Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2891(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-1051/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 05/10/2016 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0377

Protokoll
Onsdagen den 5 oktober 2016 - Strasbourg

8.6. Behovet av en europeisk återindustrialiseringspolitik mot bakgrund av fallen med Caterpillar och Alstom (omröstning)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Behovet av en europeisk återindustrialiseringspolitik mot bakgrund av fallen med Caterpillar och Alstom (2016/2891(RSP))

Debatten hade ägt rum den 14 september 2016 (punkt 13 i protokollet av den 14.9.2016).

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 5 oktober 2016 (punkt 4 i protokollet av den 5.10.2016).

Resolutionsförslag B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016 och B8-1058/2016 (2016/2891(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-1051/2016

(ersätter B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016 och B8-1058/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   David Casa, Seán Kelly, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Claude Rolin och Anne Sander, för PPE-gruppen;

—   Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt och Martina Werner, för S&D-gruppen;

—   Zdzisław Krasnodębski, James Nicholson och Helga Stevens, för ECR-gruppen;

—   Gérard Deprez, Marielle de Sarnez och Nathalie Griesbeck, för ALDE-gruppen;

—   Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall och Bart Staes, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0377)

(Resolutionsförslagen B8-1053/2016 och B8-1057/2016 bortföll.)

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy