Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 5. října 2016 - Štrasburk

17. Práva žen v Polsku (rozprava)
CRE

Prohlášení Komise: Práva žen v Polsku (2016/2918(RSP))

Věra Jourová (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Barbara Kudrycka za skupinu PPE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bolesław G. Piecha, Gianni Pittella za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar za skupinu ALDE, Malin Björk za skupinu GUE/NGL, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Beata Gosiewska, Michał Marusik za skupinu ENF, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Hilde Vautmans, Michaela Šojdrová, Iratxe García Pérez, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomasz Piotr Poręba, Arne Gericke, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Cecilia Wikström, Zdzisław Krasnodębski k vystoupení, které učinila Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Zdzisław Krasnodębski.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

Vystoupili: Barbara Spinelli, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Czesław Hoc, Anna Maria Corazza Bildt, Maria Arena, Zdzisław Krasnodębski, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Krzysztof Hetman, Marek Jurek k povolení pokládat otázky zvednutím modré karty (předsedající poskytla upřesnění), Cecilia Wikström, která odmítla otázku, kterou zvednutím modré karty položila Urszula Krupa, Ángela Vallina, která odmítla otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivo Vajgl, Sirpa Pietikäinen, Birgit Sippel, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivo Vajgl, Ryszard Czarnecki, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ernest Urtasun, Beatriz Becerra Basterrechea, Krystyna Łybacka, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Mirosław Piotrowski, Josef Weidenholzer, Pier Antonio Panzeri (předsedají poskytla upřesnění k povolení pokládat otázky zvednutím modré karty), Ryszard Czarnecki k vedení rozpravy (předsedající se zpetala Piera Antonia Panzeriho, zda přijme otázku položenou zvednutím modré karty), Pier Antonio Panzeri, který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položila Jadwiga Wiśniewska, Liliana Rodrigues a Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Danuta Jazłowiecka, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Ernest Urtasun, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a Julie Ward.

Předsedající přivítala návštěvníky z Polska, kteří byli uzaveni na galerii pro hosty.

Vystoupila Věra Jourová.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí