Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 5. oktober 2016 - Strasbourg

15. Den colombianske fredsproces (forhandling)
CRE

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Den colombianske fredsproces (2016/2895(RSP))

Ivan Korčok (formand for Rådet) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Agustín Díaz de Mera García Consuegra for PPE-Gruppen, Ramón Jáuregui Atondo for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Tania González Peñas for GUE/NGL-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Edouard Ferrand for ENF-Gruppen, Thomas Mann, Richard Howitt, Nikolay Barekov, Marina Albiol Guzmán, Ernest Urtasun, Marie-Christine Arnautu, Francisco José Millán Mon, Soraya Post, Josu Juaristi Abaunz, Jordi Sebastià, Laima Liucija Andrikienė, Carlos Zorrinho, Helmut Scholz, Eduard Kukan, Javi López, Alojz Peterle, Boris Zala, David McAllister og Andrey Kovatchev.

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

Indlæg af Tunne Kelam.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Igor Šoltes og João Pimenta Lopes.

Indlæg af Ivan Korčok.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik