Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 5 oktober 2016 - Straatsburg

17. Vrouwenrechten in Polen (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Vrouwenrechten in Polen (2016/2918(RSP))

Věra Jourová (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Barbara Kudrycka, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bolesław G. Piecha, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Beata Gosiewska, Michał Marusik, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Janusz Korwin-Mikke, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Hilde Vautmans, Michaela Šojdrová, Iratxe García Pérez, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag vanTomasz Piotr Poręba, Arne Gericke, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Cecilia Wikström, Zdzisław Krasnodębski, die ingaat op de toespraak van Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Zdzisław Krasnodębski.

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Barbara Spinelli, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Czesław Hoc, Anna Maria Corazza Bildt, Maria Arena, Zdzisław Krasnodębski, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Krzysztof Hetman, Marek Jurek, over de toekenning van "blauwe kaart"-vragen (de Voorzitter geeft uitleg), Cecilia Wikström, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren, Urszula Krupa, Ángela Vallina, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren, Ivo Vajgl, Sirpa Pietikäinen, Birgit Sippel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivo Vajgl, Ryszard Czarnecki, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ernest Urtasun, Beatriz Becerra Basterrechea, Krystyna Łybacka, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Mirosław Piotrowski, Josef Weidenholzer, Pier Antonio Panzeri (de Voorzitter geeft uitleg over de toekenning van "blauwe kaart"-vragen), Ryszard Czarnecki, over het verloop van het debat (de Voorzitter vraagt Pier Antonio Panzeri of hij een “blauwe kaart”-vraag accepteert), Pier Antonio Panzeri, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren, Jadwiga Wiśniewska, Liliana Rodrigues en Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Danuta Jazłowiecka, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Ernest Urtasun, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska en Julie Ward.

De Voorzitter heet de bezoekers uit Polen op de tribune welkom.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid