Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2814(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000103/2016 (B8-0718/2016)

Debatten :

PV 05/10/2016 - 19
CRE 05/10/2016 - 19

Stemmingen :

PV 06/10/2016 - 5.6

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 5 oktober 2016 - Straatsburg

19. VN-conferentie over klimaatverandering 2016 in Marrakesh, Marokko (COP22) (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000103/2016) van Giovanni La Via, namens de Commissie ENVI, Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Jo Leinen, namens de S&D-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Estefanía Torres Martínez, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, en Marco Affronte, namens de EFDD-Fractie, aan de Raad: VN-Klimaatconferentie in 2016 in Marrakech, Marokko (COP22) (2016/2814(RSP)) (B8-0718/2016)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000104/2016) van Giovanni La Via, namens de Commissie ENVI, Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Jo Leinen, namens de S&D-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Estefanía Torres Martínez, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, en Marco Affronte, namens de EFDD-Fractie, aan de Commissie: VN-Klimaatconferentie in 2016 in Marrakech, Marokko (COP22) (2016/2814(RSP)) (B8-0719/2016)

Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, José Inácio Faria, Estefanía Torres Martínez, Claude Turmes en Eleonora Evi lichten de vragen toe.

Ivan Korčok (fungerend voorzitter van de Raad) en Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, en Jytte Guteland, namens de S&D-Fractie.

VOORZITTER: Adina-Ioana VĂLEAN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Julia Reid, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Pilar Ayuso, Gilles Pargneaux, Roger Helmer, Dubravka Šuica, Simona Bonafè, Lefteris Christoforou en Miriam Dalli.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Xabier Benito Ziluaga, Karin Kadenbach en João Ferreira.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Ivan Korčok.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Giovanni La Via, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout en Marco Affronte, namens de Commissie ENVI, over de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs en de VN-conferentie van 2016 over klimaatverandering in Marrakesh, Marokko (COP 22) (2016/2814(RSP)) (B8-1043/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.6 van de notulen van 6.10.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid