Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 5 października 2016 r. - Strasburg

16. Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga (2016/2916(RSP))

Ivan Korčok (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie w imieniu Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Joachim Zeller, w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano, w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker, w imieniu grupy ECR, Charles Goerens, w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat, w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini, w imieniu grupy Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, w imieniu grupy ENF, Maria Arena, Hilde Vautmans i Cécile Kashetu Kyenge.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Bogdan Brunon Wenta, Nicola Caputo i Notis Marias.

Głos zabrał: Ivan Korčok.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności