Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 5 oktober 2016 - Strasbourg

9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Globala mål och EU:s åtaganden om nutrition och en tryggad livsmedelsförsörjning - (2016/2705(RSP)) - B8-1042/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Seán Kelly och Stanislav Polčák

Europeiska åklagarmyndigheten och Eurojust - (2016/2750(RSP)) - B8-1054/2016
Krisztina Morvai, Seán Kelly, Monica Macovei och Stanislav Polčák

Behovet av en europeisk återindustrialiseringspolitik mot bakgrund av fallen med Caterpillar och Alstom - (2016/2891(RSP)) - B8-1051/2016
Jude Kirton-Darling, Xabier Benito Ziluaga, Krisztina Morvai, Ángela Vallina, Csaba Sógor, Seán Kelly, Rosa D'Amato, Monica Macovei, Jean-Luc Mélenchon och Janusz Korwin-Mikke.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy