Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 5. oktober 2016 - Strasbourg

8. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.

°
° ° °

Govoril je James Carver.


8.1. Pristop Peruja k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu Republiki Avstriji in Romuniji, da v interesu Evropske unije sprejmeta pristop Peruja k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok [COM(2016)0367 - C8-0234/2016 - 2016/0168(NLE)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Angel Dzhambazki (A8-0267/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0372)


8.2. Pristop Kazahstana k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu nekaterim državam članicam, da v interesu Evropske unije sprejmejo pristop Kazahstana k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok [COM(2016)0368 - C8-0232/2016 - 2016/0169(NLE)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Angel Dzhambazki (A8-0268/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0373)


8.3. Pristop Republike Koreje k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu nekaterim državam članicam, da v interesu Evropske unije sprejmejo pristop Republike Koreje k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok [COM(2016)0372 - C8-0233/2016 - 2016/0173(NLE)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Angel Dzhambazki (A8-0266/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0374)


8.4. Svetovni cilji in zaveze EU o zanesljivi preskrbi s hrano in prehranski varnosti v svetu (glasovanje)

Predlog resolucije B8-1042/2016 (2016/2705(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0375)


8.5. Evropsko javno tožilstvo in Eurojust (glasovanje)

Predlog resolucije B8-1054/2016 (2016/2750(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0376)


8.6. Potreba po evropski politiki za ponovno industrializacijo glede na nedavna primera Caterpillar in Alstom (glasovanje)

Izjavi Sveta in Komisije: Potreba po evropski politiki za ponovno industrializacijo glede na nedavna primera Caterpillar in Alstom (2016/2891(RSP))

Razprava je potekala dne 14. septembra 2016 (točka 13 zapisnika z dne 14.9.2016).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 5. oktobra 2016 (točka 4 zapisnika z dne 5.10.2016).

predlogi resolucij B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016 in B8-1058/2016 (2016/2891(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-1051/2016

(ki nadomešča B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016 in B8-1058/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   David Casa, Seán Kelly, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Claude Rolin in Anne Sander v imenu skupine PPE;

—   Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt in Martina Werner v imenu skupine S&D;

—   Zdzisław Krasnodębski, James Nicholson in Helga Stevens v imenu skupine ECR;

—   Gérard Deprez, Marielle de Sarnez in Nathalie Griesbeck v imenu skupine ALDE;

—   Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall in Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2016)0377)

(Predloga resolucij B8-1053/2016 in B8-1057/2016 sta brezpredmetna.)

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov