Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. spalio 5 d. - Strasbūras

12. Padėtis Sirijoje (diskusijos)
Stenograma

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Sirijoje (2016/2894(RSP))

Ivan Korčok (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Franz Obermayr), Gianni Pittella S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Georgios Epitideios), Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marek Jurek), Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jacek Saryusz-Wolski), Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos, nepriklausomas Parlamento narys, Elmar Brok (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liisa Jaakonsaari), Victor Boştinaru (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Charles Tannock), Mark Demesmaeker, Marietje Schaake (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Afzal Khan), Miguel Urbán Crespo, Barbara Lochbihler, David Coburn, Marie-Christine Arnautu (atsisakė atsakyti į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Cristian Dan Preda), Udo Voigt, Francisco José Millán Mon, Elena Valenciano ir Ryszard Czarnecki.

(Diskusijų tęsinys: 2016 10 05 protokolo 14 punktas)

Teisinė informacija - Privatumo politika