Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2894(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B8-1089/2016

Debatter :

PV 05/10/2016 - 14
CRE 05/10/2016 - 14

Omröstningar :

PV 06/10/2016 - 5.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0382

Protokoll
Onsdagen den 5 oktober 2016 - Strasbourg

14. Situationen i Syrien (fortsättning på debatten)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Syrien (2016/2894(RSP))

(Debattens inledning: punkt 13 i protokollet av den 5.10.2016)

Talare: Pavel Telička, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver, Javier Couso Permuy, James Carver, Franz Obermayr, Zoltán Balczó, David McAllister, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Alexander Graf Lambsdorff, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Arne Gericke, Mike Hookem och Jean-Luc Schaffhauser.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Aymeric Chauprade, Andrey Kovatchev, Gilles Pargneaux, Mirosław Piotrowski, Marielle de Sarnez, Pier Antonio Panzeri, Jan Zahradil, Sandra Kalniete, Arne Lietz, Branislav Škripek, Tunne Kelam, Kati Piri, Bogusław Liberadzki, Afzal Khan, Demetris Papadakis och Jytte Guteland.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Miguel Viegas och Tatjana Ždanoka.

Talare: Ivan Korčok (rådets tjänstgörande ordförande).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, och David Borrelli för EFDD-gruppen om Syrien (2016/2894(RSP)) (B8-1089/2016);

—   Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, om Syrien (2016/2894(RSP)) (B8-1090/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.5 i protokollet av den 6.10.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy