Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 5. oktober 2016 - Strasbourg

12. Situationen i Syrien (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Syrien (2016/2894(RSP))

Ivan Korčok (formand for Rådet) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Franz Obermayr, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Georgios Epitideios, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jacek Saryusz-Wolski, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Elmar Brok, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Victor Boştinaru, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Afzal Khan, Miguel Urbán Crespo, Barbara Lochbihler, David Coburn, Marie-Christine Arnautu, der nægtede at besvare et blåt kort-spørgsmål fra Cristian Dan Preda, Udo Voigt, Francisco José Millán Mon, Elena Valenciano og Ryszard Czarnecki.

(Fortsættelse af forhandlingen: se punkt 14 i protokollen af 5.10.2016)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik