Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 5. oktober 2016 - Strasbourg

8. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

°
° ° °

Indlæg af James Carver.


8.1. Perus tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

8.2. Kasakhstans tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

8.3. Koreas tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

8.4. Globale mål for ernæring og fødevaresikkerhed i verden og EU's forpligtelser i forbindelse hermed (afstemning)

8.5. Europæisk anklagemyndighed og Eurojust (afstemning)

8.6. Behov for en europæisk genindustrialiseringspolitik i lyset af de nylige tilfælde med Caterpillar og Alstom (afstemning)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik