Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 5 października 2016 r. - Strasburg

17. Prawa kobiet w Polsce (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Prawa kobiet w Polsce (2016/2918(RSP))

Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Barbara Kudrycka w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bolesława G. Piechę, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, która odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sophię in 't Veld, Angelika Mlinar w imieniu grupy ALDE, Malin Björk w imieniu grupy GUE/NGL, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Beatę Gosiewską, Michał Marusik w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Hilde Vautmans, Michaela Šojdrová, Iratxe García Pérez, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomasza Piotra Porębę, Arne Gericke, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Cecilię Wikström, Zdzisław Krasnodębski, w sprawie wypowiedzi Cecilii Wikström, Sophia in 't Veld, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Zdzisława Krasnodębskiego.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Barbara Spinelli, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Czesława Hoca, Anna Maria Corazza Bildt, Maria Arena, Zdzisław Krasnodębski, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Krzysztofa Hetmana, Marek Jurek, w sprawie przydziału pytań zadawanych przez podniesienie niebieskiej kartki (Przewodnicząca udzieliła wyjaśnień), Cecilia Wikström, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Urszulę Krupę, Ángela Vallina, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Iva Vajgla, Sirpa Pietikäinen, Birgit Sippel, która odpowiedziała również na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Iva Vajgla, Ryszard Czarnecki, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ernesta Urtasuna, Beatriz Becerra Basterrechea, Krystyna Łybacka, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Mirosława Piotrowskiego, Josef Weidenholzer, Pier Antonio Panzeri (Przewodnicząca udzieliła wyjaśnień dotyczących przydziału pytań zadawanych przez podniesienie niebieskiej kartki), Ryszard Czarnecki, w sprawie przebiegu debaty (Przewodnicząca zwróciła się do Piera Antonia Panzeriego z pytaniem, czy przyjmuje pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki), Pier Antonio Panzeri, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jadwigę Wiśniewską, Liliana Rodrigues i Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Danuta Jazłowiecka, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Ernest Urtasun, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska i Julie Ward.

Przewodnicząca pozdrowiła obecnych na trybunie odwiedzających przybyłych z Polski.

Głos zabrała Věra Jourová.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności