Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 5. oktober 2016 - Strasbourg

(Mødet udsat kl. 13.05 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

11. Godkendelse af protokollen fra foregående møde
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Indlæg af Algirdas Saudargas, der vendte tilbage til indsigelsen dagen forinden af Antanas Guoga vedrørende punkt 8 ("Udvalgenes og delegationernes sammensætning") i protokollen fra den 3. oktober 2016 (jf. punkt 10 i protokollen af 4.10.2016) og krævede, at denne indsigelse blev taget til efterretning (formanden var enig deri og oplyste, at protokollen ville blive vedtaget under hensyntagen til indsigelsen).

Protokollen fra det foregående møde godkendtes under hensyntagen til denne indsigelse.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik