Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 5 oktober 2016 - Strasbourg

17. Kvinnors rättigheter i Polen (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Kvinnors rättigheter i Polen (2016/2918(RSP))

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Barbara Kudrycka för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bolesław G. Piecha, Gianni Pittella för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Beata Gosiewska, Michał Marusik för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hilde Vautmans, Michaela Šojdrová, Iratxe García Pérez, som även besvarade en fråga ("blått kort") frånTomasz Piotr Poręba, Arne Gericke, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Cecilia Wikström, Zdzisław Krasnodębski, om Cecilia Wikströms inlägg, Sophia in 't Veld, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Zdzisław Krasnodębski.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Barbara Spinelli, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Czesław Hoc, Anna Maria Corazza Bildt, Maria Arena, Zdzisław Krasnodębski, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Krzysztof Hetman, Marek Jurek, om tilldelningen av "blå kort" (talmannen besvarade detta), Cecilia Wikström, som avböjde en fråga ("blått kort") från Urszula Krupa, Ángela Vallina, som avböjde en fråga ("blått kort") från Ivo Vajgl, Sirpa Pietikäinen, Birgit Sippel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivo Vajgl, Ryszard Czarnecki, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ernest Urtasun, Beatriz Becerra Basterrechea, Krystyna Łybacka, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Mirosław Piotrowski, Josef Weidenholzer, Pier Antonio Panzeri (klargörande från talmannen om tilldelningen av "blå kort"), Ryszard Czarnecki, om debattens förlopp (talmannen frågade Pier Antonio Panzeri om han ville besvara en fråga ("blått kort")), Pier Antonio Panzeri, som avböjde en fråga ("blått kort") från Jadwiga Wiśniewska, Liliana Rodrigues och Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Danuta Jazłowiecka, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Ernest Urtasun, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska och Julie Ward.

Talmannen välkomnade besökare från Polen som tagit plats på läktaren.

Talare: Věra Jourová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy