Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. október 5., Szerda - Strasbourg

12. A szíriai helyzet (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A szíriai helyzet (2016/2894(RSP))

Ivan Korčok (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Franz Obermayr, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Georgios Epitideios, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jacek Saryusz-Wolski, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Elmar Brok, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Victor Boştinaru, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Afzal Khan, Miguel Urbán Crespo, Barbara Lochbihler, David Coburn, Marie-Christine Arnautu, aki nem hajlandó válaszolni az alábbi képviselő kékkártyás kérdésére: Cristian Dan Preda, Udo Voigt, Francisco José Millán Mon, Elena Valenciano és Ryszard Czarnecki.

(A vita folytatását lásd: 2016.10.5-i jegyzőkönyv, 14. pont )

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat