Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 5. oktober 2016 - Strasbourg

9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Globale mål for ernæring og fødevaresikkerhed i verden og EU's forpligtelser i forbindelse hermed - (2016/2705(RSP)) - B8-1042/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Seán Kelly og Stanislav Polčák

Europæisk anklagemyndighed og Eurojust - (2016/2750(RSP)) - B8-1054/2016
Krisztina Morvai, Seán Kelly, Monica Macovei og Stanislav Polčák

Behov for en europæisk genindustrialiseringspolitik i lyset af de nylige tilfælde med Caterpillar og Alstom - (2016/2891(RSP)) - B8-1051/2016
Jude Kirton-Darling, Xabier Benito Ziluaga, Krisztina Morvai, Ángela Vallina, Csaba Sógor, Seán Kelly, Rosa D'Amato, Monica Macovei, Jean-Luc Mélenchon og Janusz Korwin-Mikke.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik