Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2016. gada 5. oktobris - Strasbūra

12. Stāvoklis Sīrijā (debates)
CRE

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Sīrijā (2016/2894(RSP)).

Ivan Korčok (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Franz Obermayr, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Georgios Epitideios, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jacek Saryusz-Wolski, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Elmar Brok, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Victor Boştinaru, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Afzal Khan, Miguel Urbán Crespo, Barbara Lochbihler, David Coburn, Marie-Christine Arnautu, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Cristian Dan Preda, Udo Voigt, Francisco José Millán Mon, Elena Valenciano un Ryszard Czarnecki.

(Debašu turpinājums: 5.10.2016. protokola 14. punkts)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika