Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 5. októbra 2016 - Štrasburg

20. Medziinštitucionálna dohoda o registri transparentnosti (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Medziinštitucionálna dohoda o registri transparentnosti (2016/2820(RSP))

Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Danuta Maria Hübner v mene skupiny PPE, Sylvie Guillaume v mene skupiny S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski v mene skupiny ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v mene skupiny ALDE, Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD, Mercedes Bresso, Monica Macovei, Helmut Scholz, Benedek Jávor, Jonathan Arnott, Tomáš Zdechovský a György Schöpflin.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias a Karin Kadenbach.

V rozprave vystúpil Frans Timmermans.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia