Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 5 oktober 2016 - Straatsburg

18. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE-Fractie het volgende verzoek om benoeming ontvangen:

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Armenië, EU-Azerbeidzjan en EU-Georgië: Traian Ungureanu in plaats van Ramona Nicole Mănescu

Deze benoeming wordt geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Juridische mededeling - Privacybeleid