Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 5. oktober 2016 - Strasbourg

12. Razmere v Siriji (razprava)
CRE

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Siriji (2016/2894(RSP))

Ivan Korčok (predsedujoči Svetu) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Franz Obermayr, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Georgios Epitideios, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jacek Saryusz-Wolski, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Elmar Brok, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liisa Jaakonsaari, Victor Boştinaru, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Afzal Khan, Miguel Urbán Crespo, Barbara Lochbihler, David Coburn, Marie-Christine Arnautu, ki ni želela odgovoriti na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Cristian Dan Preda, Udo Voigt, Francisco José Millán Mon, Elena Valenciano in Ryszard Czarnecki.

(Za nadaljevanje razprave glej: točka 14 zapisnika z dne 5.10.2016)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov