Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 5. října 2016 - Štrasburk

16. Situace v Demokratické republice Kongo (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Demokratické republice Kongo (2016/2916(RSP))

Ivan Korčok (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Joachim Zeller za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Charles Goerens za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Maria Arena, Hilde Vautmans a Cécile Kashetu Kyenge.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Brunon Wenta, Nicola Caputo a Notis Marias.

Vystoupil Ivan Korčok.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí