Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 5 oktober 2016 - Strasbourg

16. Situationen i Demokratiska republiken Kongo (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Demokratiska republiken Kongo (2016/2916(RSP))

Ivan Korčok (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Joachim Zeller för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Charles Goerens för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Maria Arena, Hilde Vautmans och Cécile Kashetu Kyenge.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Brunon Wenta, Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Ivan Korčok.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy