Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 5. oktober 2016 - Strasbourg

16. Situationen i Den Demokratiske Republik Congo (forhandling)
CRE

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Den Demokratiske Republik Congo (2016/2916(RSP))

Ivan Korčok (formand for Rådet) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Joachim Zeller for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Charles Goerens for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Maria Arena, Hilde Vautmans og Cécile Kashetu Kyenge.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Brunon Wenta, Nicola Caputo og Notis Marias.

Indlæg af Ivan Korčok.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik