Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2814(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000103/2016 (B8-0718/2016)

Разисквания :

PV 05/10/2016 - 19
CRE 05/10/2016 - 19

Гласувания :

PV 06/10/2016 - 5.6

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 5 октомври 2016 г. - Страсбург

19. Конференция на ООН по изменението на климата през 2016 г. в Маракеш, Мароко (СОР 22) (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос с искане за устен отговор (O-000103/2016), зададен от Giovanni La Via, от името на комисията ENVI, Peter Liese, от името на групата PPE, Jo Leinen, от името на групата S&D, Julie Girling, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Estefanía Torres Martínez, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, и Marco Affronte, от името на групата EFDD, към Съвета: Конференция на ООН по изменението на климата през 2016 г. в Маракеш, Мароко (COP22) (2016/2814(RSP)) (B8-0718/2016)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000104/2016), зададен от Giovanni La Via, от името на комисията ENVI, Peter Liese, от името на групата PPE, Jo Leinen, от името на групата S&D, Julie Girling, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Estefanía Torres Martínez, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, и Marco Affronte, от името на групата EFDD, към Комисията: Конференция на ООН по изменението на климата през 2016 г. в Маракеш, Мароко (COP22) (2016/2814(RSP)) (B8-0719/2016)

Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, José Inácio Faria, Estefanía Torres Martínez, Claude Turmes и Eleonora Evi развиха въпросите.

Ivan Korčok (действащ председател на Съвета) и Miguel Arias Cañete (член на Комисията) отговориха на въпросите

Изказаха се: Seán Kelly, от името на групата PPE, и Jytte Guteland, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adina-Ioana VĂLEAN
Заместник-председател

Изказаха се: Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Julia Reid, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Pilar Ayuso, Gilles Pargneaux, Roger Helmer, Dubravka Šuica, Simona Bonafè, Lefteris Christoforou и Miriam Dalli.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Xabier Benito Ziluaga, Karin Kadenbach и João Ferreira.

Изказа се Miguel Arias Cañete и Ivan Korčok.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout и Marco Affronte, от името на комисията ENVI, относно изпълнението на Споразумението от Париж и Конференцията на ООН по изменението на климата (COP 22) в Маракеш, Мароко през 2016 г. (2016/2814(RSP)) (B8-1043/2016).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.6 от протокола от 6.10.2016 г г.

Правна информация - Политика за поверителност