Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 5 oktober 2016 - Strasbourg

12. Situationen i Syrien (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Syrien (2016/2894(RSP))

Ivan Korčok (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Franz Obermayr, Gianni Pittella för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Georgios Epitideios, Charles Tannock för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jacek Saryusz-Wolski, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Elmar Brok, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari, Victor Boştinaru, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Afzal Khan, Miguel Urbán Crespo, Barbara Lochbihler, David Coburn, Marie-Christine Arnautu, som avböjde att besvara en fråga ("blått kort") från Cristian Dan Preda, Udo Voigt, Francisco José Millán Mon, Elena Valenciano och Ryszard Czarnecki.

(Debattens fortsättning: punkt 14 i protokollet av den 5.10.2016)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy