Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 5 oktober 2016 - Strasbourg

15. Fredsprocessen i Colombia (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Fredsprocessen i Colombia (2016/2895(RSP))

Ivan Korčok (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Agustín Díaz de Mera García Consuegra för PPE-gruppen, Ramón Jáuregui Atondo för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Tania González Peñas för GUE/NGL-gruppen, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Edouard Ferrand för ENF-gruppen, Thomas Mann, Richard Howitt, Nikolay Barekov, Marina Albiol Guzmán, Ernest Urtasun, Marie-Christine Arnautu, Francisco José Millán Mon, Soraya Post, Josu Juaristi Abaunz, Jordi Sebastià, Laima Liucija Andrikienė, Carlos Zorrinho, Helmut Scholz, Eduard Kukan, Javi López, Alojz Peterle, Boris Zala, David McAllister och Andrey Kovatchev.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Talare: Tunne Kelam.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Igor Šoltes och João Pimenta Lopes.

Talare: Ivan Korčok.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy