Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 5. októbra 2016 - Štrasburg

17. Práva žien v Poľsku (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Práva žien v Poľsku (2016/2918(RSP))

Věra Jourová (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Barbara Kudrycka v mene skupiny PPE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bolesław G. Piecha, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE, Malin Björk v mene skupiny GUE/NGL, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Beata Gosiewska, Michał Marusik v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Janusz Korwin-Mikke – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Hilde Vautmans, Michaela Šojdrová, Iratxe García Pérez, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomasz Piotr Poręba, Arne Gericke, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Cecilia Wikström, Zdzisław Krasnodębski k výstúpeniu Cecilie Wikströmovej, Sophia in 't Veld, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Zdzisław Krasnodębski.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Barbara Spinelli, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Czesław Hoc, Anna Maria Corazza Bildt, Maria Arena, Zdzisław Krasnodębski, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Krzysztof Hetman, Marek Jurek k prideľovaniu otázok položených zdvihnutím modrej karty (predsedajúca poskytla spresnenia), Cecilia Wikström, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Urszula Krupa, Ángela Vallina, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivo Vajgl, Sirpa Pietikäinen, Birgit Sippel, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivo Vajgl, Ryszard Czarnecki, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ernest Urtasun, Beatriz Becerra Basterrechea, Krystyna Łybacka, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Mirosław Piotrowski, Josef Weidenholzer, Pier Antonio Panzeri (predsedajúca poskytla spresnenia k prideľovaniu otázok položených zdvihnutím modrej karty), Ryszard Czarnecki k priebehu rozpravy (predsedajúca sa opýtala Piera Antonia Panzeriho, či akceptuje otázku položenú zdvihnutím modrej karty), Pier Antonio Panzeri, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Jadwiga Wiśniewska, Liliana Rodrigues a Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Danuta Jazłowiecka, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Ernest Urtasun, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a Julie Ward.

Predsedajúca privítala návštevníkov z Poľska prítomných na tribúne.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia