Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 5. lokakuuta 2016 - Strasbourg

(Istunto keskeytettiin klo 13.05 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
Sanatarkat istuntoselostukset

Algirdas Saudargas käytti puheenvuoron, jossa hän palasi Antanas Guogan eilen esittämään vastalauseeseen, joka koski 3. lokakuuta 2016 pidetyn istunnon pöytäkirjan kohtaa 8 ("Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano") (ks. istunnon pöytäkirja 4.10.2016, kohta 10), ja pyysi kirjaamaan tämän vastalauseen pöytäkirjaan (puhemies oli myöntyväinen ja täsmensi, että tämä otetaan huomioon hyväksytyssä pöytäkirjassa).

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin esitetty vastalause huomioon ottaen.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö