Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 5 października 2016 r. - Strasburg

15. Proces pokojowy w Kolumbii (debata)
CRE

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Proces pokojowy w Kolumbii (2016/2895(RSP))

Ivan Korčok (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie w imieniu Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Agustín Díaz de Mera García Consuegra w imieniu grupy PPE, Ramón Jáuregui Atondo w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Tania González Peñas w imieniu grupy GUE/NGL, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, Thomas Mann, Richard Howitt, Nikolay Barekov, Marina Albiol Guzmán, Ernest Urtasun, Marie-Christine Arnautu, Francisco José Millán Mon, Soraya Post, Josu Juaristi Abaunz, Jordi Sebastià, Laima Liucija Andrikienė, Carlos Zorrinho, Helmut Scholz, Eduard Kukan, Javi López, Alojz Peterle, Boris Zala, David McAllister i Andrey Kovatchev.

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Tunne Kelam.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Igor Šoltes i João Pimenta Lopes.

Głos zabrał Ivan Korčok.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności