Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 5 października 2016 r. - Strasburg

20. Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie rejestru służącego przejrzystości (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie rejestru służącego przejrzystości (2016/2820(RSP))

Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Danuta Maria Hübner w imieniu grupy PPE, Sylvie Guillaume w imieniu grupy S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski w imieniu grupy ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz w imieniu grupy ALDE, Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD, Mercedes Bresso, Monica Macovei, Helmut Scholz, Benedek Jávor, Jonathan Arnott, Tomáš Zdechovský i György Schöpflin.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias i Karin Kadenbach.

Głos zabrał Frans Timmermans.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności