Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 5 oktober 2016 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 13.05 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

11. Justering av protokollet från föregående sammanträde
Fullständigt förhandlingsreferat

Talare: Algirdas Saudargas återkom till Antanas Guogas invändning föregående dag angående punkt 8 ("Utskottens och delegationernas sammansättning") i protokollet av den 3 oktober 2016 (se punkt 10 i protokollet av den 4.10.2016) och begärde att denna invändning skulle tas till protokollet (talmannen godkände detta och meddelade att protokollet skulle antas med beaktande av detta).

Protokollet från föregående sammanträde justerades, med beaktande av denna invändning.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy