Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 5. oktober 2016 - Strasbourg

17. Kvinders rettigheder i Polen (forhandling)
CRE

Redegørelse ved Kommissionen: Kvinders rettigheder i Polen (2016/2918(RSP))

Věra Jourová (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Barbara Kudrycka for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bolesław G. Piecha, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar for ALDE-Gruppen, Malin Björk for GUE/NGL-Gruppen, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Beata Gosiewska, Michał Marusik for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Janusz Korwin-Mikke, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Hilde Vautmans, Michaela Šojdrová, Iratxe García Pérez, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fraTomasz Piotr Poręba, Arne Gericke, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Cecilia Wikström, Zdzisław Krasnodębski, om indlægget af Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Zdzisław Krasnodębski.

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Talere: Barbara Spinelli, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Czesław Hoc, Anna Maria Corazza Bildt, Maria Arena, Zdzisław Krasnodębski, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Krzysztof Hetman, Marek Jurek om tildelingen af blåt kort-spørgsmål (formanden gav præciserende oplysninger), Cecilia Wikström, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Urszula Krupa, Ángela Vallina, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Ivo Vajgl, Sirpa Pietikäinen, Birgit Sippel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivo Vajgl, Ryszard Czarnecki, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ernest Urtasun, Beatriz Becerra Basterrechea, Krystyna Łybacka, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Mirosław Piotrowski, Josef Weidenholzer, Pier Antonio Panzeri (formanden gav præciserende oplysninger om tildelingen af blåt kort-spørgsmål), Ryszard Czarnecki om afviklingen af forhandlingen (formanden spurgte Pier Antonio Panzeri, om han ville acceptere et blåt kort-spørgsmål), Pier Antonio Panzeri, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Jadwiga Wiśniewska, Liliana Rodrigues og Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Danuta Jazłowiecka, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Ernest Urtasun, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska og Julie Ward.

Formanden hilste tilstedeværelsen af besøgende fra Polen i tilhørerlogen velkommen.

Indlæg af Věra Jourová.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik