Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 5 oktober 2016 - Strasbourg

8. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.

°
° ° °

Talare: James Carver.


8.1. Perus anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

8.2. Kazakstans anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

8.3. Koreas anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

8.4. Globala mål och EU:s åtaganden om nutrition och en tryggad livsmedelsförsörjning (omröstning)

8.5. Europeiska åklagarmyndigheten och Eurojust (omröstning)

8.6. Behovet av en europeisk återindustrialiseringspolitik mot bakgrund av fallen med Caterpillar och Alstom (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy