens v mene skupiny ECR;

—   Gérard Deprez, Marielle de Sarnez a Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE;

—   Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall a Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2016)0377)

(Návrhy uznesenia B8-1053/2016 a B8-1057/2016 sa stali bezpredmetnými.)

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia